Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: KRS-W13 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejskaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2399874</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p1_1_subfield_0>
       <p1_3>[wydział gospodarczy KRS]</p1_3>
       <p2>[województwo]</p2>
       <p3>[powiat]</p3>
       <p4>[gmina]</p4>
       <p5>[miejscowość]</p5>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p7_subfield_>
       <p7_subfield_2>[nazwa skrócona]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>[nazwisko]</p7_subfield_1>
       <p8>[pierwszeImie]</p8>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_2>[nazwa skrócona]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>
       <p10>[pierwszeImie]</p10>
       <p11>[UlicaKor]</p11>
       <p12>[NrDomuKor]</p12>
       <p13>[NrLokaluKor]</p13>
       <p14>[MiejscowoscKor]</p14>
       <p15>[KodPocztowyKor]</p15>
       <p16>[PocztaKor]</p16>
       <p17>[KrajKor]</p17>
       <p18_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p18_subfield_>
       <p18_subfield_2>[nazwa skrócona]</p18_subfield_2>
       <p18_subfield_1>[nazwisko]</p18_subfield_1>
       <p19>[pierwszeImie]</p19>
       <p20>[Ulica]</p20>
       <p21>[NrDomu]</p21>
       <p22>[NrLokalu]</p22>
       <p23>[Miejscowosc]</p23>
       <p24>[KodPocztowy]</p24>
       <p25>[Poczta]</p25>
       <p26>[KodKraju]</p26>
       <p27>[nazwaPelna]</p27>
       <p29>[kraj]</p29>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>
       <p33>[NIP]</p33>
       <p34>[REGON]</p34>
       <p35_>[Wartość wyboru w polu p35. Dostępne wartości: 1 2 ]</p35_>
       <p36>[Wojewodztwo]</p36>
       <p37>[Powiat]</p37>
       <p38>[Gmina]</p38>
       <p39>[Miejscowosc]</p39>
       <p40>[Ulica]</p40>
       <p41>[NrDomu]</p41>
       <p42>[NrLokalu]</p42>
       <p43>[KodPocztowy]</p43>
       <p44>[Poczta]</p44>
       <p45_1>[data]</p45_1>
       <p45_2>[pole wielowierszowe]</p45_2>
       <p46_>[Wartość wyboru w polu p46. Dostępne wartości: 1 2 ]</p46_>
       <pa46>[Pole tekstowe]</pa46>
       <p47>[Pole tekstowe]</p47>
       <pO_>[Wartość wyboru w polu pO. Dostępne wartości: 3 4 5 6 ]</pO_>
       <p48_>[Wartość wyboru w polu p48. Dostępne wartości: 1 2 ]</p48_>
       <p49_>[Wartość wyboru w polu p49. Dostępne wartości: 1 2 ]</p49_>
       <p50_>[Wartość wyboru w polu p50. Dostępne wartości: 1 2 ]</p50_>
       <p51_>[Wartość wyboru w polu p51. Dostępne wartości: 1 2 ]</p51_>
       <p52_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p52_subfield_>
       <p52_subfield_3>[nazwa pełna]</p52_subfield_3>
       <p52_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p52_subfield_2>
       <p53>[nazwisko2]</p53>
       <p54>[pierwszeImie]</p54>
       <p55>[drugieImie]</p55>
       <p56>[PESEL]</p56>
       <p57>[KRS]</p57>
       <p58>[REGON]</p58>
       <p59_1>[Pole kwoty]</p59_1>
       <p59>[Pole tekstowe]</p59>
       <p60>[Pole tekstowe]</p60>
       <p61_1>[Pole kwoty]</p61_1>
       <p61>[Pole tekstowe]</p61>
       <p62>[Pole tekstowe]</p62>
       <p63_1>[Pole kwoty]</p63_1>
       <p63>[Pole tekstowe]</p63>
       <p64>[Pole tekstowe]</p64>
       <p65_1>[Pole kwoty]</p65_1>
       <p65>[Pole tekstowe]</p65>
       <p66>[Pole tekstowe]</p66>
       <p67>[Pole integer - wartość liczbowa]</p67>
       <p68_1>[Pole kwoty]</p68_1>
       <p68>[Pole tekstowe]</p68>
       <p69>[Pole tekstowe]</p69>
       <p70_1>[Pole kwoty]</p70_1>
       <p70>[Pole tekstowe]</p70>
       <p71>[Pole tekstowe]</p71>
       <p72_1>[Pole kwoty]</p72_1>
       <p72>[Pole tekstowe]</p72>
       <p73>[Pole tekstowe]</p73>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 2 ]</p0_>
       <p74>[data]</p74>
       <p75_>[Wartość wyboru w polu p75. Dostępne wartości: 1 2 ]</p75_>
       <pD1_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1_1>
       <pD1_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1_2>
       <pD1_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1_3>
       <pD1_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1_4>
       <pD1_1_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1_5>
       <pD1_1_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1_6>
       <pD1_1_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1_7>
       <pD1_1_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1_8>
       <pD1_1_9_1>[Pole tekstowe]</pD1_1_9_1>
