Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: POG-5/D (1) (archiwalny) Załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gierPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400069</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4>
       <p5>[Miesiąc na druku]</p5>
       <p6>[Rok na druku]</p6>
       <p7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p7_subfield_>
       <p7_subfield_4>[nazwa pełna]</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_2>[nazwisko]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>[imię]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_3>[data urodzenia]</p7_subfield_3>
       <p8>[REGON]</p8>
       <p9>[PESEL]</p9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[data]</p11>
       <p12_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Urzędu Celnego]</p12_subfield_0>
       <p13>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p13>
       <p14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p14>
       <p16>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p16>
       <p17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p17>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>POG-5/D (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400069</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>10</p4>
       <p5>9</p5>
       <p6>2013</p6>
       <p7_subfield_>2</p7_subfield_>
       <p7_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_2>Kowalski</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>Jan</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_3>30-10-1985</p7_subfield_3>
       <p8>773461194</p8>
       <p9>23050608219</p9>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>30-10-1990</p11>
       <p12_subfield_0>PL391000</p12_subfield_0>
       <p13>10</p13>
       <p14>10</p14>
       <p16>10</p16>
       <p17>20</p17>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>