Pola formularza

Formularz: VZM-1/B (4) (od 2014) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 22%Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400120</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[NIP]</p1_1>
       <p1_2>[PESEL]</p1_2>
       <p2_1>[NIP]</p2_1>
       <p2_2>[PESEL]</p2_2>
       <p3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3>
       <p4>[nazwisko]</p4>
       <p5>[pierwszeImie]</p5>
       <p6_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p6_1>
       <p6_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p6_2>
       <p6_3>[kraj]</p6_3>
       <p7>[nazwisko]</p7>
       <p8>[pierwszeImie]</p8>
       <p9_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p9_1>
       <p9_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p9_2>
       <p9_3>[kraj]</p9_3>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p10_1>[Pole tekstowe]</p10_1>
       <p11>[data]</p11>
       <p12>[NIP]</p12>
       <p13>[Pole kwoty]</p13>
       <p14>[Pole kwoty]</p14>
       <p15>[Pole kwoty]</p15>
       <p16>[Pole tekstowe]</p16>
       <p16_1>[Pole tekstowe]</p16_1>
       <p17>[data]</p17>
       <p18>[NIP]</p18>
       <p19>[Pole kwoty]</p19>
       <p20>[Pole kwoty]</p20>
       <p21>[Pole kwoty]</p21>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p22_1>[Pole tekstowe]</p22_1>
       <p23>[data]</p23>
       <p24>[NIP]</p24>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p28_1>[Pole tekstowe]</p28_1>
       <p29>[data]</p29>
       <p30>[NIP]</p30>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p33>[Pole kwoty]</p33>
       <p34>[Pole tekstowe]</p34>
       <p34_1>[Pole tekstowe]</p34_1>
       <p35>[data]</p35>
       <p36>[NIP]</p36>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p38>[Pole kwoty]</p38>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <p40>[Pole tekstowe]</p40>
       <p40_1>[Pole tekstowe]</p40_1>
       <p41>[data]</p41>
       <p42>[NIP]</p42>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p46>[Pole tekstowe]</p46>
       <p46_1>[Pole tekstowe]</p46_1>
       <p47>[data]</p47>
       <p48>[NIP]</p48>
       <p49>[Pole kwoty]</p49>
       <p50>[Pole kwoty]</p50>
       <p51>[Pole kwoty]</p51>
       <p52>[Pole tekstowe]</p52>
       <p52_1>[Pole tekstowe]</p52_1>
       <p53>[data]</p53>
       <p54>[NIP]</p54>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p56>[Pole kwoty]</p56>
       <p57>[Pole kwoty]</p57>
       <p58>[Pole tekstowe]</p58>
       <p58_1>[Pole tekstowe]</p58_1>
       <p59>[data]</p59>
       <p60>[NIP]</p60>
       <p61>[Pole kwoty]</p61>
       <p62>[Pole kwoty]</p62>
       <p63>[Pole kwoty]</p63>
       <p64>[Pole tekstowe]</p64>
       <p64_1>[Pole tekstowe]</p64_1>
       <p65>[data]</p65>
       <p66>[NIP]</p66>
       <p67>[Pole kwoty]</p67>
       <p68>[Pole kwoty]</p68>
       <p69>[Pole kwoty]</p69>
       <p70>[Pole tekstowe]</p70>
       <p70_1>[Pole tekstowe]</p70_1>
       <p71>[data]</p71>
       <p72>[NIP]</p72>
       <p73>[Pole kwoty]</p73>
       <p74>[Pole kwoty]</p74>
       <p75>[Pole kwoty]</p75>
       <p76>[Pole tekstowe]</p76>
       <p76_1>[Pole tekstowe]</p76_1>
       <p77>[data]</p77>
