Pola formularza

Formularz: ZUS PR-5 Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia naukowego - z wysyłką do PUE ZUSPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>23831573</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p3>[NIP]</p3>
       <p4>[REGON]</p4>
       <p5>[nazwa]</p5>
       <p7>[UlicaKor]</p7>
       <p8>[NrDomuKor]</p8>
       <p9>[NrLokaluKor]</p9>
       <p10>[KodPocztowyKor]</p10>
       <p11>[MiejscowoscKor]</p11>
       <p12>[KrajKor]</p12>
       <p13>[Telefon]</p13>
       <p14>[Mail]</p14>
       <p_zakres_>[Wartość wyboru w polu p_zakres. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p_zakres_>
       <p_zakres_tytul>[pole wielowierszowe]</p_zakres_tytul>
       <p_panowany_termin>[pole wielowierszowe]</p_panowany_termin>
       <p_organizator>[pole wielowierszowe]</p_organizator>
       <p_wspolorganizatorzy>[pole wielowierszowe]</p_wspolorganizatorzy>
       <p_sklad_komitetu54_560>[pole wielowierszowe]</p_sklad_komitetu54_560>
       <p_zasieg_>[Wartość wyboru w polu p_zasieg. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p_zasieg_>
       <p_liczba_uczestnikow>[Pole integer - wartość liczbowa]</p_liczba_uczestnikow>
       <p_charakter_>[Wartość wyboru w polu p_charakter. Dostępne wartości: 1 2 ]</p_charakter_>
       <p_jezyk>[Pole tekstowe]</p_jezyk>
       <p_koszt>[pole wielowierszowe]</p_koszt>
       <p_wysokosc_przychodu>[Pole kwoty]</p_wysokosc_przychodu>
       <p_liczba_uczestnikow_ogolem>[Pole integer - wartość liczbowa]</p_liczba_uczestnikow_ogolem>
       <p_wysokosc_oplaty_konferencyjnej>[Pole kwoty]</p_wysokosc_oplaty_konferencyjnej>
       <p_inne_podmioty>[pole wielowierszowe]</p_inne_podmioty>
       <p_kwota_przedmiot_wniosku>[Pole kwoty]</p_kwota_przedmiot_wniosku>
       <p27>[Rachunek]</p27>
       <p_opis_merytoryczny>[pole wielowierszowe]</p_opis_merytoryczny>
       <p_forma_upowszechnienia>[pole wielowierszowe]</p_forma_upowszechnienia>
       <p_forma_zamieszczenia>[pole wielowierszowe]</p_forma_zamieszczenia>
       <p28>[Data wypełnienia]</p28>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS PR-5</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>23831573</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p3>8875155741</p3>
       <p4>773461194</p4>
       <p5>nazwa testowa</p5>
       <p7>Półwiejska</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>61-155</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>PL</p12>
       <p13>500600400</p13>
       <p14>test@test.pl</p14>
       <p_zakres_>1</p_zakres_>
       <p_zakres_tytul>to jest pole wielowierszowe</p_zakres_tytul>
       <p_panowany_termin>to jest pole wielowierszowe</p_panowany_termin>
       <p_organizator>to jest pole wielowierszowe</p_organizator>
       <p_wspolorganizatorzy>to jest pole wielowierszowe</p_wspolorganizatorzy>
       <p_sklad_komitetu54_560>to jest pole wielowierszowe</p_sklad_komitetu54_560>
       <p_zasieg_>1</p_zasieg_>
       <p_liczba_uczestnikow>10</p_liczba_uczestnikow>
       <p_charakter_>1</p_charakter_>
       <p_jezyk>test pola tekstowego</p_jezyk>
       <p_koszt>to jest pole wielowierszowe</p_koszt>
       <p_wysokosc_przychodu>10</p_wysokosc_przychodu>
       <p_liczba_uczestnikow_ogolem>10</p_liczba_uczestnikow_ogolem>
       <p_wysokosc_oplaty_konferencyjnej>10</p_wysokosc_oplaty_konferencyjnej>
       <p_inne_podmioty>to jest pole wielowierszowe</p_inne_podmioty>
       <p_kwota_przedmiot_wniosku>10</p_kwota_przedmiot_wniosku>
       <p27>453054504926965134154839080720</p27>
       <p_opis_merytoryczny>to jest pole wielowierszowe</p_opis_merytoryczny>
       <p_forma_upowszechnienia>to jest pole wielowierszowe</p_forma_upowszechnienia>
       <p_forma_zamieszczenia>to jest pole wielowierszowe</p_forma_zamieszczenia>
       <p28>30-10-2014</p28>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>