Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: KW-ZAL (archiwalny) Wniosek o założenie księgi wieczystejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400087</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p1_subfield_0>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <pa1_>[Wartość wyboru w polu pa1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</pa1_>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5>[województwo]</p5>
       <p6>[powiat]</p6>
       <p7>[gmina]</p7>
       <p8>[miejscowość]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16>
       <p17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p22>
       <p23>[pole wielowierszowe]</p23>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <pa2_>[Wartość wyboru w polu pa2. Dostępne wartości: 1 2 3 1 2 3 4 ]</pa2_>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p26>[pole wielowierszowe]</p26>
       <p27>[pole wielowierszowe]</p27>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <pa28_>[Wartość wyboru w polu pa28. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</pa28_>
       <pa3_>[Wartość wyboru w polu pa3. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pa3_>
       <pa4_>[Wartość wyboru w polu pa4. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa4_>
       <p29>[PESEL]</p29>
       <p30>[REGON]</p30>
       <pa5_>[Wartość wyboru w polu pa5. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa5_>
       <p31_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p31_subfield_>
       <p31_subfield_3>[nazwa pełna]</p31_subfield_3>
       <p31_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p31_subfield_2>
       <p32>[nazwisko2]</p32>
       <p33>[pierwszeImie]</p33>
       <p34>[drugieImie]</p34>
       <p35>[KodKraju]</p35>
       <p36>[Miejscowosc]</p36>
       <p37>[Ulica]</p37>
       <p38>[NrDomu]</p38>
       <p39>[NrLokalu]</p39>
       <p40>[KodPocztowy]</p40>
       <p41>[Poczta]</p41>
       <pa6_>[Wartość wyboru w polu pa6. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa6_>
       <pa7_>[Wartość wyboru w polu pa7. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa7_>
       <p42_>[Wartość wyboru w polu p42. Dostępne wartości: 1 2 ]</p42_>
       <p43_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p43_subfield_>
       <p43_subfield_3>[nazwa pełna]</p43_subfield_3>
       <p43_subfield_2>[nazwisko]</p43_subfield_2>
       <p43_subfield_1>[imię]</p43_subfield_1>
       <p44>[MiejscowoscKor]</p44>
       <p45>[UlicaKor]</p45>
       <p46>[NrDomuKor]</p46>
       <p47>[NrLokaluKor]</p47>
       <p48>[KodPocztowyKor]</p48>
       <p49>[PocztaKor]</p49>
       <pa8_>[Wartość wyboru w polu pa8. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa8_>
       <p50>[PESEL]</p50>
       <p51>[REGON]</p51>
       <pa9_>[Wartość wyboru w polu pa9. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa9_>
       <p52_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p52_subfield_>
       <p52_subfield_3>[nazwa pełna]</p52_subfield_3>
       <p52_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p52_subfield_2>
       <p53>[nazwisko2]</p53>
       <p54>[pierwszeImie]</p54>
       <p55>[drugieImie]</p55>
       <p56>[KodKraju]</p56>
       <p57>[Miejscowosc]</p57>
       <p58>[Ulica]</p58>
       <p59>[NrDomu]</p59>
       <p60>[NrLokalu]</p60>
       <p61>[KodPocztowy]</p61>
       <p62>[Poczta]</p62>
       <pa10_>[Wartość wyboru w polu pa10. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa10_>
       <pa11_>[Wartość wyboru w polu pa11. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa11_>
       <p63_>[Wartość wyboru w polu p63. Dostępne wartości: 1 2 ]</p63_>