       <p78>[NIP]</p78>
       <p79>[Pole kwoty]</p79>
       <p80>[Pole kwoty]</p80>
       <p81>[Pole kwoty]</p81>
       <p82>[Pole tekstowe]</p82>
       <p82_1>[Pole tekstowe]</p82_1>
       <p83>[data]</p83>
       <p84>[NIP]</p84>
       <p85>[Pole kwoty]</p85>
       <p86>[Pole kwoty]</p86>
       <p87>[Pole kwoty]</p87>
       <p88>[Pole tekstowe]</p88>
       <p88_1>[Pole tekstowe]</p88_1>
       <p89>[data]</p89>
       <p90>[NIP]</p90>
       <p91>[Pole kwoty]</p91>
       <p92>[Pole kwoty]</p92>
       <p93>[Pole kwoty]</p93>
       <p94>[Pole tekstowe]</p94>
       <p94_1>[Pole tekstowe]</p94_1>
       <p95>[data]</p95>
       <p96>[NIP]</p96>
       <p97>[Pole kwoty]</p97>
       <p98>[Pole kwoty]</p98>
       <p99>[Pole kwoty]</p99>
       <p100>[Pole tekstowe]</p100>
       <p100_1>[Pole tekstowe]</p100_1>
       <p101>[data]</p101>
       <p102>[NIP]</p102>
       <p103>[Pole kwoty]</p103>
       <p104>[Pole kwoty]</p104>
       <p105>[Pole kwoty]</p105>
       <p106>[Pole tekstowe]</p106>
       <p106_1>[Pole tekstowe]</p106_1>
       <p107>[data]</p107>
       <p108>[NIP]</p108>
       <p109>[Pole kwoty]</p109>
       <p110>[Pole kwoty]</p110>
       <p111>[Pole kwoty]</p111>
       <p112>[Pole tekstowe]</p112>
       <p112_1>[Pole tekstowe]</p112_1>
       <p113>[data]</p113>
       <p114>[NIP]</p114>
       <p115>[Pole kwoty]</p115>
       <p116>[Pole kwoty]</p116>
       <p117>[Pole kwoty]</p117>
       <p118>[Pole tekstowe]</p118>
       <p118_1>[Pole tekstowe]</p118_1>
       <p119>[data]</p119>
       <p120>[NIP]</p120>
       <p121>[Pole kwoty]</p121>
       <p122>[Pole kwoty]</p122>
       <p123>[Pole kwoty]</p123>
       <p124>[Pole tekstowe]</p124>
       <p124_1>[Pole tekstowe]</p124_1>
       <p125>[data]</p125>
       <p126>[NIP]</p126>
       <p127>[Pole kwoty]</p127>
       <p128>[Pole kwoty]</p128>
       <p129>[Pole kwoty]</p129>
       <p130>[Pole tekstowe]</p130>
       <p130_1>[Pole tekstowe]</p130_1>
       <p131>[data]</p131>
       <p132>[NIP]</p132>
       <p133>[Pole kwoty]</p133>
       <p134>[Pole kwoty]</p134>
       <p135>[Pole kwoty]</p135>
       <p136>[Pole tekstowe]</p136>
       <p136_1>[Pole tekstowe]</p136_1>
       <p137>[data]</p137>
       <p138>[NIP]</p138>
       <p139>[Pole kwoty]</p139>
       <p140>[Pole kwoty]</p140>
       <p141>[Pole kwoty]</p141>
       <p142>[Pole tekstowe]</p142>
       <p142_1>[Pole tekstowe]</p142_1>
       <p143>[data]</p143>
       <p144>[NIP]</p144>
       <p145>[Pole kwoty]</p145>
       <p146>[Pole kwoty]</p146>
       <p147>[Pole kwoty]</p147>
       <p148>[Pole tekstowe]</p148>
       <p148_1>[Pole tekstowe]</p148_1>
       <p149>[data]</p149>
       <p150>[NIP]</p150>
       <p151>[Pole kwoty]</p151>
       <p152>[Pole kwoty]</p152>
       <p153>[Pole kwoty]</p153>
       <p154>[Pole tekstowe]</p154>
       <p154_1>[Pole tekstowe]</p154_1>
       <p155>[data]</p155>
       <p156>[NIP]</p156>
       <p157>[Pole kwoty]</p157>
       <p158>[Pole kwoty]</p158>
       <p159>[Pole kwoty]</p159>
       <p160>[Pole tekstowe]</p160>
       <p160_1>[Pole tekstowe]</p160_1>
       <p161>[data]</p161>
       <p162>[NIP]</p162>
       <p163>[Pole kwoty]</p163>
