Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: CIT-ST/A (5) (archiwalny) Informacja o zakładach (oddziałach)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2399921</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pa1>[NIP]</pa1>
       <pa2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pa2>
       <pa3>[nazwaPelna]</pa3>
       <pa4>[REGON]</pa4>
       <pb1_1>[nazwaPelna]</pb1_1>
       <pb1_2>[nazwa]</pb1_2>
       <pb1_3>[REGON]</pb1_3>
       <pb1_4>[NIP]</pb1_4>
       <pb1_5>[dataRozpoczeciaDzial]</pb1_5>
       <pb1_6>[KodKraju]</pb1_6>
       <pb1_7>[Wojewodztwo]</pb1_7>
       <pb1_8>[Powiat]</pb1_8>
       <pb1_9>[Gmina]</pb1_9>
       <pb1_10>[Ulica]</pb1_10>
       <pb1_11>[NrDomu]</pb1_11>
       <pb1_12>[NrLokalu]</pb1_12>
       <pb1_13>[Miejscowosc]</pb1_13>
       <pb1_14>[KodPocztowy]</pb1_14>
       <pb1_15>[Poczta]</pb1_15>
       <pb2_1>[nazwaPelna]</pb2_1>
       <pb2_2>[nazwa]</pb2_2>
       <pb2_3>[REGON]</pb2_3>
       <pb2_4>[NIP]</pb2_4>
       <pb2_5>[dataRozpoczeciaDzial]</pb2_5>
       <pb2_6>[KodKraju]</pb2_6>
       <pb2_7>[Wojewodztwo]</pb2_7>
       <pb2_8>[Powiat]</pb2_8>
       <pb2_9>[Gmina]</pb2_9>
       <pb2_10>[Ulica]</pb2_10>
       <pb2_11>[NrDomu]</pb2_11>
       <pb2_12>[NrLokalu]</pb2_12>
       <pb2_13>[Miejscowosc]</pb2_13>
       <pb2_14>[KodPocztowy]</pb2_14>
       <pb2_15>[Poczta]</pb2_15>
       <pb3_1>[nazwaPelna]</pb3_1>
       <pb3_2>[nazwa]</pb3_2>
       <pb3_3>[REGON]</pb3_3>
       <pb3_4>[NIP]</pb3_4>
       <pb3_5>[dataRozpoczeciaDzial]</pb3_5>
       <pb3_6>[KodKraju]</pb3_6>
       <pb3_7>[Wojewodztwo]</pb3_7>
       <pb3_8>[Powiat]</pb3_8>
       <pb3_9>[Gmina]</pb3_9>
       <pb3_10>[Ulica]</pb3_10>
       <pb3_11>[NrDomu]</pb3_11>
       <pb3_12>[NrLokalu]</pb3_12>
       <pb3_13>[Miejscowosc]</pb3_13>
       <pb3_14>[KodPocztowy]</pb3_14>
       <pb3_15>[Poczta]</pb3_15>
       <pb4_1>[nazwaPelna]</pb4_1>
       <pb4_2>[nazwa]</pb4_2>
       <pb4_3>[REGON]</pb4_3>
       <pb4_4>[NIP]</pb4_4>
       <pb4_5>[dataRozpoczeciaDzial]</pb4_5>
       <pb4_6>[KodKraju]</pb4_6>
       <pb4_7>[Wojewodztwo]</pb4_7>
       <pb4_8>[Powiat]</pb4_8>
       <pb4_9>[Gmina]</pb4_9>
       <pb4_10>[Ulica]</pb4_10>
       <pb4_11>[NrDomu]</pb4_11>
       <pb4_12>[NrLokalu]</pb4_12>
       <pb4_13>[Miejscowosc]</pb4_13>
       <pb4_14>[KodPocztowy]</pb4_14>
       <pb4_15>[Poczta]</pb4_15>
       <pb5_1>[nazwaPelna]</pb5_1>
       <pb5_2>[nazwa]</pb5_2>
       <pb5_3>[REGON]</pb5_3>
       <pb5_4>[NIP]</pb5_4>
       <pb5_5>[dataRozpoczeciaDzial]</pb5_5>
       <pb5_6>[KodKraju]</pb5_6>
       <pb5_7>[Wojewodztwo]</pb5_7>
       <pb5_8>[Powiat]</pb5_8>
       <pb5_9>[Gmina]</pb5_9>
       <pb5_10>[Ulica]</pb5_10>
       <pb5_11>[NrDomu]</pb5_11>
       <pb5_12>[NrLokalu]</pb5_12>
       <pb5_13>[Miejscowosc]</pb5_13>
