Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: KRS-W7 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze SądowymPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2399857</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p1_1_subfield_0>
       <p1_3>[wydział gospodarczy KRS]</p1_3>
       <p2>[województwo]</p2>
       <p3>[powiat]</p3>
       <p4>[gmina]</p4>
       <p5>[miejscowość]</p5>
       <pO_>[Wartość wyboru w polu pO. Dostępne wartości: 1 2 ]</pO_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p8_subfield_>
       <p8_subfield_2>[nazwa skrócona]</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_1>[nazwisko]</p8_subfield_1>
       <p9>[pierwszeImie]</p9>
       <p10_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p10_subfield_>
       <p10_subfield_2>[nazwa skrócona]</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_1>[nazwisko]</p10_subfield_1>
       <p11>[pierwszeImie]</p11>
       <p12>[UlicaKor]</p12>
       <p13>[NrDomuKor]</p13>
       <p14>[NrLokaluKor]</p14>
       <p15>[MiejscowoscKor]</p15>
       <p16>[KodPocztowyKor]</p16>
       <p17>[PocztaKor]</p17>
       <p18>[KrajKor]</p18>
       <p19_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p19_subfield_>
       <p19_subfield_2>[nazwa skrócona]</p19_subfield_2>
       <p19_subfield_1>[nazwisko]</p19_subfield_1>
       <p20>[pierwszeImie]</p20>
       <p21>[Ulica]</p21>
       <p22>[NrDomu]</p22>
       <p23>[NrLokalu]</p23>
       <p24>[Miejscowosc]</p24>
       <p25>[KodPocztowy]</p25>
       <p26>[Poczta]</p26>
       <p27>[KodKraju]</p27>
       <p28_1>[nazwaPelna]</p28_1>
       <p28>[pole wielowierszowe]</p28>
       <p30_>[Wartość wyboru w polu p30. Dostępne wartości: 2 1 ]</p30_>
       <p31_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p31_1_subfield_>
       <p31_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p31_1_subfield_3>
       <p31_1_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p31_1_subfield_2>
       <p32>[nazwisko2]</p32>
       <p31_2>[Pole tekstowe]</p31_2>
       <p33>[pierwszeImie]</p33>
       <p34>[drugieImie]</p34>
       <p35>[PESEL]</p35>
       <p36>[REGON]</p36>
       <p37_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p37_subfield_0>
       <p39>[Pole tekstowe]</p39>
       <p40>[NIP]</p40>
       <p41>[REGON]</p41>
       <p42_>[Wartość wyboru w polu p42. Dostępne wartości: 1 2 ]</p42_>
       <p43>[Wojewodztwo]</p43>
       <p44>[Powiat]</p44>
       <p45>[Gmina]</p45>
       <p46>[Miejscowosc]</p46>
       <p47>[Ulica]</p47>
       <p48>[NrDomu]</p48>
       <p49>[NrLokalu]</p49>
       <p50>[KodPocztowy]</p50>
       <p51>[Poczta]</p51>
       <p52>[WWW]</p52>
       <p53>[Mail]</p53>
       <p54_1>[data]</p54_1>
       <p54_2>[pole wielowierszowe]</p54_2>
       <p55_>[Wartość wyboru w polu p55. Dostępne wartości: 1 2 ]</p55_>
       <p56_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p56_subfield_>
       <p56_subfield_3>[nazwa pełna]</p56_subfield_3>
       <p56_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p56_subfield_2>
       <p57>[nazwisko2]</p57>
       <p58>[pierwszeImie]</p58>
       <p59>[drugieImie]</p59>
       <p60>[PESEL]</p60>
       <p61_1>[REGON]</p61_1>
       <p62>[KodKraju]</p62>
       <p63>[Miejscowosc]</p63>
       <p64>[Ulica]</p64>
       <p65>[NrDomu]</p65>
       <p66>[NrLokalu]</p66>
       <p67>[KodPocztowy]</p67>
       <p68>[Poczta]</p68>
       <p69_>[Wartość wyboru w polu p69. Dostępne wartości: 1 2 ]</p69_>
       <p70_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p70_subfield_>
       <p70_subfield_3>[nazwa pełna]</p70_subfield_3>
       <p70_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p70_subfield_2>
       <p71>[nazwisko2]</p71>
       <p72>[pierwszeImie]</p72>
       <p73>[drugieImie]</p73>
       <p74>[PESEL]</p74>
       <p75>[KRS]</p75>
       <p76>[REGON]</p76>
       <p77>[pole wielowierszowe]</p77>
       <pD1_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1_2>
       <pD1_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_2>
       <pD1_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_3_2>
       <pD1_4_1>[Pole tekstowe]</pD1_4_1>
       <pD1_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_4_2>
       <pD2_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_1_2>
       <pD2_1_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_1_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_1_3_>
       <pD2_2_1>[Pole tekstowe]</pD2_2_1>
       <pD2_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_2_2>
       <pD2_2_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_2_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_2_3_>
       <pD2_3_1>[Pole tekstowe]</pD2_3_1>
       <pD2_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_3_2>
       <pD2_3_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_3_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_3_3_>
       <pD2_4_1>[Pole tekstowe]</pD2_4_1>
       <pD2_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_4_2>