       <pD1_1_9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1_9_2>
       <pD1_1_10_1>[Pole tekstowe]</pD1_1_10_1>
       <pD1_1_10_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1_10_2>
       <pD1_2_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_1_1>
       <pD1_2_1_2_>[Wartość wyboru w polu pD1_2_1_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_2_1_2_>
       <pD1_2_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_2_1>
       <pD1_2_2_2_>[Wartość wyboru w polu pD1_2_2_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_2_2_2_>
       <pD1_2_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_3_1>
       <pD1_2_3_2_>[Wartość wyboru w polu pD1_2_3_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_2_3_2_>
       <pD1_2_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_4_1>
       <pD1_2_4_2_>[Wartość wyboru w polu pD1_2_4_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_2_4_2_>
       <pD1_2_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_5_1>
       <pD1_2_5_2_>[Wartość wyboru w polu pD1_2_5_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_2_5_2_>
       <pD1_2_6_1>[Pole tekstowe]</pD1_2_6_1>
       <pD1_2_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_6_2>
       <pD1_2_6_3_>[Wartość wyboru w polu pD1_2_6_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_2_6_3_>
       <pD1_2_7_1_>[Pole tekstowe]</pD1_2_7_1_>
       <pD1_2_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_7_2>
       <pD1_2_7_3_>[Wartość wyboru w polu pD1_2_7_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_2_7_3_>
       <pD1_2_8_1>[Pole tekstowe]</pD1_2_8_1>
       <pD1_2_8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_8_2>
       <pD1_2_8_3_>[Wartość wyboru w polu pD1_2_8_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_2_8_3_>
       <pD1_2_9_1>[Pole tekstowe]</pD1_2_9_1>
       <pD1_2_9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_9_2>
       <pD1_2_9_3_>[Wartość wyboru w polu pD1_2_9_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_2_9_3_>
       <pD1_2_10_1>[Pole tekstowe]</pD1_2_10_1>
       <pD1_2_10_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_10_2>
       <pD1_2_10_3_>[Wartość wyboru w polu pD1_2_10_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_2_10_3_>
       <pD1_2_11_1>[Pole tekstowe]</pD1_2_11_1>
       <pD1_2_11_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_11_2>
       <pD1_2_11_3_>[Wartość wyboru w polu pD1_2_11_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_2_11_3_>
       <pD1_2_12_1>[Pole tekstowe]</pD1_2_12_1>
       <pD1_2_12_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_12_2>
       <pD1_2_12_3_>[Wartość wyboru w polu pD1_2_12_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_2_12_3_>
       <pD1_2_13_1>[Pole tekstowe]</pD1_2_13_1>
       <pD1_2_13_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_13_2>
       <pD1_2_13_3_>[Wartość wyboru w polu pD1_2_13_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_2_13_3_>
       <pD1_2_14_1>[Pole tekstowe]</pD1_2_14_1>
       <pD1_2_14_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_14_2>
       <pD1_2_14_3_>[Wartość wyboru w polu pD1_2_14_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_2_14_3_>
       <pD1_2_15_1>[Pole tekstowe]</pD1_2_15_1>
       <pD1_2_15_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_15_2>
       <pD1_2_15_3_>[Wartość wyboru w polu pD1_2_15_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_2_15_3_>
       <pD2_1>[pole wielowierszowe]</pD2_1>
       <pD2_2>[Data wypełnienia]</pD2_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRS-W13</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2399874</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>27700</p1_1_subfield_0>
       <p1_3>XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego</p1_3>
       <p2>wielkopolskie</p2>
       <p3>poznański</p3>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5>Poznań</p5>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_subfield_>2</p7_subfield_>
       <p7_subfield_2>nazwa testowa</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>Kowalski</p7_subfield_1>
       <p8>Jan</p8>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_2>nazwa testowa</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>
       <p10>Jan</p10>