       <pa12_>[Wartość wyboru w polu pa12. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa12_>
       <p64_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p64_subfield_>
       <p64_subfield_3>[nazwa pełna]</p64_subfield_3>
       <p64_subfield_2>[nazwisko]</p64_subfield_2>
       <p64_subfield_1>[imię]</p64_subfield_1>
       <p65>[MiejscowoscKor]</p65>
       <p66>[UlicaKor]</p66>
       <p67>[NrDomuKor]</p67>
       <p68>[NrLokaluKor]</p68>
       <p69>[KodPocztowyKor]</p69>
       <p70>[PocztaKor]</p70>
       <pa13_>[Wartość wyboru w polu pa13. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa13_>
       <p71>[PESEL]</p71>
       <p72>[REGON]</p72>
       <pa14_>[Wartość wyboru w polu pa14. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa14_>
       <p73_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p73_subfield_>
       <p73_subfield_3>[nazwa pełna]</p73_subfield_3>
       <p73_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p73_subfield_2>
       <p74>[nazwisko2]</p74>
       <p75>[pierwszeImie]</p75>
       <p76>[drugieImie]</p76>
       <p77>[KodKraju]</p77>
       <p78>[Miejscowosc]</p78>
       <p79>[Ulica]</p79>
       <p80>[NrDomu]</p80>
       <p81>[NrLokalu]</p81>
       <p82>[KodPocztowy]</p82>
       <p83>[Poczta]</p83>
       <pa15_>[Wartość wyboru w polu pa15. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa15_>
       <pa16_>[Wartość wyboru w polu pa16. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa16_>
       <p84_>[Wartość wyboru w polu p84. Dostępne wartości: 1 2 ]</p84_>
       <pa17_>[Wartość wyboru w polu pa17. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa17_>
       <p85_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p85_subfield_>
       <p85_subfield_3>[nazwa pełna]</p85_subfield_3>
       <p85_subfield_2>[nazwisko]</p85_subfield_2>
       <p85_subfield_1>[imię]</p85_subfield_1>
       <p86>[MiejscowoscKor]</p86>
       <p87>[UlicaKor]</p87>
       <p88>[NrDomuKor]</p88>
       <p89>[NrLokaluKor]</p89>
       <p90>[KodPocztowyKor]</p90>
       <p91>[PocztaKor]</p91>
       <p92>[Pole integer - wartość liczbowa]</p92>
       <p93>[Pole integer - wartość liczbowa]</p93>
       <p94>[Pole integer - wartość liczbowa]</p94>
       <p95>[Pole integer - wartość liczbowa]</p95>
       <p96>[pole wielowierszowe]</p96>
       <p97>[pole wielowierszowe]</p97>
       <p98>[pole wielowierszowe]</p98>
       <p99>[pole wielowierszowe]</p99>
       <p100>[pole wielowierszowe]</p100>
       <pa18_>[Wartość wyboru w polu pa18. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pa18_>
       <pa19_>[Wartość wyboru w polu pa19. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa19_>
       <p102_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p102_subfield_>
       <p102_subfield_3>[nazwa pełna]</p102_subfield_3>
       <p102_subfield_2>[nazwisko]</p102_subfield_2>
       <p102_subfield_1>[imię]</p102_subfield_1>
       <p103>[Data wypełnienia]</p103>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KW-ZAL </title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400087</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_0>27700</p1_subfield_0>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <pa1_>1</pa1_>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5>wielkopolskie</p5>
       <p6>poznański</p6>
       <p7>Poznań</p7>
       <p8>Poznań</p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>10</p16>
       <p17>10</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>to jest pole wielowierszowe</p23>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <pa2_>1</pa2_>
       <p25>10</p25>
       <p26>to jest pole wielowierszowe</p26>
