Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: KW-WU (archiwalny) Załącznik – Wnioskodawca/uczestnik postępowaniaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400090</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p2>[REGON]</p2>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 ]</p25_>
       <p3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_subfield_>
       <p3_subfield_3>[nazwa pełna]</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p3_subfield_2>
       <p4>[nazwisko2]</p4>
       <p5>[pierwszeImie]</p5>
       <p6>[drugieImie]</p6>
       <p7>[KodKraju]</p7>
       <p8>[Miejscowosc]</p8>
       <p9>[Ulica]</p9>
       <p10>[NrDomu]</p10>
       <p11>[NrLokalu]</p11>
       <p12>[KodPocztowy]</p12>
       <p13>[Poczta]</p13>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_>
       <p15_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p15_subfield_>
       <p15_subfield_3>[nazwa pełna]</p15_subfield_3>
       <p15_subfield_2>[nazwisko]</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_1>[imię]</p15_subfield_1>
       <p16>[MiejscowoscKor]</p16>
       <p17>[UlicaKor]</p17>
       <p18>[NrDomuKor]</p18>
       <p19>[NrLokaluKor]</p19>
       <p20>[KodPocztowyKor]</p20>
       <p21>[PocztaKor]</p21>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p29_>
       <p30_>[Wartość wyboru w polu p30. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_>
       <p22_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p22_subfield_>
       <p22_subfield_3>[nazwa pełna]</p22_subfield_3>
       <p22_subfield_2>[nazwisko]</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_1>[imię]</p22_subfield_1>
       <p23>[Data wypełnienia]</p23>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KW-WU </title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400090</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p24_>1</p24_>
       <p1>23050608219</p1>
       <p2>773461194</p2>
       <p25_>1</p25_>
       <p3_subfield_>2</p3_subfield_>
       <p3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_2>Kowalski</p3_subfield_2>
       <p4>Nowak</p4>
       <p5>Jan</p5>
       <p6>Stefan</p6>
       <p7>PL</p7>
       <p8>Poznań</p8>
       <p9>Strzelecka</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>61-155</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p26_>1</p26_>
       <p27_>1</p27_>
       <p14_>1</p14_>
       <p28_>1</p28_>
       <p15_subfield_>2</p15_subfield_>
       <p15_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p15_subfield_3>
       <p15_subfield_2>Kowalski</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_1>Jan</p15_subfield_1>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>Półwiejska</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>61-155</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p29_>1</p29_>
       <p30_>1</p30_>
       <p22_subfield_>2</p22_subfield_>
       <p22_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p22_subfield_3>
       <p22_subfield_2>Kowalski</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_1>Jan</p22_subfield_1>
       <p23>30-10-2014</p23>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>