Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: OPL-1 (3) (archiwalny) Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2399933</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p2_subfield_0>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_>
       <p4>[pole wielowierszowe]</p4>
       <p5>[KodKraju]</p5>
       <p6>[Wojewodztwo]</p6>
       <p7>[Powiat]</p7>
       <p8>[Gmina]</p8>
       <p9>[Ulica]</p9>
       <p10>[NrDomu]</p10>
       <p11>[NrLokalu]</p11>
       <p12>[Miejscowosc]</p12>
       <p13>[KodPocztowy]</p13>
       <p14>[Poczta]</p14>
       <p15>[Telefon]</p15>
       <p16>[Faks]</p16>
       <p17>[Mail]</p17>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_>
       <p18_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p18_3_subfield_>
       <p18_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p18_3_subfield_2>
       <p18_3_subfield_3>[Pole NIP]</p18_3_subfield_3>
       <p19>[nazwisko]</p19>
       <p20>[pierwszeImie]</p20>
       <p21>[KrajKor]</p21>
       <p22>[WojewodztwoKor]</p22>
       <p23>[PowiatKor]</p23>
       <p24>[GminaKor]</p24>
       <p25>[UlicaKor]</p25>
       <p26>[NrDomuKor]</p26>
       <p27>[NrLokaluKor]</p27>
       <p28>[MiejscowoscKor]</p28>
       <p29>[KodPocztowyKor]</p29>
       <p30>[PocztaKor]</p30>
       <p31>[Telefon]</p31>
       <p32>[Faks]</p32>
       <p33>[Mail]</p33>
       <p34>[data]</p34>
       <p35>[nazwisko]</p35>
       <p36>[pierwszeImie]</p36>
       <p37>[Stanowisko]</p37>
       <p39>[nazwisko]</p39>
       <p40>[pierwszeImie]</p40>
       <p41>[Stanowisko]</p41>
       <p43>[nazwisko]</p43>
       <p44>[pierwszeImie]</p44>
       <p45>[Stanowisko]</p45>
       <p47>[Data wypełnienia]</p47>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OPL-1 (3)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2399933</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2_subfield_0>3022</p2_subfield_0>
       <p3_>1</p3_>
       <p4>to jest pole wielowierszowe</p4>
       <p5>PL</p5>
       <p6>wielkopolskie</p6>
       <p7>poznański</p7>
       <p8>Poznań</p8>
       <p9>Strzelecka</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>61-155</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>500600400</p15>
       <p16></p16>
       <p17>test@test.pl</p17>
       <p18_>1</p18_>
       <p18_3_subfield_>2</p18_3_subfield_>
       <p18_3_subfield_2>23050608219</p18_3_subfield_2>
       <p18_3_subfield_3>8875155741</p18_3_subfield_3>
       <p19>Kowalski</p19>
       <p20>Jan</p20>
       <p21>PL</p21>
       <p22>wielkopolskie</p22>
       <p23>poznański</p23>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25>Półwiejska</p25>
       <p26>1</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>Poznań</p28>
       <p29>61-155</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>500600400</p31>
       <p32></p32>
       <p33>test@test.pl</p33>
       <p34>30-10-1990</p34>
       <p35>Kowalski</p35>
       <p36>Jan</p36>
       <p37>manager</p37>
       <p39>Kowalski</p39>
       <p40>Jan</p40>
       <p41>manager</p41>
       <p43>Kowalski</p43>
       <p44>Jan</p44>
       <p45>manager</p45>
       <p47>30-10-2014</p47>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>