Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: KRS-Z61 (archiwalny) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidacja, rozwiązanie/unieważnieniePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400133</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p1_1_subfield_0>
       <p1_3>[WydzialGospodarczy]</p1_3>
       <p2>[Wojewodztwo]</p2>
       <p3>[Powiat]</p3>
       <p4>[Gmina]</p4>
       <p5>[Miejscowosc]</p5>
       <p6>[KRS]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[nazwaPelna]</p8>
       <p9>[NIP]</p9>
       <p10>[REGON]</p10>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p12_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p12_subfield_>
       <p12_subfield_2>[nazwa skrócona]</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_1>[nazwisko]</p12_subfield_1>
       <p13>[pierwszeImie]</p13>
       <p14_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p14_subfield_>
       <p14_subfield_2>[nazwa skrócona]</p14_subfield_2>
       <p14_subfield_1>[nazwisko]</p14_subfield_1>
       <p15>[pierwszeImie]</p15>
       <p16>[UlicaKor]</p16>
       <p17>[NrDomuKor]</p17>
       <p18>[NrLokaluKor]</p18>
       <p19>[MiejscowoscKor]</p19>
       <p20>[KodPocztowyKor]</p20>
       <p21>[PocztaKor]</p21>
       <p22>[KrajKor]</p22>
       <p23_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p23_subfield_>
       <p23_subfield_2>[nazwa skrócona]</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_1>[nazwisko]</p23_subfield_1>
       <p24>[pierwszeImie]</p24>
       <p25>[Ulica]</p25>
       <p26>[NrDomu]</p26>
       <p27>[NrLokalu]</p27>
       <p28>[Miejscowosc]</p28>
       <p29>[KodPocztowy]</p29>
       <p30>[Poczta]</p30>
       <p31>[KodKraju]</p31>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 8 9 ]</p0_>
       <p32_>[Wartość wyboru w polu p32. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_>
       <p33_1>[data]</p33_1>
       <p33_2>[pole wielowierszowe]</p33_2>
       <p33_3>[pole wielowierszowe]</p33_3>
       <p34_>[Wartość wyboru w polu p34. Dostępne wartości: 1 2 ]</p34_>
       <p35_>[Wartość wyboru w polu p35. Dostępne wartości: 1 2 ]</p35_>
       <p36>[data]</p36>
       <p37_1>[data]</p37_1>
       <p37_2>[pole wielowierszowe]</p37_2>
       <p38>[pole wielowierszowe]</p38>
       <p39>[Pole tekstowe]</p39>
       <p40_>[Wartość wyboru w polu p40. Dostępne wartości: 1 2 ]</p40_>
       <p41>[Pole tekstowe]</p41>
       <p42>[data]</p42>
       <p43>[Pole tekstowe]</p43>
       <p44>[data]</p44>
       <p45>[pole wielowierszowe]</p45>
       <p46>[Pole tekstowe]</p46>
       <p47>[data]</p47>
       <p48_1>[data]</p48_1>
       <p48_2>[pole wielowierszowe]</p48_2>
       <p49>[Pole tekstowe]</p49>
       <pD_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_1_1>
       <pD_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_1_2>
       <pD_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_1_3>
       <pD_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_1_4>
       <pD_1_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_1_5>
       <pD_1_6_1>[Pole tekstowe]</pD_1_6_1>
       <pD_1_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_1_6_2>
       <pD_2_1_1>[Pole tekstowe]</pD_2_1_1>
       <pD_2_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_1_2>
       <pD_2_1_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_1_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_1_3_>
       <pD_2_2_1>[Pole tekstowe]</pD_2_2_1>
       <pD_2_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_2_2>
       <pD_2_2_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_2_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_2_3_>
       <pD_2_3_1>[Pole tekstowe]</pD_2_3_1>
       <pD_2_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_3_2>
       <pD_2_3_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_3_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_3_3_>
       <pD_2_4_1>[Pole tekstowe]</pD_2_4_1>
       <pD_2_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_4_2>
       <pD_2_4_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_4_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_4_3_>
       <pD_2_5_1>[Pole tekstowe]</pD_2_5_1>
       <pD_2_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_5_2>
       <pD_2_5_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_5_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_5_3_>
       <pD_2_6_1>[Pole tekstowe]</pD_2_6_1>
       <pD_2_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_6_2>
       <pD_2_6_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_6_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_6_3_>
       <pD_2_7_1>[Pole tekstowe]</pD_2_7_1>
