Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: KRS-Z63 (archiwalny) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zarząd komisaryczny/zarząd przymusowy/powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowymPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400170</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p1_1_subfield_0>
       <p1_3>[WydzialGospodarczy]</p1_3>
       <p2>[Wojewodztwo]</p2>
       <p3>[Powiat]</p3>
       <p4>[Gmina]</p4>
       <p5>[Miejscowosc]</p5>
       <p6>[KRS]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[nazwaPelna]</p8>
       <p9>[NIP]</p9>
       <p10>[REGON]</p10>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p12_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p12_subfield_>
       <p12_subfield_2>[nazwa skrócona]</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_1>[nazwisko]</p12_subfield_1>
       <p13>[pierwszeImie]</p13>
       <p14_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p14_subfield_>
       <p14_subfield_2>[nazwa skrócona]</p14_subfield_2>
       <p14_subfield_1>[nazwisko]</p14_subfield_1>
       <p15>[pierwszeImie]</p15>
       <p16>[UlicaKor]</p16>
       <p17>[NrDomuKor]</p17>
       <p18>[NrLokaluKor]</p18>
       <p19>[MiejscowoscKor]</p19>
       <p20>[KodPocztowyKor]</p20>
       <p21>[PocztaKor]</p21>
       <p22>[KrajKor]</p22>
       <p23_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p23_subfield_>
       <p23_subfield_2>[nazwa skrócona]</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_1>[nazwisko]</p23_subfield_1>
       <p24>[pierwszeImie]</p24>
       <p25>[Ulica]</p25>
       <p26>[NrDomu]</p26>
       <p27>[NrLokalu]</p27>
       <p28>[Miejscowosc]</p28>
       <p29>[KodPocztowy]</p29>
       <p30>[Poczta]</p30>
       <p31>[KodKraju]</p31>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <p34>[pole wielowierszowe]</p34>
       <p35>[Pole tekstowe]</p35>
       <p36>[data]</p36>
       <pO_>[Wartość wyboru w polu pO. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pO_>
       <p37_>[Wartość wyboru w polu p37. Dostępne wartości: 1 3 2 4 ]</p37_>
       <p38_>[Wartość wyboru w polu p38. Dostępne wartości: 1 2 ]</p38_>
       <p39_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p39_subfield_>
       <p39_subfield_3>[nazwa pełna]</p39_subfield_3>
       <p39_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p39_subfield_2>
       <p40>[nazwisko2]</p40>
       <p41>[pierwszeImie]</p41>
       <p42>[drugieImie]</p42>
       <p43>[PESEL]</p43>
       <p44>[KRS]</p44>
       <p45>[REGON]</p45>
       <p46_>[Wartość wyboru w polu p46. Dostępne wartości: 1 2 ]</p46_>
       <p47_1>[Pole tekstowe]</p47_1>
       <p48>[Pole tekstowe]</p48>
       <p49>[Pole tekstowe]</p49>
       <p50>[Pole tekstowe]</p50>
       <p51>[Pole integer - wartość liczbowa]</p51>
       <p52>[Pole integer - wartość liczbowa]</p52>
       <p53>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53>
       <p54>[Pole tekstowe]</p54>
       <p55>[data]</p55>
       <p56>[Pole tekstowe]</p56>
       <p57>[Pole tekstowe]</p57>
       <p58>[data]</p58>
       <pD_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_1_1>
       <pD_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_1_2>
       <pD_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_1_3>
       <pD_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_1_4>
       <pD_1_5_1>[Pole tekstowe]</pD_1_5_1>
       <pD_1_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_1_5_2>
       <pD_2_1_1>[Pole tekstowe]</pD_2_1_1>
       <pD_2_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_1_2>
       <pD_2_1_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_1_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_1_3_>
       <pD_2_2_1>[Pole tekstowe]</pD_2_2_1>
       <pD_2_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_2_2>
       <pD_2_2_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_2_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_2_3_>
       <pD_2_3_1>[Pole tekstowe]</pD_2_3_1>
