Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: CIT-ST (7) (archiwalny) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2399920</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p6_2>[Pole tekstowe]</p6_2>
       <p7_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p7_subfield_0>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10>[nazwaPelna]</p10>
       <p11>[REGON]</p11>
       <p12>[KodKraju]</p12>
       <p13>[Wojewodztwo]</p13>
       <p14>[Powiat]</p14>
       <p15>[Gmina]</p15>
       <p16>[Ulica]</p16>
       <p17>[NrDomu]</p17>
       <p18>[NrLokalu]</p18>
       <p19>[Miejscowosc]</p19>
       <p20>[KodPocztowy]</p20>
       <p21>[Poczta]</p21>
       <p22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22>
       <p23>[Wojewodztwo]</p23>
       <p24>[Powiat]</p24>
       <p25>[Gmina]</p25>
       <p27>[nazwaPelna]</p27>
       <p28>[REGON]</p28>
       <p29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p29>
       <p30>[NIP]</p30>
       <p31>[Wojewodztwo]</p31>
       <p32>[Powiat]</p32>
       <p33>[Gmina]</p33>
       <p35>[nazwaPelna]</p35>
       <p36>[REGON]</p36>
       <p37>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37>
       <p38>[NIP]</p38>
       <p39>[Wojewodztwo]</p39>
       <p40>[Powiat]</p40>
       <p41>[Gmina]</p41>
       <p43>[nazwaPelna]</p43>
       <p44>[REGON]</p44>
       <p45>[Pole integer - wartość liczbowa]</p45>
       <p46>[NIP]</p46>
       <p47>[Wojewodztwo]</p47>
       <p48>[Powiat]</p48>
       <p49>[Gmina]</p49>
       <p51>[nazwaPelna]</p51>
       <p52>[REGON]</p52>
       <p53>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53>
       <p54>[NIP]</p54>
       <p55>[Wojewodztwo]</p55>
       <p56>[Powiat]</p56>
       <p57>[Gmina]</p57>
       <p59>[nazwaPelna]</p59>
       <p60>[REGON]</p60>
       <p61>[Pole integer - wartość liczbowa]</p61>
       <p62>[NIP]</p62>
       <p63>[Wojewodztwo]</p63>
       <p64>[Powiat]</p64>
       <p65>[Gmina]</p65>
       <p67>[nazwaPelna]</p67>
       <p68>[REGON]</p68>
       <p69>[Pole integer - wartość liczbowa]</p69>
       <p70>[NIP]</p70>
       <p71>[Wojewodztwo]</p71>
       <p72>[Powiat]</p72>
       <p73>[Gmina]</p73>
       <p75>[nazwaPelna]</p75>
       <p76>[REGON]</p76>
       <p77>[Pole integer - wartość liczbowa]</p77>
       <p78>[NIP]</p78>
       <p79>[Wojewodztwo]</p79>
       <p80>[Powiat]</p80>
       <p81>[Gmina]</p81>
       <p83>[nazwaPelna]</p83>
       <p84>[REGON]</p84>
       <p85>[Pole integer - wartość liczbowa]</p85>
       <p86>[NIP]</p86>
       <p87>[Wojewodztwo]</p87>
       <p88>[Powiat]</p88>
       <p89>[Gmina]</p89>
       <p91>[nazwaPelna]</p91>
       <p92>[REGON]</p92>
       <p93>[Pole integer - wartość liczbowa]</p93>
       <p94>[NIP]</p94>
       <p95>[Wojewodztwo]</p95>
       <p96>[Powiat]</p96>
       <p97>[Gmina]</p97>
       <p99>[nazwaPelna]</p99>
       <p100>[REGON]</p100>
       <p101>[Pole integer - wartość liczbowa]</p101>
       <p102>[NIP]</p102>
       <p103>[Wojewodztwo]</p103>
       <p104>[Powiat]</p104>
       <p105>[Gmina]</p105>
       <p107>[nazwaPelna]</p107>
       <p108>[REGON]</p108>
       <p109>[Pole integer - wartość liczbowa]</p109>
       <p110>[NIP]</p110>
       <p111>[Wojewodztwo]</p111>
       <p112>[Powiat]</p112>
       <p113>[Gmina]</p113>
       <p115>[nazwaPelna]</p115>
       <p116>[REGON]</p116>
       <p117>[Pole integer - wartość liczbowa]</p117>
       <p118>[NIP]</p118>
       <p119>[Wojewodztwo]</p119>
       <p120>[Powiat]</p120>
       <p121>[Gmina]</p121>
       <p123>[nazwaPelna]</p123>
       <p124>[REGON]</p124>
       <p125>[Pole integer - wartość liczbowa]</p125>
       <p126>[NIP]</p126>
       <p127>[Wojewodztwo]</p127>
       <p128>[Powiat]</p128>
       <p129>[Gmina]</p129>
       <p131>[nazwaPelna]</p131>
       <p132>[REGON]</p132>
       <p133>[Pole integer - wartość liczbowa]</p133>
       <p134>[NIP]</p134>
       <p135>[Wojewodztwo]</p135>
       <p136>[Powiat]</p136>
       <p137>[Gmina]</p137>
       <p139>[nazwaPelna]</p139>
       <p140>[REGON]</p140>
       <p141>[Pole integer - wartość liczbowa]</p141>
       <p142>[NIP]</p142>
       <p143>[Wojewodztwo]</p143>
       <p144>[Powiat]</p144>
       <p145>[Gmina]</p145>
       <p147>[nazwaPelna]</p147>
       <p148>[REGON]</p148>
       <p149>[Pole integer - wartość liczbowa]</p149>
       <p150>[NIP]</p150>
       <p151>[Wojewodztwo]</p151>
       <p152>[Powiat]</p152>
       <p153>[Gmina]</p153>
       <p155>[nazwaPelna]</p155>
       <p156>[REGON]</p156>
       <p157>[Pole integer - wartość liczbowa]</p157>
       <p158>[NIP]</p158>
       <p159>[Wojewodztwo]</p159>
       <p160>[Powiat]</p160>
       <p161>[Gmina]</p161>
       <p163>[nazwaPelna]</p163>
       <p164>[REGON]</p164>
       <p165>[Pole integer - wartość liczbowa]</p165>
