Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-37 (18) (2012) (archiwalny) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowymPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400208</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p2_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>[Pole NIP]</p2_3_subfield_3>
       <p5>[Rok na druku]</p5>
       <6_>[Wartość wyboru w polu 6. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</6_>
       <p7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7>
       <p8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8>
       <p9_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p9_subfield_0>
       <10_>[Wartość wyboru w polu 10. Dostępne wartości: 1 2 ]</10_>
       <p11>[nazwisko]</p11>
       <p12>[pierwszeImie]</p12>
       <p13>[dataUrodzenia]</p13>
       <p14>[KodKraju]</p14>
       <p15>[Wojewodztwo]</p15>
       <p16>[Powiat]</p16>
       <p17>[Gmina]</p17>
       <p18>[Ulica]</p18>
       <p19>[NrDomu]</p19>
       <p20>[NrLokalu]</p20>
       <p21>[Miejscowosc]</p21>
       <p22>[KodPocztowy]</p22>
       <p23>[Poczta]</p23>
       <p24>[nazwisko]</p24>
       <p25>[pierwszeImie]</p25>
       <p26>[dataUrodzenia]</p26>
       <p27>[KodKraju]</p27>
       <p28>[Wojewodztwo]</p28>
       <p29>[Powiat]</p29>
       <p30>[Gmina]</p30>
       <p31>[Ulica]</p31>
       <p32>[NrDomu]</p32>
       <p33>[NrLokalu]</p33>
       <p34>[Miejscowosc]</p34>
       <p35>[KodPocztowy]</p35>
       <p36>[Poczta]</p36>
       <p37_subfield_1>[Przychód ze stosunku pracy Pole p37 = p37_subfield_1+p37_subfield_2 ]</p37_subfield_1>
       <p37_subfield_2>[Przychód ze stosunku pracy art. 22 ust. 9 pkt 3 Pole p37 = p37_subfield_1+p37_subfield_2 ]</p37_subfield_2>
       <p38_subfield_1>[Koszt ze stosunku pracy. Limit kosztów stosunku pracy - 1335,00 zł dla jednego stosunku pracy, 2002,05 zł dla wielu stosunków pracy, 1668,72 zł - dla jednego stosunku pracy dla osoby dojeżdzającej, 2502,56 zł - dla wielu stosunków pracy dla osoby dojeżdzającej, badź kwota wydatków na bilety miesięczne Pole p38 = p38_subfield_1+p38_subfield_2 ]</p38_subfield_1>
       <p38_subfield_2>[Koszt ze stosunku pracy art. 22 ust. 9 pkt 3 Pole p38 = p38_subfield_1+p38_subfield_2 ]</p38_subfield_2>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p45_subfield_1>[Przychód z działalności wykonywanej osobiście Pole p45 = p45_subfield_1+p45_subfield_2 ]</p45_subfield_1>
       <p45_subfield_2>[Przychod z czynu społecznego Pole p45 = p45_subfield_1+p45_subfield_2 ]</p45_subfield_2>
       <p46_subfield_1>[Koszt z działalności wykonywanej osobiście Pole p46 = p46_subfield_1+p46_subfield_2 ]</p46_subfield_1>
       <p46_subfield_2>[Koszt z czynu społecznego Pole p46 = p46_subfield_1+p46_subfield_2 ]</p46_subfield_2>
       <p49_subfield_1>[Zaliczka z działalności wykonywanej osobiście Pole p49 = p49_subfield_1+p49_subfield_2 ]</p49_subfield_1>
       <p49_subfield_2>[Zaliczka z czynu społecznego Pole p49 = p49_subfield_1+p49_subfield_2 ]</p49_subfield_2>
       <p50_subfield_1>[Przychód z praw autorskich Pole p50 = p50_subfield_1 ]</p50_subfield_1>
       <p51>[Pole kwoty]</p51>
       <p54>[Pole kwoty]</p54>
       <p55_subfield_1>[Przychód z innych źródeł Pole p55 = p55_subfield_1+p55_subfield_2+p55_subfield_3+p55_subfield_4 ]</p55_subfield_1>
