Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: AKC-R (2) (archiwalny) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2399960</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p4>[miejscowość]</p4>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>[nazwa pełna]</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_2>[nazwisko]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>[imię]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_3>[drugie imię]</p9_subfield_3>
       <p10_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p10_subfield_>
       <p10_subfield_3>[nazwa skrócona]</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_1>[imię ojca]</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>[imię matki]</p10_subfield_2>
       <p11_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p11_subfield_>
       <p11_subfield_2>[REGON]</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_1>[PESEL]</p11_subfield_1>
       <p12_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p12_subfield_>
       <p12_subfield_2>[data rozp. działalności]</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_1>[data urodzenia]</p12_subfield_1>
       <p13_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p13_1_subfield_>
       <p13_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p13_1_subfield_3>
       <p13_1_subfield_2>[nazwisko]</p13_1_subfield_2>
       <p13_1_subfield_1>[imię]</p13_1_subfield_1>
       <p13_2_subfield_0>[miejscowość]</p13_2_subfield_0>
       <p13_2_subfield_1>[ulica]</p13_2_subfield_1>
       <p13_2_subfield_2>[nr domu]</p13_2_subfield_2>
       <p13_2_subfield_3>[nr lokalu]</p13_2_subfield_3>
       <p13_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p13_2_subfield_4>
       <p13_2_subfield_5>[poczta]</p13_2_subfield_5>
       <p14>[KodKraju]</p14>
       <p15>[Wojewodztwo]</p15>
       <p16>[Powiat]</p16>
       <p17>[Gmina]</p17>
       <p18>[Ulica]</p18>
       <p19>[NrDomu]</p19>
       <p20>[NrLokalu]</p20>
       <p21>[Miejscowosc]</p21>
       <p22>[KodPocztowy]</p22>
       <p23>[Poczta]</p23>
       <p24>[Telefon]</p24>
       <p25>[Faks]</p25>
       <p26>[Mail]</p26>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_>
       <p29_1>[miesiac]</p29_1>
       <p29_2>[rok]</p29_2>
       <p30_>[Wartość wyboru w polu p30. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]</p30_>
       <p31>[pkd1]</p31>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <p34>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p34>
       <p35>[pierwszeImiePrzedst]</p35>
       <p36>[nazwiskoPrzedst]</p36>
       <p37>[Data wypełnienia]</p37>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>AKC-R (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2399960</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_>1</p6_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_2>Kowalski</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>Jan</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_3>Stefan</p9_subfield_3>
       <p10_subfield_>2</p10_subfield_>
       <p10_subfield_3>nazwa testowa</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_1>Stefan</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>Danuta</p10_subfield_2>
       <p11_subfield_>2</p11_subfield_>
       <p11_subfield_2>773461194</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_1>23050608219</p11_subfield_1>
       <p12_subfield_>2</p12_subfield_>
       <p12_subfield_2>30-10-1990</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_1>30-10-1985</p12_subfield_1>
       <p13_1_subfield_>2</p13_1_subfield_>
       <p13_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p13_1_subfield_3>
       <p13_1_subfield_2>Kowalski</p13_1_subfield_2>
       <p13_1_subfield_1>Jan</p13_1_subfield_1>
       <p13_2_subfield_0>Poznań</p13_2_subfield_0>
       <p13_2_subfield_1>Strzelecka</p13_2_subfield_1>
       <p13_2_subfield_2>1</p13_2_subfield_2>
       <p13_2_subfield_3>1</p13_2_subfield_3>
       <p13_2_subfield_4>61-155</p13_2_subfield_4>
       <p13_2_subfield_5>Poznań</p13_2_subfield_5>
       <p14>PL</p14>
       <p15>wielkopolskie</p15>
       <p16>poznański</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>Strzelecka</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>61-155</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24>500600400</p24>
       <p25></p25>
       <p26>test@test.pl</p26>
       <p27_>1</p27_>
       <p28_>1</p28_>
       <p29_1>9</p29_1>
       <p29_2></p29_2>
       <p30_>1</p30_>
       <p31>01.11.Z</p31>
       <p32>test pola tekstowego</p32>
       <p33>test pola tekstowego</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35>Krzysztof</p35>
       <p36>Kowalczyk</p36>
       <p37>30-10-2014</p37>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>