Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ORD-U (4) (archiwalny) Informacja o umowach zawartych z nierezydentamiImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2013/11/21/1379/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400078</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p6_subfield_0>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_2>[nazwa skrócona]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>
       <p10_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p10_subfield_>
       <p10_subfield_2>[nazwa skrócona]</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_1>[imię]</p10_subfield_1>
       <p11_subfield_1>[REGON]</p11_subfield_1>
       <p12>[dataUrodzenia]</p12>
       <p13>[KodKraju]</p13>
       <p14>[Wojewodztwo]</p14>
       <p15>[Powiat]</p15>
       <p16>[Gmina]</p16>
       <p17>[Ulica]</p17>
       <p18>[NrDomu]</p18>
       <p19>[NrLokalu]</p19>
       <p20>[Miejscowosc]</p20>
       <p21>[KodPocztowy]</p21>
       <p22>[Poczta]</p22>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 ]</p23_>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_>
       <p24_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p24_3_subfield_>
       <p24_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p24_3_subfield_2>
       <p24_3_subfield_3>[Pole NIP]</p24_3_subfield_3>
       <p25_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p25_subfield_>
       <p25_subfield_2>[nazwa skrócona]</p25_subfield_2>
       <p25_subfield_1>[nazwisko]</p25_subfield_1>
       <p26_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p26_subfield_>
       <p26_subfield_2>[nazwa skrócona]</p26_subfield_2>
       <p26_subfield_1>[imię]</p26_subfield_1>
       <p27>[dataUrodzenia]</p27>
       <p28>[miejsceUrodzenia]</p28>
       <p29>[KrajUrodzenia]</p29>
       <p30>[KrajUrodzenia]</p30>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32>[kraj]</p32>
       <p33>[kraj]</p33>
       <p34_>[Wartość wyboru w polu p34. Dostępne wartości: 1 2 ]</p34_>
       <p35>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p35>
       <p36>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p36>
       <p37>[kraj]</p37>
       <p38>[kraj]</p38>
       <p39>[KodKraju]</p39>
       <p40>[Miejscowosc]</p40>
       <p41>[KodPocztowy]</p41>
       <p42>[Ulica]</p42>
       <p43>[NrDomu]</p43>
       <p44>[NrLokalu]</p44>
       <p45>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p45>
       <p46>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p46>
       <p47>[pierwszeImiePrzedst]</p47>
       <p48>[nazwiskoPrzedst]</p48>
       <p49>[Data wypełnienia]</p49>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ORD-U (4)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400078</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6_subfield_0>3022</p6_subfield_0>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_2>nazwa testowa</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>
       <p10_subfield_>2</p10_subfield_>
       <p10_subfield_2>nazwa testowa</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_1>Jan</p10_subfield_1>
       <p11_subfield_1>773461194</p11_subfield_1>
       <p12>30-10-1985</p12>
       <p13>PL</p13>
       <p14>wielkopolskie</p14>
       <p15>poznański</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>Strzelecka</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21>61-155</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23_>1</p23_>
       <p24_>1</p24_>
       <p24_3_subfield_>2</p24_3_subfield_>
       <p24_3_subfield_2>23050608219</p24_3_subfield_2>
       <p24_3_subfield_3>8875155741</p24_3_subfield_3>
       <p25_subfield_>2</p25_subfield_>
       <p25_subfield_2>nazwa testowa</p25_subfield_2>
       <p25_subfield_1>Kowalski</p25_subfield_1>
       <p26_subfield_>2</p26_subfield_>
       <p26_subfield_2>nazwa testowa</p26_subfield_2>
       <p26_subfield_1>Jan</p26_subfield_1>
       <p27>30-10-1985</p27>
       <p28>Poznań</p28>
       <p29>PL</p29>
       <p30>PL</p30>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32>PL</p32>
       <p33>PL</p33>
       <p34_>1</p34_>
       <p35>NR-4321</p35>
       <p36>1</p36>
       <p37>PL</p37>
       <p38>PL</p38>
       <p39>PL</p39>
       <p40>Poznań</p40>
       <p41>61-155</p41>
       <p42>Strzelecka</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44>1</p44>
       <p45>10</p45>
       <p46>10</p46>
       <p47>Krzysztof</p47>
       <p48>Kowalczyk</p48>
       <p49>30-10-2014</p49>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>