       <pD2_4_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_4_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_4_3_>
       <pD2_5_1>[Pole tekstowe]</pD2_5_1>
       <pD2_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_5_2>
       <pD2_5_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_5_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_5_3_>
       <pD2_6_1>[Pole tekstowe]</pD2_6_1>
       <pD2_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_6_2>
       <pD2_6_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_6_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_6_3_>
       <pD2_7_1>[Pole tekstowe]</pD2_7_1>
       <pD2_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_7_2>
       <pD2_7_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_7_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_7_3_>
       <pD2_1>[pole wielowierszowe]</pD2_1>
       <pD2_2>[Data wypełnienia]</pD2_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRS-W7</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2399857</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>27700</p1_1_subfield_0>
       <p1_3>XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego</p1_3>
       <p2>wielkopolskie</p2>
       <p3>poznański</p3>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5>Poznań</p5>
       <pO_>1</pO_>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_subfield_>2</p8_subfield_>
       <p8_subfield_2>nazwa testowa</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_1>Kowalski</p8_subfield_1>
       <p9>Jan</p9>
       <p10_subfield_>2</p10_subfield_>
       <p10_subfield_2>nazwa testowa</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_1>Kowalski</p10_subfield_1>
       <p11>Jan</p11>
       <p12>Półwiejska</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>61-155</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>PL</p18>
       <p19_subfield_>2</p19_subfield_>
       <p19_subfield_2>nazwa testowa</p19_subfield_2>
       <p19_subfield_1>Kowalski</p19_subfield_1>
       <p20>Jan</p20>
       <p21>Strzelecka</p21>
       <p22>1</p22>
       <p23>1</p23>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25>61-155</p25>
       <p26>Poznań</p26>
       <p27>PL</p27>
       <p28_1>Pełna nazwa testowa</p28_1>
       <p28>to jest pole wielowierszowe</p28>
       <p30_>1</p30_>
       <p31_1_subfield_>2</p31_1_subfield_>
       <p31_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p31_1_subfield_3>
       <p31_1_subfield_2>Kowalski</p31_1_subfield_2>
       <p32>Nowak</p32>
       <p31_2>test pola tekstowego</p31_2>
       <p33>Jan</p33>
       <p34>Stefan</p34>
       <p35>23050608219</p35>
       <p36>773461194</p36>
       <p37_subfield_0>25021</p37_subfield_0>
       <p39>test pola tekstowego</p39>
       <p40>8875155741</p40>
       <p41>773461194</p41>
       <p42_>1</p42_>
       <p43>wielkopolskie</p43>
       <p44>poznański</p44>
       <p45>Poznań</p45>
       <p46>Poznań</p46>
       <p47>Strzelecka</p47>
       <p48>1</p48>
       <p49>1</p49>
       <p50>61-155</p50>
       <p51>Poznań</p51>
       <p52></p52>
       <p53>test@test.pl</p53>
       <p54_1>30-10-1990</p54_1>
       <p54_2>to jest pole wielowierszowe</p54_2>
       <p55_>1</p55_>
       <p56_subfield_>2</p56_subfield_>
       <p56_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p56_subfield_3>
       <p56_subfield_2>Kowalski</p56_subfield_2>
       <p57>Nowak</p57>
       <p58>Jan</p58>
       <p59>Stefan</p59>
       <p60>23050608219</p60>
       <p61_1>773461194</p61_1>
       <p62>PL</p62>
       <p63>Poznań</p63>
       <p64>Strzelecka</p64>
       <p65>1</p65>
       <p66>1</p66>
       <p67>61-155</p67>
       <p68>Poznań</p68>
       <p69_>1</p69_>
       <p70_subfield_>2</p70_subfield_>
       <p70_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p70_subfield_3>
       <p70_subfield_2>Kowalski</p70_subfield_2>
       <p71>Nowak</p71>
       <p72>Jan</p72>
       <p73>Stefan</p73>
       <p74>23050608219</p74>
       <p75>12345</p75>
       <p76>773461194</p76>
       <p77>to jest pole wielowierszowe</p77>
       <pD1_1_2>10</pD1_1_2>
       <pD1_2_2>10</pD1_2_2>
       <pD1_3_2>10</pD1_3_2>
       <pD1_4_1>test pola tekstowego</pD1_4_1>
       <pD1_4_2>10</pD1_4_2>
       <pD2_1_2>10</pD2_1_2>
       <pD2_1_3_>1</pD2_1_3_>
       <pD2_2_1>test pola tekstowego</pD2_2_1>
       <pD2_2_2>10</pD2_2_2>
       <pD2_2_3_>1</pD2_2_3_>
       <pD2_3_1>test pola tekstowego</pD2_3_1>
       <pD2_3_2>10</pD2_3_2>
       <pD2_3_3_>1</pD2_3_3_>
       <pD2_4_1>test pola tekstowego</pD2_4_1>
       <pD2_4_2>10</pD2_4_2>
       <pD2_4_3_>1</pD2_4_3_>
       <pD2_5_1>test pola tekstowego</pD2_5_1>
       <pD2_5_2>10</pD2_5_2>
       <pD2_5_3_>1</pD2_5_3_>
       <pD2_6_1>test pola tekstowego</pD2_6_1>
       <pD2_6_2>10</pD2_6_2>
       <pD2_6_3_>1</pD2_6_3_>
       <pD2_7_1>test pola tekstowego</pD2_7_1>
       <pD2_7_2>10</pD2_7_2>
       <pD2_7_3_>1</pD2_7_3_>
       <pD2_1>to jest pole wielowierszowe</pD2_1>
       <pD2_2>30-10-2014</pD2_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>