Pola formularza

Formularz: PB-7 Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowęPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>23961619</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <nag_1>[Nagłówek]</nag_1>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <rect1111>[Pole powtarzalne]</rect1111>
       <p2>[pole wielowierszowe]</p2>
       <p2_1> / NIP / PESEL</p2_1>
       <p2_2_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p2_2_subfield_>
       <p2_2_subfield_2>[Pole PESEL]</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>[Pole NIP]</p2_2_subfield_3>
       <p3>[KodKraju]</p3>
       <p4>[Wojewodztwo]</p4>
       <p5>[Powiat]</p5>
       <p6>[Gmina]</p6>
       <p7>[Ulica]</p7>
       <p8>[NrDomu]</p8>
       <p9>[NrLokalu]</p9>
       <p10>[Miejscowosc]</p10>
       <p11>[KodPocztowy]</p11>
       <p12>[Poczta]</p12>
       <p13>[Mail]</p13>
       <p14>[Telefon]</p14>
       <p15>[KrajKor]</p15>
       <p16>[WojewodztwoKor]</p16>
       <p17>[PowiatKor]</p17>
       <p18>[GminaKor]</p18>
       <p19>[UlicaKor]</p19>
       <p20>[NrDomuKor]</p20>
       <p21>[NrLokaluKor]</p21>
       <p22>[MiejscowoscKor]</p22>
       <p23>[KodPocztowyKor]</p23>
       <p24>[PocztaKor]</p24>
       <p25>[MailEPUAP]</p25>
       <rect1497>[Koniec strony]</rect1497>
       <rect1493>[Pole powtarzalne]</rect1493>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_>
       <p27_subfield_0>[imię]</p27_subfield_0>
       <p27_subfield_1>[nazwisko]</p27_subfield_1>
       <p28>[KrajKor]</p28>
       <p29>[WojewodztwoKor]</p29>
       <p30>[PowiatKor]</p30>
       <p31>[GminaKor]</p31>
       <p32>[UlicaKor]</p32>
       <p33>[NrDomuKor]</p33>
       <p34>[NrLokaluKor]</p34>
       <p35>[MiejscowoscKor]</p35>
       <p36>[KodPocztowyKor]</p36>
       <p37>[PocztaKor]</p37>
       <p38>[MailEPUAP]</p38>
       <p39>[Mail]</p39>
       <p40>[Telefon]</p40>
       <rect1501>[Pole podziału sekcji]</rect1501>
       <rect1492>[Koniec strony]</rect1492>
       <nag_2>[Nagłówek]</nag_2>
       <p41>[data]</p41>
       <p42>[Pole tekstowe]</p42>
       <p43>[Pole tekstowe]</p43>
       <p44_1>[Pole tekstowe]</p44_1>
       <p44_2>[Pole tekstowe]</p44_2>
       <rect1495>[Koniec strony]</rect1495>
       <p45_>[Wartość wyboru w polu p45. Dostępne wartości: 1 2 ]</p45_>
       <rect1496>[Koniec strony]</rect1496>
       <p45>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45>
       <p46>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p46>
       <p47>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p47>
       <p48>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p48>
       <p49>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p49>
       <p50>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p50>
       <p51>[Pole tekstowe]</p51>
       <rect14971>[Koniec strony]</rect14971>
       <p52>[Data wypełnienia]</p52>
       <rect1498>[Koniec strony]</rect1498>
       <rect1499>[Pole podziału sekcji]</rect1499>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PB-7</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>23961619</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <nag_1></nag_1>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <rect1111></rect1111>
       <p2>to jest pole wielowierszowe</p2>
       <p2_1></p2_1>
       <p2_2_subfield_>2</p2_2_subfield_>
       <p2_2_subfield_2>23050608219</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>8875155741</p2_2_subfield_3>
       <p3>PL</p3>
       <p4>wielkopolskie</p4>
       <p5>poznański</p5>
       <p6>Poznań</p6>
       <p7>Strzelecka</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>Poznań</p10>
       <p11>61-155</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>test@test.pl</p13>
       <p14>500600400</p14>
       <p15>PL</p15>
       <p16>wielkopolskie</p16>
       <p17>poznański</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>Półwiejska</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>61-155</p23>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25>test@test.pl</p25>
       <rect1497></rect1497>
       <rect1493></rect1493>
       <p26_>1</p26_>
       <p27_subfield_0>Jan</p27_subfield_0>
       <p27_subfield_1>Kowalski</p27_subfield_1>
       <p28>PL</p28>
       <p29>wielkopolskie</p29>
       <p30>poznański</p30>
       <p31>Poznań</p31>
       <p32>Półwiejska</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>1</p34>
       <p35>Poznań</p35>
       <p36>61-155</p36>
       <p37>Poznań</p37>
       <p38>test@test.pl</p38>
       <p39>test@test.pl</p39>
       <p40>500600400</p40>
       <rect1501></rect1501>
       <rect1492></rect1492>
       <nag_2></nag_2>
       <p41>30-10-1990</p41>
       <p42>test pola tekstowego</p42>
       <p43>test pola tekstowego</p43>
       <p44_1>test pola tekstowego</p44_1>
       <p44_2>test pola tekstowego</p44_2>
       <rect1495></rect1495>
       <p45_>1</p45_>
       <rect1496></rect1496>
       <p45>1</p45>
       <p46>1</p46>
       <p47>1</p47>
       <p48>1</p48>
       <p49>1</p49>
       <p50>1</p50>
       <p51>test pola tekstowego</p51>
       <rect14971></rect14971>
       <p52>30-10-2014</p52>
       <rect1498></rect1498>
       <rect1499></rect1499>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>