       <p55_subfield_2>[Przychód więźniów Pole p55 = p55_subfield_1+p55_subfield_2+p55_subfield_3+p55_subfield_4 ]</p55_subfield_2>
       <p55_subfield_3>[Przychód z FGSP Pole p55 = p55_subfield_1+p55_subfield_2+p55_subfield_3+p55_subfield_4 ]</p55_subfield_3>
       <p55_subfield_4>[Przychód z umów aktywizacyjnych Pole p55 = p55_subfield_1+p55_subfield_2+p55_subfield_3+p55_subfield_4 ]</p55_subfield_4>
       <p56_subfield_1>[Koszt z innych źródeł Pole p56 = p56_subfield_1+p56_subfield_2 ]</p56_subfield_1>
       <p56_subfield_2>[Koszt wynikający z umów aktywizacyjnych Pole p56 = p56_subfield_1+p56_subfield_2 ]</p56_subfield_2>
       <p59_subfield_1>[Zaliczka z innych źródeł Pole p59 = p59_subfield_1+p59_subfield_2+p59_subfield_3+p59_subfield_4 ]</p59_subfield_1>
       <p59_subfield_2>[Zaliczka więźniów Pole p59 = p59_subfield_1+p59_subfield_2+p59_subfield_3+p59_subfield_4 ]</p59_subfield_2>
       <p59_subfield_3>[Zaliczka z FGSP Pole p59 = p59_subfield_1+p59_subfield_2+p59_subfield_3+p59_subfield_4 ]</p59_subfield_3>
       <p59_subfield_4>[Zaliczka z umów aktywizacyjnych Pole p59 = p59_subfield_1+p59_subfield_2+p59_subfield_3+p59_subfield_4 ]</p59_subfield_4>
       <p64_subfield_1>[Przychód ze stosunku pracy Pole p64 = p64_subfield_1+p64_subfield_2 ]</p64_subfield_1>
       <p64_subfield_2>[Przychod ze stosunku pracy art. 22 ust. 9 pkt 3 Pole p64 = p64_subfield_1+p64_subfield_2 ]</p64_subfield_2>
       <p65_subfield_1>[Koszt ze stosunku pracy. Limit kosztów stosunku pracy - 1335,00 dla jednego stosunku pracy, 2002,05 dla wielu stosunków pracy, 1668,72 - dla jednego stosunku pracy dla osoby dojeżdzającej, 2502,56 - dla wielu stosunków pracy dla osoby dojeżdzającej, badź kwota wydatków na bilety miesięczne Pole p65 = p65_subfield_1+p65_subfield_2 ]</p65_subfield_1>
       <p65_subfield_2>[Koszt ze stosunku pracy art. 22 ust. 9 pkt 3 Pole p65 = p65_subfield_1+p65_subfield_2 ]</p65_subfield_2>
       <p68>[Pole kwoty]</p68>
       <p69>[Pole kwoty]</p69>
       <p71>[Pole kwoty]</p71>
       <p72_subfield_1>[Przychód z działalności wykonywanej osobiście Pole p72 = p72_subfield_1+p72_subfield_2 ]</p72_subfield_1>
       <p72_subfield_2>[Przychod z czynu społecznego Pole p72 = p72_subfield_1+p72_subfield_2 ]</p72_subfield_2>
       <p73_subfield_1>[Koszt z działalności wykonywanej osobiście Pole p73 = p73_subfield_1+p73_subfield_2 ]</p73_subfield_1>
       <p73_subfield_2>[Koszt z czynu społecznego Pole p73 = p73_subfield_1+p73_subfield_2 ]</p73_subfield_2>
       <p76_subfield_1>[Zaliczka z działalności wykonywanej osobiście Pole p76 = p76_subfield_1+p76_subfield_2 ]</p76_subfield_1>
       <p76_subfield_2>[Zaliczka z czynu społecznego Pole p76 = p76_subfield_1+p76_subfield_2 ]</p76_subfield_2>
       <p77_subfield_1>[Przychód z praw autorskich Pole p77 = p77_subfield_1 ]</p77_subfield_1>
       <p78>[Pole kwoty]</p78>
       <p81>[Pole kwoty]</p81>
       <p82_subfield_1>[Przychód z innych źródeł Pole p82 = p82_subfield_1+p82_subfield_2+p82_subfield_3+p82_subfield_4 ]</p82_subfield_1>
       <p82_subfield_2>[Przychód więźniów Pole p82 = p82_subfield_1+p82_subfield_2+p82_subfield_3+p82_subfield_4 ]</p82_subfield_2>