       <p27>to jest pole wielowierszowe</p27>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <pa28_>1</pa28_>
       <pa3_>1</pa3_>
       <pa4_>1</pa4_>
       <p29>23050608219</p29>
       <p30>773461194</p30>
       <pa5_>1</pa5_>
       <p31_subfield_>2</p31_subfield_>
       <p31_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p31_subfield_3>
       <p31_subfield_2>Kowalski</p31_subfield_2>
       <p32>Nowak</p32>
       <p33>Jan</p33>
       <p34>Stefan</p34>
       <p35>PL</p35>
       <p36>Poznań</p36>
       <p37>Strzelecka</p37>
       <p38>1</p38>
       <p39>1</p39>
       <p40>61-155</p40>
       <p41>Poznań</p41>
       <pa6_>1</pa6_>
       <pa7_>1</pa7_>
       <p42_>1</p42_>
       <p43_subfield_>2</p43_subfield_>
       <p43_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p43_subfield_3>
       <p43_subfield_2>Kowalski</p43_subfield_2>
       <p43_subfield_1>Jan</p43_subfield_1>
       <p44>Poznań</p44>
       <p45>Półwiejska</p45>
       <p46>1</p46>
       <p47>1</p47>
       <p48>61-155</p48>
       <p49>Poznań</p49>
       <pa8_>1</pa8_>
       <p50>23050608219</p50>
       <p51>773461194</p51>
       <pa9_>1</pa9_>
       <p52_subfield_>2</p52_subfield_>
       <p52_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p52_subfield_3>
       <p52_subfield_2>Kowalski</p52_subfield_2>
       <p53>Nowak</p53>
       <p54>Jan</p54>
       <p55>Stefan</p55>
       <p56>PL</p56>
       <p57>Poznań</p57>
       <p58>Strzelecka</p58>
       <p59>1</p59>
       <p60>1</p60>
       <p61>61-155</p61>
       <p62>Poznań</p62>
       <pa10_>1</pa10_>
       <pa11_>1</pa11_>
       <p63_>1</p63_>
       <pa12_>1</pa12_>
       <p64_subfield_>2</p64_subfield_>
       <p64_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p64_subfield_3>
       <p64_subfield_2>Kowalski</p64_subfield_2>
       <p64_subfield_1>Jan</p64_subfield_1>
       <p65>Poznań</p65>
       <p66>Półwiejska</p66>
       <p67>1</p67>
       <p68>1</p68>
       <p69>61-155</p69>
       <p70>Poznań</p70>
       <pa13_>1</pa13_>
       <p71>23050608219</p71>
       <p72>773461194</p72>
       <pa14_>1</pa14_>
       <p73_subfield_>2</p73_subfield_>
       <p73_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p73_subfield_3>
       <p73_subfield_2>Kowalski</p73_subfield_2>
       <p74>Nowak</p74>
       <p75>Jan</p75>
       <p76>Stefan</p76>
       <p77>PL</p77>
       <p78>Poznań</p78>
       <p79>Strzelecka</p79>
       <p80>1</p80>
       <p81>1</p81>
       <p82>61-155</p82>
       <p83>Poznań</p83>
       <pa15_>1</pa15_>
       <pa16_>1</pa16_>
       <p84_>1</p84_>
       <pa17_>1</pa17_>
       <p85_subfield_>2</p85_subfield_>
       <p85_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p85_subfield_3>
       <p85_subfield_2>Kowalski</p85_subfield_2>
       <p85_subfield_1>Jan</p85_subfield_1>
       <p86>Poznań</p86>
       <p87>Półwiejska</p87>
       <p88>1</p88>
       <p89>1</p89>
       <p90>61-155</p90>
       <p91>Poznań</p91>
       <p92>10</p92>
       <p93>10</p93>
       <p94>10</p94>
       <p95>10</p95>
       <p96>to jest pole wielowierszowe</p96>
       <p97>to jest pole wielowierszowe</p97>
       <p98>to jest pole wielowierszowe</p98>
       <p99>to jest pole wielowierszowe</p99>
       <p100>to jest pole wielowierszowe</p100>
       <pa18_>1</pa18_>
       <pa19_>1</pa19_>
       <p102_subfield_>2</p102_subfield_>
       <p102_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p102_subfield_3>
       <p102_subfield_2>Kowalski</p102_subfield_2>
       <p102_subfield_1>Jan</p102_subfield_1>
       <p103>30-10-2014</p103>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>