       <pD_2_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_7_2>
       <pD_2_7_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_7_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_7_3_>
       <pD_2_8_1>[Pole tekstowe]</pD_2_8_1>
       <pD_2_8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_8_2>
       <pD_2_8_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_8_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_8_3_>
       <pD_2_9_1>[Pole tekstowe]</pD_2_9_1>
       <pD_2_9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_9_2>
       <pD_2_9_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_9_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_9_3_>
       <pD_2_10_1>[Pole tekstowe]</pD_2_10_1>
       <pD_2_10_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_10_2>
       <pD_2_10_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_10_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_10_3_>
       <pD_2_1>[pole wielowierszowe]</pD_2_1>
       <pD_2_2>[Data wypełnienia]</pD_2_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRS-Z61</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400133</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>25021</p1_1_subfield_0>
       <p1_3>XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego</p1_3>
       <p2>wielkopolskie</p2>
       <p3>poznański</p3>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5>Poznań</p5>
       <p6>12345</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>Pełna nazwa testowa</p8>
       <p9>8875155741</p9>
       <p10>773461194</p10>
       <p11_>1</p11_>
       <p12_subfield_>2</p12_subfield_>
       <p12_subfield_2>nazwa testowa</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_1>Kowalski</p12_subfield_1>
       <p13>Jan</p13>
       <p14_subfield_>2</p14_subfield_>
       <p14_subfield_2>nazwa testowa</p14_subfield_2>
       <p14_subfield_1>Kowalski</p14_subfield_1>
       <p15>Jan</p15>
       <p16>Półwiejska</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>61-155</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>PL</p22>
       <p23_subfield_>2</p23_subfield_>
       <p23_subfield_2>nazwa testowa</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_1>Kowalski</p23_subfield_1>
       <p24>Jan</p24>
       <p25>Strzelecka</p25>
       <p26>1</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>Poznań</p28>
       <p29>61-155</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>PL</p31>
       <p0_>1</p0_>
       <p32_>1</p32_>
       <p33_1>30-10-1990</p33_1>
       <p33_2>to jest pole wielowierszowe</p33_2>
       <p33_3>to jest pole wielowierszowe</p33_3>
       <p34_>1</p34_>
       <p35_>1</p35_>
       <p36>30-10-1990</p36>
       <p37_1>30-10-1990</p37_1>
       <p37_2>to jest pole wielowierszowe</p37_2>
       <p38>to jest pole wielowierszowe</p38>
       <p39>test pola tekstowego</p39>
       <p40_>1</p40_>
       <p41>test pola tekstowego</p41>
       <p42>30-10-1990</p42>
       <p43>test pola tekstowego</p43>
       <p44>30-10-1990</p44>
       <p45>to jest pole wielowierszowe</p45>
       <p46>test pola tekstowego</p46>
       <p47>30-10-1990</p47>
       <p48_1>30-10-1990</p48_1>
       <p48_2>to jest pole wielowierszowe</p48_2>
       <p49>test pola tekstowego</p49>
       <pD_1_1>10</pD_1_1>
       <pD_1_2>10</pD_1_2>
       <pD_1_3>10</pD_1_3>
       <pD_1_4>10</pD_1_4>
       <pD_1_5>10</pD_1_5>
       <pD_1_6_1>test pola tekstowego</pD_1_6_1>
       <pD_1_6_2>10</pD_1_6_2>
       <pD_2_1_1>test pola tekstowego</pD_2_1_1>
       <pD_2_1_2>10</pD_2_1_2>
       <pD_2_1_3_>1</pD_2_1_3_>
       <pD_2_2_1>test pola tekstowego</pD_2_2_1>
       <pD_2_2_2>10</pD_2_2_2>
       <pD_2_2_3_>1</pD_2_2_3_>
       <pD_2_3_1>test pola tekstowego</pD_2_3_1>
       <pD_2_3_2>10</pD_2_3_2>
       <pD_2_3_3_>1</pD_2_3_3_>
       <pD_2_4_1>test pola tekstowego</pD_2_4_1>
       <pD_2_4_2>10</pD_2_4_2>
       <pD_2_4_3_>1</pD_2_4_3_>
       <pD_2_5_1>test pola tekstowego</pD_2_5_1>
       <pD_2_5_2>10</pD_2_5_2>
       <pD_2_5_3_>1</pD_2_5_3_>
       <pD_2_6_1>test pola tekstowego</pD_2_6_1>
       <pD_2_6_2>10</pD_2_6_2>
       <pD_2_6_3_>1</pD_2_6_3_>
       <pD_2_7_1>test pola tekstowego</pD_2_7_1>
       <pD_2_7_2>10</pD_2_7_2>
       <pD_2_7_3_>1</pD_2_7_3_>
       <pD_2_8_1>test pola tekstowego</pD_2_8_1>
       <pD_2_8_2>10</pD_2_8_2>
       <pD_2_8_3_>1</pD_2_8_3_>
       <pD_2_9_1>test pola tekstowego</pD_2_9_1>
       <pD_2_9_2>10</pD_2_9_2>
       <pD_2_9_3_>1</pD_2_9_3_>
       <pD_2_10_1>test pola tekstowego</pD_2_10_1>
       <pD_2_10_2>10</pD_2_10_2>
       <pD_2_10_3_>1</pD_2_10_3_>
       <pD_2_1>to jest pole wielowierszowe</pD_2_1>
       <pD_2_2>30-10-2014</pD_2_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>