       <pb5_14>[KodPocztowy]</pb5_14>
       <pb5_15>[Poczta]</pb5_15>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CIT-ST/A (5)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2399921</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pa1>8875155741</pa1>
       <pa2>10</pa2>
       <pa3>Pełna nazwa testowa</pa3>
       <pa4>773461194</pa4>
       <pb1_1>Pełna nazwa testowa</pb1_1>
       <pb1_2>nazwa testowa</pb1_2>
       <pb1_3>773461194</pb1_3>
       <pb1_4>8875155741</pb1_4>
       <pb1_5>30-10-1990</pb1_5>
       <pb1_6>PL</pb1_6>
       <pb1_7>wielkopolskie</pb1_7>
       <pb1_8>poznański</pb1_8>
       <pb1_9>Poznań</pb1_9>
       <pb1_10>Strzelecka</pb1_10>
       <pb1_11>1</pb1_11>
       <pb1_12>1</pb1_12>
       <pb1_13>Poznań</pb1_13>
       <pb1_14>61-155</pb1_14>
       <pb1_15>Poznań</pb1_15>
       <pb2_1>Pełna nazwa testowa</pb2_1>
       <pb2_2>nazwa testowa</pb2_2>
       <pb2_3>773461194</pb2_3>
       <pb2_4>8875155741</pb2_4>
       <pb2_5>30-10-1990</pb2_5>
       <pb2_6>PL</pb2_6>
       <pb2_7>wielkopolskie</pb2_7>
       <pb2_8>poznański</pb2_8>
       <pb2_9>Poznań</pb2_9>
       <pb2_10>Strzelecka</pb2_10>
       <pb2_11>1</pb2_11>
       <pb2_12>1</pb2_12>
       <pb2_13>Poznań</pb2_13>
       <pb2_14>61-155</pb2_14>
       <pb2_15>Poznań</pb2_15>
       <pb3_1>Pełna nazwa testowa</pb3_1>
       <pb3_2>nazwa testowa</pb3_2>
       <pb3_3>773461194</pb3_3>
       <pb3_4>8875155741</pb3_4>
       <pb3_5>30-10-1990</pb3_5>
       <pb3_6>PL</pb3_6>
       <pb3_7>wielkopolskie</pb3_7>
       <pb3_8>poznański</pb3_8>
       <pb3_9>Poznań</pb3_9>
       <pb3_10>Strzelecka</pb3_10>
       <pb3_11>1</pb3_11>
       <pb3_12>1</pb3_12>
       <pb3_13>Poznań</pb3_13>
       <pb3_14>61-155</pb3_14>
       <pb3_15>Poznań</pb3_15>
       <pb4_1>Pełna nazwa testowa</pb4_1>
       <pb4_2>nazwa testowa</pb4_2>
       <pb4_3>773461194</pb4_3>
       <pb4_4>8875155741</pb4_4>
       <pb4_5>30-10-1990</pb4_5>
       <pb4_6>PL</pb4_6>
       <pb4_7>wielkopolskie</pb4_7>
       <pb4_8>poznański</pb4_8>
       <pb4_9>Poznań</pb4_9>
       <pb4_10>Strzelecka</pb4_10>
       <pb4_11>1</pb4_11>
       <pb4_12>1</pb4_12>
       <pb4_13>Poznań</pb4_13>
       <pb4_14>61-155</pb4_14>
       <pb4_15>Poznań</pb4_15>
       <pb5_1>Pełna nazwa testowa</pb5_1>
       <pb5_2>nazwa testowa</pb5_2>
       <pb5_3>773461194</pb5_3>
       <pb5_4>8875155741</pb5_4>
       <pb5_5>30-10-1990</pb5_5>
       <pb5_6>PL</pb5_6>
       <pb5_7>wielkopolskie</pb5_7>
       <pb5_8>poznański</pb5_8>
       <pb5_9>Poznań</pb5_9>
       <pb5_10>Strzelecka</pb5_10>
       <pb5_11>1</pb5_11>
       <pb5_12>1</pb5_12>
       <pb5_13>Poznań</pb5_13>
       <pb5_14>61-155</pb5_14>
       <pb5_15>Poznań</pb5_15>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>