Pola formularza

Formularz: KRS-ZE Zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorcówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400206</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[nazwaPelna]</p0>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 3 2 4 1 2 ]</p1_>
       <_>[Wartość wyboru w polu . Dostępne wartości: ]</_>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: p22 1 2 p21 ]</p2_>
       <p3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_subfield_>
       <p3_subfield_3>[nazwa pełna]</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p3_subfield_2>
       <p4>[nazwisko2]</p4>
       <p5>[pierwszeImie]</p5>
       <p6>[drugieImie]</p6>
       <p7>[PESEL]</p7>
       <p8>[KRS]</p8>
       <p9>[REGON]</p9>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p11_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p11_subfield_>
       <p11_subfield_3>[nazwa pełna]</p11_subfield_3>
       <p11_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p11_subfield_2>
       <p12>[nazwisko2]</p12>
       <p13>[pierwszeImie]</p13>
       <p14>[drugieImie]</p14>
       <p15>[PESEL]</p15>
       <p16>[KRS]</p16>
       <p17>[REGON]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p19_>
       <pCII1>[pole wielowierszowe]</pCII1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRS-ZE</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400206</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>Pełna nazwa testowa</p0>
       <p1_>1</p1_>
       <_>1</_>
       <p2_>1</p2_>
       <p3_subfield_>2</p3_subfield_>
       <p3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_2>Kowalski</p3_subfield_2>
       <p4>Nowak</p4>
       <p5>Jan</p5>
       <p6>Stefan</p6>
       <p7>23050608219</p7>
       <p8>12345</p8>
       <p9>773461194</p9>
       <p10_>1</p10_>
       <p11_subfield_>2</p11_subfield_>
       <p11_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p11_subfield_3>
       <p11_subfield_2>Kowalski</p11_subfield_2>
       <p12>Nowak</p12>
       <p13>Jan</p13>
       <p14>Stefan</p14>
       <p15>23050608219</p15>
       <p16>12345</p16>
       <p17>773461194</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19_>1</p19_>
       <pCII1>to jest pole wielowierszowe</pCII1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>