       <p164>[Pole kwoty]</p164>
       <p165>[Pole kwoty]</p165>
       <p166>[Pole tekstowe]</p166>
       <p166_1>[Pole tekstowe]</p166_1>
       <p167>[data]</p167>
       <p168>[NIP]</p168>
       <p169>[Pole kwoty]</p169>
       <p170>[Pole kwoty]</p170>
       <p171>[Pole kwoty]</p171>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VZM-1/B (4) (od 2014)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400120</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>8875155741</p1_1>
       <p1_2>23050608219</p1_2>
       <p2_1>8875155741</p2_1>
       <p2_2>23050608219</p2_2>
       <p3>10</p3>
       <p4>Kowalski</p4>
       <p5>Jan</p5>
       <p6_1>1</p6_1>
       <p6_2>NR-4321</p6_2>
       <p6_3>PL</p6_3>
       <p7>Kowalski</p7>
       <p8>Jan</p8>
       <p9_1>1</p9_1>
       <p9_2>NR-4321</p9_2>
       <p9_3>PL</p9_3>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p10_1>test pola tekstowego</p10_1>
       <p11>30-10-1990</p11>
       <p12>8875155741</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>test pola tekstowego</p16>
       <p16_1>test pola tekstowego</p16_1>
       <p17>30-10-1990</p17>
       <p18>8875155741</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p22_1>test pola tekstowego</p22_1>
       <p23>30-10-1990</p23>
       <p24>8875155741</p24>
       <p25>1</p25>
       <p26>1</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p28_1>test pola tekstowego</p28_1>
       <p29>30-10-1990</p29>
       <p30>8875155741</p30>
       <p31>1</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>test pola tekstowego</p34>
       <p34_1>test pola tekstowego</p34_1>
       <p35>30-10-1990</p35>
       <p36>8875155741</p36>
       <p37>1</p37>
       <p38>1</p38>
       <p39>1</p39>
       <p40>test pola tekstowego</p40>
       <p40_1>test pola tekstowego</p40_1>
       <p41>30-10-1990</p41>
       <p42>8875155741</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44>1</p44>
       <p45>1</p45>
       <p46>test pola tekstowego</p46>
       <p46_1>test pola tekstowego</p46_1>
       <p47>30-10-1990</p47>
       <p48>8875155741</p48>
       <p49>1</p49>
       <p50>1</p50>
       <p51>1</p51>
       <p52>test pola tekstowego</p52>
       <p52_1>test pola tekstowego</p52_1>
       <p53>30-10-1990</p53>
       <p54>8875155741</p54>
       <p55>1</p55>
       <p56>1</p56>
       <p57>1</p57>
       <p58>test pola tekstowego</p58>
       <p58_1>test pola tekstowego</p58_1>
       <p59>30-10-1990</p59>
       <p60>8875155741</p60>
       <p61>1</p61>
       <p62>1</p62>
       <p63>1</p63>
       <p64>test pola tekstowego</p64>
       <p64_1>test pola tekstowego</p64_1>
       <p65>30-10-1990</p65>
       <p66>8875155741</p66>
       <p67>1</p67>
       <p68>1</p68>
       <p69>1</p69>
       <p70>test pola tekstowego</p70>
       <p70_1>test pola tekstowego</p70_1>
       <p71>30-10-1990</p71>
       <p72>8875155741</p72>
       <p73>1</p73>
       <p74>1</p74>
       <p75>1</p75>
       <p76>test pola tekstowego</p76>
       <p76_1>test pola tekstowego</p76_1>
       <p77>30-10-1990</p77>
       <p78>8875155741</p78>
       <p79>1</p79>
       <p80>1</p80>
       <p81>1</p81>
       <p82>test pola tekstowego</p82>
