Pola formularza

Formularz: ZUS PR-2 Wniosek o pokrycie kosztów wyrobów medycznychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>23832224</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p3>[PESEL]</p3>
       <p4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p4_1>
       <p4_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p4_2>
       <p5>[dataUrodzenia]</p5>
       <p6_1>[pierwszeImie]</p6_1>
       <p6_2>[nazwisko]</p6_2>
       <p7>[UlicaKor]</p7>
       <p8>[NrDomuKor]</p8>
       <p9>[NrLokaluKor]</p9>
       <p10>[KodPocztowyKor]</p10>
       <p11>[MiejscowoscKor]</p11>
       <p12>[KrajKor]</p12>
       <p13>[Telefon]</p13>
       <p_wywiad>[pole wielowierszowe]</p_wywiad>
       <p_tytul_>[Wartość wyboru w polu p_tytul. Dostępne wartości: 1 2 ]</p_tytul_>
       <p_tytul_data1>[data]</p_tytul_data1>
       <p_tytul_data2>[data]</p_tytul_data2>
       <p_sposob_>[Wartość wyboru w polu p_sposob. Dostępne wartości: 1 2 ]</p_sposob_>
       <p_rachunek>[Rachunek]</p_rachunek>
       <p_zalaczniki1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p_zalaczniki1>
       <p_zalaczniki4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p_zalaczniki4>
       <p_zalaczniki2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p_zalaczniki2>
       <p_zalaczniki5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p_zalaczniki5>
       <p_zalaczniki3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p_zalaczniki3>
       <p_zalaczniki6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p_zalaczniki6>
       <p_data>[Data wypełnienia]</p_data>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS PR-2</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>23832224</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p3>23050608219</p3>
       <p4_1>1</p4_1>
       <p4_2>NR-4321</p4_2>
       <p5>30-10-1985</p5>
       <p6_1>Jan</p6_1>
       <p6_2>Kowalski</p6_2>
       <p7>Półwiejska</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>61-155</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>PL</p12>
       <p13>500600400</p13>
       <p_wywiad>to jest pole wielowierszowe</p_wywiad>
       <p_tytul_>1</p_tytul_>
       <p_tytul_data1>30-10-1990</p_tytul_data1>
       <p_tytul_data2>30-10-1990</p_tytul_data2>
       <p_sposob_>1</p_sposob_>
       <p_rachunek>453054504926965134154839080720</p_rachunek>
       <p_zalaczniki1>1</p_zalaczniki1>
       <p_zalaczniki4>1</p_zalaczniki4>
       <p_zalaczniki2>1</p_zalaczniki2>
       <p_zalaczniki5>1</p_zalaczniki5>
       <p_zalaczniki3>1</p_zalaczniki3>
       <p_zalaczniki6>1</p_zalaczniki6>
       <p_data>30-10-2014</p_data>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>