Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-2K (6) (2011, 2012) (archiwalny) Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400180</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 4 0 ]</p1_>
       <p1_1_>[Wartość wyboru w polu p1_1. Dostępne wartości: 1 4 ]</p1_1_>
       <p1_2_>[Wartość wyboru w polu p1_2. Dostępne wartości: 2 0 ]</p1_2_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p2_subfield_>
       <p2_subfield_2>[Pole PESEL]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[Pole NIP]</p2_subfield_3>
       <p3>[nazwisko]</p3>
       <p4>[pierwszeImie]</p4>
       <p5>[dataUrodzenia]</p5>
       <p6>[KodKraju]</p6>
       <p7>[Wojewodztwo]</p7>
       <p8>[Powiat]</p8>
       <p9>[Gmina]</p9>
       <p10>[Ulica]</p10>
       <p11>[NrDomu]</p11>
       <p12>[NrLokalu]</p12>
       <p13>[Miejscowosc]</p13>
       <p14>[KodPocztowy]</p14>
       <p15>[Poczta]</p15>
       <p16>[nazwisko]</p16>
       <p17>[pierwszeImie]</p17>
       <p18>[dataUrodzenia]</p18>
       <p19>[KodKraju]</p19>
       <p20>[Wojewodztwo]</p20>
       <p21>[Powiat]</p21>
       <p22>[Gmina]</p22>
       <p23>[Ulica]</p23>
       <p24>[NrDomu]</p24>
       <p25>[NrLokalu]</p25>
       <p26>[Miejscowosc]</p26>
       <p27>[KodPocztowy]</p27>
       <p28>[Poczta]</p28>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p29_>
       <p30>[Pole kwoty]</p30>
       <p31_subfield_1>[Podaj kwotę łącznych wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników nie korzystających ze zwolnienia Pole p31 = ograniczDo(p31_subfield_1, p30) ]</p31_subfield_1>
       <p32>[rok]</p32>
       <p33>[rok]</p33>
       <p34>[rok]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p38_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p38_subfield_0>
       <p38_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p38_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-2K (6)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400180</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_1_>1</p1_1_>
       <p1_2_>1</p1_2_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2_subfield_>2</p2_subfield_>
       <p2_subfield_2>23050608219</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>8875155741</p2_subfield_3>
       <p3>Kowalski</p3>
       <p4>Jan</p4>
       <p5>30-10-1985</p5>
       <p6>PL</p6>
       <p7>wielkopolskie</p7>
       <p8>poznański</p8>
       <p9>Poznań</p9>
       <p10>Strzelecka</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>61-155</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>Kowalski</p16>
       <p17>Jan</p17>
       <p18>30-10-1985</p18>
       <p19>PL</p19>
       <p20>wielkopolskie</p20>
       <p21>poznański</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>Strzelecka</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>1</p25>
       <p26>Poznań</p26>
       <p27>61-155</p27>
       <p28>Poznań</p28>
       <p29_>1</p29_>
       <p30>10</p30>
       <p31_subfield_1>1</p31_subfield_1>
       <p32></p32>
       <p33></p33>
       <p34></p34>
       <p35>10</p35>
       <p38_subfield_0>Krzysztof</p38_subfield_0>
       <p38_subfield_1>Kowalczyk</p38_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>