       <pD_2_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_3_2>
       <pD_2_3_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_3_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_3_3_>
       <pD_2_4_1>[Pole tekstowe]</pD_2_4_1>
       <pD_2_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_4_2>
       <pD_2_4_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_4_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_4_3_>
       <pD_2_5_1>[Pole tekstowe]</pD_2_5_1>
       <pD_2_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_5_2>
       <pD_2_5_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_5_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_5_3_>
       <pD_2_1>[pole wielowierszowe]</pD_2_1>
       <pD_2_2>[Data wypełnienia]</pD_2_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRS-Z63</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400170</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>25021</p1_1_subfield_0>
       <p1_3>XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego</p1_3>
       <p2>wielkopolskie</p2>
       <p3>poznański</p3>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5>Poznań</p5>
       <p6>12345</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>Pełna nazwa testowa</p8>
       <p9>8875155741</p9>
       <p10>773461194</p10>
       <p11_>1</p11_>
       <p12_subfield_>2</p12_subfield_>
       <p12_subfield_2>nazwa testowa</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_1>Kowalski</p12_subfield_1>
       <p13>Jan</p13>
       <p14_subfield_>2</p14_subfield_>
       <p14_subfield_2>nazwa testowa</p14_subfield_2>
       <p14_subfield_1>Kowalski</p14_subfield_1>
       <p15>Jan</p15>
       <p16>Półwiejska</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>61-155</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>PL</p22>
       <p23_subfield_>2</p23_subfield_>
       <p23_subfield_2>nazwa testowa</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_1>Kowalski</p23_subfield_1>
       <p24>Jan</p24>
       <p25>Strzelecka</p25>
       <p26>1</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>Poznań</p28>
       <p29>61-155</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>PL</p31>
       <p32>test pola tekstowego</p32>
       <p33>test pola tekstowego</p33>
       <p34>to jest pole wielowierszowe</p34>
       <p35>test pola tekstowego</p35>
       <p36>30-10-1990</p36>
       <pO_>1</pO_>
       <p37_>1</p37_>
       <p38_>1</p38_>
       <p39_subfield_>2</p39_subfield_>
       <p39_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p39_subfield_3>
       <p39_subfield_2>Kowalski</p39_subfield_2>
       <p40>Nowak</p40>
       <p41>Jan</p41>
       <p42>Stefan</p42>
       <p43>23050608219</p43>
       <p44>12345</p44>
       <p45>773461194</p45>
       <p46_>1</p46_>
       <p47_1>test pola tekstowego</p47_1>
       <p48>test pola tekstowego</p48>
       <p49>test pola tekstowego</p49>
       <p50>test pola tekstowego</p50>
       <p51>10</p51>
       <p52>10</p52>
       <p53>10</p53>
       <p54>test pola tekstowego</p54>
       <p55>30-10-1990</p55>
       <p56>test pola tekstowego</p56>
       <p57>test pola tekstowego</p57>
       <p58>30-10-1990</p58>
       <pD_1_1>10</pD_1_1>
       <pD_1_2>10</pD_1_2>
       <pD_1_3>10</pD_1_3>
       <pD_1_4>10</pD_1_4>
       <pD_1_5_1>test pola tekstowego</pD_1_5_1>
       <pD_1_5_2>10</pD_1_5_2>
       <pD_2_1_1>test pola tekstowego</pD_2_1_1>
       <pD_2_1_2>10</pD_2_1_2>
       <pD_2_1_3_>1</pD_2_1_3_>
       <pD_2_2_1>test pola tekstowego</pD_2_2_1>
       <pD_2_2_2>10</pD_2_2_2>
       <pD_2_2_3_>1</pD_2_2_3_>
       <pD_2_3_1>test pola tekstowego</pD_2_3_1>
       <pD_2_3_2>10</pD_2_3_2>
       <pD_2_3_3_>1</pD_2_3_3_>
       <pD_2_4_1>test pola tekstowego</pD_2_4_1>
       <pD_2_4_2>10</pD_2_4_2>
       <pD_2_4_3_>1</pD_2_4_3_>
       <pD_2_5_1>test pola tekstowego</pD_2_5_1>
       <pD_2_5_2>10</pD_2_5_2>
       <pD_2_5_3_>1</pD_2_5_3_>
       <pD_2_1>to jest pole wielowierszowe</pD_2_1>
       <pD_2_2>30-10-2014</pD_2_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>