       <p11>Półwiejska</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>61-155</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>PL</p17>
       <p18_subfield_>2</p18_subfield_>
       <p18_subfield_2>nazwa testowa</p18_subfield_2>
       <p18_subfield_1>Kowalski</p18_subfield_1>
       <p19>Jan</p19>
       <p20>Strzelecka</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>1</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24>61-155</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>PL</p26>
       <p27>Pełna nazwa testowa</p27>
       <p29>PL</p29>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32>test pola tekstowego</p32>
       <p33>8875155741</p33>
       <p34>773461194</p34>
       <p35_>1</p35_>
       <p36>wielkopolskie</p36>
       <p37>poznański</p37>
       <p38>Poznań</p38>
       <p39>Poznań</p39>
       <p40>Strzelecka</p40>
       <p41>1</p41>
       <p42>1</p42>
       <p43>61-155</p43>
       <p44>Poznań</p44>
       <p45_1>30-10-1990</p45_1>
       <p45_2>to jest pole wielowierszowe</p45_2>
       <p46_>1</p46_>
       <pa46>test pola tekstowego</pa46>
       <p47>test pola tekstowego</p47>
       <pO_>1</pO_>
       <p48_>1</p48_>
       <p49_>1</p49_>
       <p50_>1</p50_>
       <p51_>1</p51_>
       <p52_subfield_>2</p52_subfield_>
       <p52_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p52_subfield_3>
       <p52_subfield_2>Kowalski</p52_subfield_2>
       <p53>Nowak</p53>
       <p54>Jan</p54>
       <p55>Stefan</p55>
       <p56>23050608219</p56>
       <p57>12345</p57>
       <p58>773461194</p58>
       <p59_1>10</p59_1>
       <p59>test pola tekstowego</p59>
       <p60>test pola tekstowego</p60>
       <p61_1>10</p61_1>
       <p61>test pola tekstowego</p61>
       <p62>test pola tekstowego</p62>
       <p63_1>10</p63_1>
       <p63>test pola tekstowego</p63>
       <p64>test pola tekstowego</p64>
       <p65_1>10</p65_1>
       <p65>test pola tekstowego</p65>
       <p66>test pola tekstowego</p66>
       <p67>10</p67>
       <p68_1>10</p68_1>
       <p68>test pola tekstowego</p68>
       <p69>test pola tekstowego</p69>
       <p70_1>10</p70_1>
       <p70>test pola tekstowego</p70>
       <p71>test pola tekstowego</p71>
       <p72_1>10</p72_1>
       <p72>test pola tekstowego</p72>
       <p73>test pola tekstowego</p73>
       <p0_>1</p0_>
       <p74>30-10-1990</p74>
       <p75_>1</p75_>
       <pD1_1_1>10</pD1_1_1>
       <pD1_1_2>10</pD1_1_2>
       <pD1_1_3>10</pD1_1_3>
       <pD1_1_4>10</pD1_1_4>
       <pD1_1_5>10</pD1_1_5>
       <pD1_1_6>10</pD1_1_6>
       <pD1_1_7>10</pD1_1_7>
       <pD1_1_8>10</pD1_1_8>
       <pD1_1_9_1>test pola tekstowego</pD1_1_9_1>
       <pD1_1_9_2>10</pD1_1_9_2>
       <pD1_1_10_1>test pola tekstowego</pD1_1_10_1>
       <pD1_1_10_2>10</pD1_1_10_2>
       <pD1_2_1_1>10</pD1_2_1_1>
       <pD1_2_1_2_>1</pD1_2_1_2_>
       <pD1_2_2_1>10</pD1_2_2_1>
       <pD1_2_2_2_>1</pD1_2_2_2_>
       <pD1_2_3_1>10</pD1_2_3_1>
       <pD1_2_3_2_>1</pD1_2_3_2_>
       <pD1_2_4_1>10</pD1_2_4_1>
       <pD1_2_4_2_>1</pD1_2_4_2_>
       <pD1_2_5_1>10</pD1_2_5_1>
       <pD1_2_5_2_>1</pD1_2_5_2_>
       <pD1_2_6_1>test pola tekstowego</pD1_2_6_1>
       <pD1_2_6_2>10</pD1_2_6_2>
       <pD1_2_6_3_>1</pD1_2_6_3_>
       <pD1_2_7_1_>test pola tekstowego</pD1_2_7_1_>
       <pD1_2_7_2>10</pD1_2_7_2>
       <pD1_2_7_3_>1</pD1_2_7_3_>
       <pD1_2_8_1>test pola tekstowego</pD1_2_8_1>
       <pD1_2_8_2>10</pD1_2_8_2>
       <pD1_2_8_3_>1</pD1_2_8_3_>
       <pD1_2_9_1>test pola tekstowego</pD1_2_9_1>
       <pD1_2_9_2>10</pD1_2_9_2>
       <pD1_2_9_3_>1</pD1_2_9_3_>
       <pD1_2_10_1>test pola tekstowego</pD1_2_10_1>
       <pD1_2_10_2>10</pD1_2_10_2>
       <pD1_2_10_3_>1</pD1_2_10_3_>
       <pD1_2_11_1>test pola tekstowego</pD1_2_11_1>
       <pD1_2_11_2>10</pD1_2_11_2>
       <pD1_2_11_3_>1</pD1_2_11_3_>
       <pD1_2_12_1>test pola tekstowego</pD1_2_12_1>
       <pD1_2_12_2>10</pD1_2_12_2>
       <pD1_2_12_3_>1</pD1_2_12_3_>
       <pD1_2_13_1>test pola tekstowego</pD1_2_13_1>
       <pD1_2_13_2>10</pD1_2_13_2>
       <pD1_2_13_3_>1</pD1_2_13_3_>
       <pD1_2_14_1>test pola tekstowego</pD1_2_14_1>
       <pD1_2_14_2>10</pD1_2_14_2>
       <pD1_2_14_3_>1</pD1_2_14_3_>
       <pD1_2_15_1>test pola tekstowego</pD1_2_15_1>
       <pD1_2_15_2>10</pD1_2_15_2>
       <pD1_2_15_3_>1</pD1_2_15_3_>
       <pD2_1>to jest pole wielowierszowe</pD2_1>
       <pD2_2>30-10-2014</pD2_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>