Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-28/B (11) (2011, 2012) (archiwalny) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400199</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p2>[Rok na druku]</p2>
       <p3>[nazwisko]</p3>
       <p4>[pierwszeImie]</p4>
       <p5>[dataUrodzenia]</p5>
       <p6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6>
       <p7>[nazwaPelna]</p7>
       <p8>[nazwisko]</p8>
       <p9>[pierwszeImie]</p9>
       <p10>[nazwisko]</p10>
       <p11>[pierwszeImie]</p11>
       <p12>[nazwisko]</p12>
       <p13>[pierwszeImie]</p13>
       <p14>[nazwisko]</p14>
       <p15>[pierwszeImie]</p15>
       <p16>[nazwisko]</p16>
       <17>[pierwszeImie]</17>
       <p18>[NIP]</p18>
       <p19>[REGON]</p19>
       <p20>[MiejscowoscDzial]</p20>
       <p21>[pole wielowierszowe]</p21>
       <p22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p22>
       <p24>[Pole kwoty]</p24>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p28>[Pole kwoty]</p28>
       <p29>[Pole kwoty]</p29>
       <p30>[Pole kwoty]</p30>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p33>[Pole kwoty]</p33>
       <p34>[Pole kwoty]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p49>[nazwaPelna]</p49>
       <p50>[nazwisko]</p50>
       <p51>[pierwszeImie]</p51>
       <p52>[nazwisko]</p52>
       <p53>[pierwszeImie]</p53>
       <p54>[nazwisko]</p54>
       <p55>[pierwszeImie]</p55>
       <p56>[nazwisko]</p56>
       <p57>[pierwszeImie]</p57>
       <p58>[nazwisko]</p58>
       <59>[pierwszeImie]</59>
       <p60>[NIP]</p60>
       <p61>[REGON]</p61>
       <p62>[MiejscowoscDzial]</p62>
       <p63>[pole wielowierszowe]</p63>
       <p64>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p64>
       <p66>[Pole kwoty]</p66>
       <p67>[Pole kwoty]</p67>
       <p68>[Pole kwoty]</p68>
       <p69>[Pole kwoty]</p69>
       <p70>[Pole kwoty]</p70>
       <p71>[Pole kwoty]</p71>
       <p72>[Pole kwoty]</p72>
       <p73>[Pole kwoty]</p73>
       <p74>[Pole kwoty]</p74>
       <p75>[Pole kwoty]</p75>
       <p76>[Pole kwoty]</p76>
       <p77>[Pole kwoty]</p77>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-28/B (11)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400199</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p2>2013</p2>
       <p3>Kowalski</p3>
       <p4>Jan</p4>
       <p5>30-10-1985</p5>
       <p6>10</p6>
       <p7>Pełna nazwa testowa</p7>
       <p8>Kowalski</p8>
       <p9>Jan</p9>
       <p10>Kowalski</p10>
       <p11>Jan</p11>
       <p12>Kowalski</p12>
       <p13>Jan</p13>
       <p14>Kowalski</p14>
       <p15>Jan</p15>
       <p16>Kowalski</p16>
       <17>Jan</17>
       <p18>8875155741</p18>
       <p19>773461194</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21>to jest pole wielowierszowe</p21>
       <p22>10</p22>
       <p24>10</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26>10</p26>
       <p27>10</p27>
       <p28>10</p28>
       <p29>10</p29>
       <p30>10</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>10</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35>10</p35>
       <p49>Pełna nazwa testowa</p49>
       <p50>Kowalski</p50>
       <p51>Jan</p51>
       <p52>Kowalski</p52>
       <p53>Jan</p53>
       <p54>Kowalski</p54>
       <p55>Jan</p55>
       <p56>Kowalski</p56>
       <p57>Jan</p57>
       <p58>Kowalski</p58>
       <59>Jan</59>
       <p60>8875155741</p60>
       <p61>773461194</p61>
       <p62>Poznań</p62>
       <p63>to jest pole wielowierszowe</p63>
       <p64>10</p64>
       <p66>10</p66>
       <p67>10</p67>
       <p68>10</p68>
       <p69>10</p69>
       <p70>10</p70>
       <p71>10</p71>
       <p72>10</p72>
       <p73>10</p73>
       <p74>10</p74>
       <p75>10</p75>
       <p76>10</p76>
       <p77>10</p77>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>