Pola formularza

Formularz: KW-PP Załącznik – Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400089</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_>
       <pa1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pa1_subfield_>
       <pa1_subfield_2>[REGON]</pa1_subfield_2>
       <pa1_subfield_1>[PESEL]</pa1_subfield_1>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 2 1 2 3 ]</p1_>
       <p2_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_2_subfield_>
       <p2_2_subfield_3>[nazwa pełna]</p2_2_subfield_3>
       <p2_2_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p2_2_subfield_2>
       <p3>[nazwisko2]</p3>
       <p4>[pierwszeImie]</p4>
       <p5>[drugieImie]</p5>
       <p6>[MiejscowoscKor]</p6>
       <p7>[UlicaKor]</p7>
       <p8>[NrDomuKor]</p8>
       <p9>[NrLokaluKor]</p9>
       <p10>[KodPocztowyKor]</p10>
       <p11>[PocztaKor]</p11>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p14_>
       <p12_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p12_subfield_>
       <p12_subfield_3>[nazwa pełna]</p12_subfield_3>
       <p12_subfield_2>[nazwisko]</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_1>[imię]</p12_subfield_1>
       <p13>[Data wypełnienia]</p13>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KW-PP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400089</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p15_>1</p15_>
       <p16_>1</p16_>
       <pa1_subfield_>2</pa1_subfield_>
       <pa1_subfield_2>773461194</pa1_subfield_2>
       <pa1_subfield_1>23050608219</pa1_subfield_1>
       <p1_>1</p1_>
       <p2_2_subfield_>2</p2_2_subfield_>
       <p2_2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p2_2_subfield_3>
       <p2_2_subfield_2>Kowalski</p2_2_subfield_2>
       <p3>Nowak</p3>
       <p4>Jan</p4>
       <p5>Stefan</p5>
       <p6>Poznań</p6>
       <p7>Półwiejska</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>61-155</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p14_>1</p14_>
       <p12_subfield_>2</p12_subfield_>
       <p12_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p12_subfield_3>
       <p12_subfield_2>Kowalski</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_1>Jan</p12_subfield_1>
       <p13>30-10-2014</p13>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>