       <p82_1>test pola tekstowego</p82_1>
       <p83>30-10-1990</p83>
       <p84>8875155741</p84>
       <p85>1</p85>
       <p86>1</p86>
       <p87>1</p87>
       <p88>test pola tekstowego</p88>
       <p88_1>test pola tekstowego</p88_1>
       <p89>30-10-1990</p89>
       <p90>8875155741</p90>
       <p91>1</p91>
       <p92>1</p92>
       <p93>1</p93>
       <p94>test pola tekstowego</p94>
       <p94_1>test pola tekstowego</p94_1>
       <p95>30-10-1990</p95>
       <p96>8875155741</p96>
       <p97>1</p97>
       <p98>1</p98>
       <p99>1</p99>
       <p100>test pola tekstowego</p100>
       <p100_1>test pola tekstowego</p100_1>
       <p101>30-10-1990</p101>
       <p102>8875155741</p102>
       <p103>1</p103>
       <p104>1</p104>
       <p105>1</p105>
       <p106>test pola tekstowego</p106>
       <p106_1>test pola tekstowego</p106_1>
       <p107>30-10-1990</p107>
       <p108>8875155741</p108>
       <p109>1</p109>
       <p110>1</p110>
       <p111>1</p111>
       <p112>test pola tekstowego</p112>
       <p112_1>test pola tekstowego</p112_1>
       <p113>30-10-1990</p113>
       <p114>8875155741</p114>
       <p115>1</p115>
       <p116>1</p116>
       <p117>1</p117>
       <p118>test pola tekstowego</p118>
       <p118_1>test pola tekstowego</p118_1>
       <p119>30-10-1990</p119>
       <p120>8875155741</p120>
       <p121>1</p121>
       <p122>1</p122>
       <p123>1</p123>
       <p124>test pola tekstowego</p124>
       <p124_1>test pola tekstowego</p124_1>
       <p125>30-10-1990</p125>
       <p126>8875155741</p126>
       <p127>1</p127>
       <p128>1</p128>
       <p129>1</p129>
       <p130>test pola tekstowego</p130>
       <p130_1>test pola tekstowego</p130_1>
       <p131>30-10-1990</p131>
       <p132>8875155741</p132>
       <p133>1</p133>
       <p134>1</p134>
       <p135>1</p135>
       <p136>test pola tekstowego</p136>
       <p136_1>test pola tekstowego</p136_1>
       <p137>30-10-1990</p137>
       <p138>8875155741</p138>
       <p139>1</p139>
       <p140>1</p140>
       <p141>1</p141>
       <p142>test pola tekstowego</p142>
       <p142_1>test pola tekstowego</p142_1>
       <p143>30-10-1990</p143>
       <p144>8875155741</p144>
       <p145>1</p145>
       <p146>1</p146>
       <p147>1</p147>
       <p148>test pola tekstowego</p148>
       <p148_1>test pola tekstowego</p148_1>
       <p149>30-10-1990</p149>
       <p150>8875155741</p150>
       <p151>1</p151>
       <p152>1</p152>
       <p153>1</p153>
       <p154>test pola tekstowego</p154>
       <p154_1>test pola tekstowego</p154_1>
       <p155>30-10-1990</p155>
       <p156>8875155741</p156>
       <p157>1</p157>
       <p158>1</p158>
       <p159>1</p159>
       <p160>test pola tekstowego</p160>
       <p160_1>test pola tekstowego</p160_1>
       <p161>30-10-1990</p161>
       <p162>8875155741</p162>
       <p163>1</p163>
       <p164>1</p164>
       <p165>1</p165>
       <p166>test pola tekstowego</p166>
       <p166_1>test pola tekstowego</p166_1>
       <p167>30-10-1990</p167>
       <p168>8875155741</p168>
       <p169>1</p169>
       <p170>1</p170>
       <p171>1</p171>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>