Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: IN-1 (2) (archiwalny) Informacja w sprawie podatku od nieruchomościPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400130</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p3>[Rok na druku]</p3>
       <p4_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Urzędu Gminy]</p4_subfield_0>
       <p5_2>[data]</p5_2>
       <p5_1_>[Wartość wyboru w polu p5_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_1_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7>[nazwisko]</p7>
       <p8_1_subfield_0>[imię]</p8_1_subfield_0>
       <p8_1_subfield_1>[drugie imię]</p8_1_subfield_1>
       <p9>[REGON]</p9>
       <p10>[dataUrodzenia]</p10>
       <p11>[imieOjca]</p11>
       <p12>[imieMatki]</p12>
       <p13>[KodKraju]</p13>
       <p14>[Wojewodztwo]</p14>
       <p15>[Powiat]</p15>
       <p16>[Gmina]</p16>
       <p17>[Ulica]</p17>
       <p18>[NrDomu]</p18>
       <p19>[NrLokalu]</p19>
       <p20>[Miejscowosc]</p20>
       <p21>[KodPocztowy]</p21>
       <p22>[Poczta]</p22>
       <p23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23>
       <p24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p24>
       <p25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25>
       <p26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26>
       <p27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27>
       <p28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28>
       <p29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p29>
       <p30>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30>
       <p31>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31>
       <p32>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32>
       <p33>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33>
       <p34>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34>
       <p35>[Pole integer - wartość liczbowa]</p35>
       <p36>[Pole integer - wartość liczbowa]</p36>
       <p37>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37>
       <p38>[Pole integer - wartość liczbowa]</p38>
       <p39>[Pole integer - wartość liczbowa]</p39>
       <p40>[Pole integer - wartość liczbowa]</p40>
       <p41>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p41>
       <p42>[Pole integer - wartość liczbowa]</p42>
       <p43_>[Wartość wyboru w polu p43. Dostępne wartości: 1 2 ]</p43_>
       <p44>[pierwszeImiePrzedst]</p44>
       <p45>[nazwiskoPrzedst]</p45>
       <p47_>[Wartość wyboru w polu p47. Dostępne wartości: 1 2 ]</p47_>
       <p46>[Data wypełnienia]</p46>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>IN-1 (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400130</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p3>2013</p3>
       <p4_subfield_0>5670</p4_subfield_0>
       <p5_2>30-10-1990</p5_2>
       <p5_1_>1</p5_1_>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>Kowalski</p7>
       <p8_1_subfield_0>Jan</p8_1_subfield_0>
       <p8_1_subfield_1>Stefan</p8_1_subfield_1>
       <p9>773461194</p9>
       <p10>30-10-1985</p10>
       <p11>Stefan</p11>
       <p12>Danuta</p12>
       <p13>PL</p13>
       <p14>wielkopolskie</p14>
       <p15>poznański</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>Strzelecka</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21>61-155</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26>10</p26>
       <p27>10</p27>
       <p28>10</p28>
       <p29>10</p29>
       <p30>10</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>10</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35>10</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>10</p38>
       <p39>10</p39>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43_>1</p43_>
       <p44>Krzysztof</p44>
       <p45>Kowalczyk</p45>
       <p47_>1</p47_>
       <p46>30-10-2014</p46>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>