       <p166>[NIP]</p166>
       <p167_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p167_subfield_0>
       <p167_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p167_subfield_1>
       <p169>[Data wypełnienia]</p169>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CIT-ST (7)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2399920</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p6_2>test pola tekstowego</p6_2>
       <p7_subfield_0>3022</p7_subfield_0>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_>1</p9_>
       <p10>Pełna nazwa testowa</p10>
       <p11>773461194</p11>
       <p12>PL</p12>
       <p13>wielkopolskie</p13>
       <p14>poznański</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>Strzelecka</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>61-155</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>wielkopolskie</p23>
       <p24>poznański</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p27>Pełna nazwa testowa</p27>
       <p28>773461194</p28>
       <p29>10</p29>
       <p30>8875155741</p30>
       <p31>wielkopolskie</p31>
       <p32>poznański</p32>
       <p33>Poznań</p33>
       <p35>Pełna nazwa testowa</p35>
       <p36>773461194</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>8875155741</p38>
       <p39>wielkopolskie</p39>
       <p40>poznański</p40>
       <p41>Poznań</p41>
       <p43>Pełna nazwa testowa</p43>
       <p44>773461194</p44>
       <p45>10</p45>
       <p46>8875155741</p46>
       <p47>wielkopolskie</p47>
       <p48>poznański</p48>
       <p49>Poznań</p49>
       <p51>Pełna nazwa testowa</p51>
       <p52>773461194</p52>
       <p53>10</p53>
       <p54>8875155741</p54>
       <p55>wielkopolskie</p55>
       <p56>poznański</p56>
       <p57>Poznań</p57>
       <p59>Pełna nazwa testowa</p59>
       <p60>773461194</p60>
       <p61>10</p61>
       <p62>8875155741</p62>
       <p63>wielkopolskie</p63>
       <p64>poznański</p64>
       <p65>Poznań</p65>
       <p67>Pełna nazwa testowa</p67>
       <p68>773461194</p68>
       <p69>10</p69>
       <p70>8875155741</p70>
       <p71>wielkopolskie</p71>
       <p72>poznański</p72>
       <p73>Poznań</p73>
       <p75>Pełna nazwa testowa</p75>
       <p76>773461194</p76>
       <p77>10</p77>
       <p78>8875155741</p78>
       <p79>wielkopolskie</p79>
       <p80>poznański</p80>
       <p81>Poznań</p81>
       <p83>Pełna nazwa testowa</p83>
       <p84>773461194</p84>
       <p85>10</p85>
       <p86>8875155741</p86>
       <p87>wielkopolskie</p87>
       <p88>poznański</p88>
       <p89>Poznań</p89>
       <p91>Pełna nazwa testowa</p91>
       <p92>773461194</p92>
       <p93>10</p93>
       <p94>8875155741</p94>
       <p95>wielkopolskie</p95>
       <p96>poznański</p96>
       <p97>Poznań</p97>
       <p99>Pełna nazwa testowa</p99>
       <p100>773461194</p100>
       <p101>10</p101>
       <p102>8875155741</p102>
       <p103>wielkopolskie</p103>
       <p104>poznański</p104>
       <p105>Poznań</p105>
       <p107>Pełna nazwa testowa</p107>
       <p108>773461194</p108>
       <p109>10</p109>
       <p110>8875155741</p110>
       <p111>wielkopolskie</p111>
       <p112>poznański</p112>
       <p113>Poznań</p113>
       <p115>Pełna nazwa testowa</p115>
       <p116>773461194</p116>
       <p117>10</p117>
       <p118>8875155741</p118>
       <p119>wielkopolskie</p119>
       <p120>poznański</p120>
       <p121>Poznań</p121>
       <p123>Pełna nazwa testowa</p123>
       <p124>773461194</p124>
       <p125>10</p125>
       <p126>8875155741</p126>
       <p127>wielkopolskie</p127>
       <p128>poznański</p128>
       <p129>Poznań</p129>
       <p131>Pełna nazwa testowa</p131>
       <p132>773461194</p132>
       <p133>10</p133>
       <p134>8875155741</p134>
       <p135>wielkopolskie</p135>
       <p136>poznański</p136>
       <p137>Poznań</p137>
       <p139>Pełna nazwa testowa</p139>
       <p140>773461194</p140>
       <p141>10</p141>
       <p142>8875155741</p142>
       <p143>wielkopolskie</p143>
       <p144>poznański</p144>
       <p145>Poznań</p145>
       <p147>Pełna nazwa testowa</p147>
       <p148>773461194</p148>
       <p149>10</p149>
       <p150>8875155741</p150>
       <p151>wielkopolskie</p151>
       <p152>poznański</p152>
       <p153>Poznań</p153>
       <p155>Pełna nazwa testowa</p155>
       <p156>773461194</p156>
       <p157>10</p157>
       <p158>8875155741</p158>
       <p159>wielkopolskie</p159>
       <p160>poznański</p160>
       <p161>Poznań</p161>
       <p163>Pełna nazwa testowa</p163>
       <p164>773461194</p164>
       <p165>10</p165>
       <p166>8875155741</p166>
       <p167_subfield_0>Krzysztof</p167_subfield_0>
       <p167_subfield_1>Kowalczyk</p167_subfield_1>
       <p169>30-10-2014</p169>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>