       <p82_subfield_3>[Przychód z FGSP Pole p82 = p82_subfield_1+p82_subfield_2+p82_subfield_3+p82_subfield_4 ]</p82_subfield_3>
       <p82_subfield_4>[Przychód z umów aktywizacyjnych Pole p82 = p82_subfield_1+p82_subfield_2+p82_subfield_3+p82_subfield_4 ]</p82_subfield_4>
       <p83_subfield_1>[koszt z innych żródeł Pole p83 = p83_subfield_1+p83_subfield_2 ]</p83_subfield_1>
       <p83_subfield_2>[Koszt wynikający z umów aktywizacyjnych Pole p83 = p83_subfield_1+p83_subfield_2 ]</p83_subfield_2>
       <p86_subfield_1>[Zaliczka z innych żródeł Pole p86 = p86_subfield_1+p86_subfield_2+p86_subfield_3+p86_subfield_4 ]</p86_subfield_1>
       <p86_subfield_2>[Zaliczka węźniów Pole p86 = p86_subfield_1+p86_subfield_2+p86_subfield_3+p86_subfield_4 ]</p86_subfield_2>
       <p86_subfield_3>[Zaliczka z FGSP Pole p86 = p86_subfield_1+p86_subfield_2+p86_subfield_3+p86_subfield_4 ]</p86_subfield_3>
       <p86_subfield_4>[Zaliczka z umów aktywizacyjnych Pole p86 = p86_subfield_1+p86_subfield_2+p86_subfield_3+p86_subfield_4 ]</p86_subfield_4>
       <p91_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p91 = ograniczDo(p91_subfield_1,p62) ]</p91_subfield_1>
       <p92_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p92 = ograniczDo(p92_subfield_1,p89) ]</p92_subfield_1>
       <p93_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie społeczne Pole p93 = ograniczDo(p93_subfield_1,p91) ]</p93_subfield_1>
       <p94_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie społeczne Pole p94 = ograniczDo(p94_subfield_1,p92) ]</p94_subfield_1>
       <odliczenia1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia1>
       <p97_subfield_1>[Odliczenia od dochodu - wykazane w części B.1 załącznika PIT/O Pole p97 = ograniczDo(p97_subfield_1,p95) ]</p97_subfield_1>
       <p98_subfield_1>[Odliczenia od dochodu - wykazane w części B.1 załącznika PIT/O Pole p98 = ograniczDo(p98_subfield_1,p96) ]</p98_subfield_1>
       <p99_subfield_1>[Kwota ulgi odsetkowej - wykazana w części załącznika PIT/D Pole p99 = ograniczDo(p99_subfield_1,p95+p96-p97-98) ]</p99_subfield_1>
       <p100>[Pole kwoty]</p100>
       <p104>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p104>
       <p105>[Pole kwoty]</p105>
       <p106>[Pole kwoty]</p106>
       <p108_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p108 = ograniczDo(p108_subfield_1,p107-p109) ]</p108_subfield_1>
       <p109_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p109 = ograniczDo(p109_subfield_1,p107-p108) ]</p109_subfield_1>
       <p110_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p110 = ograniczDo(p110_subfield_1,p108) ]</p110_subfield_1>
       <p111_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p111 = ograniczDo(p111_subfield_1,p109) ]</p111_subfield_1>
       <odliczenia2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia2>
       <p112_subfield_1>[Kwota odliczeń od podatku - wykazanych w części C załąćznika PIT/O Pole p112 = ograniczDo(p112_subfield_1, p107-p108-p109-p113) ]</p112_subfield_1>
       <p113_subfield_1>[Kwota odliczeń od podatku - wykazanych w części C załąćznika PIT/O Pole p113 = ograniczDo(p113_subfield_1, p107-p108-p109-p112) ]</p113_subfield_1>
       <p115>[Pole kwoty]</p115>
       <p122>[Pole kwoty]</p122>
       <p123>[KRS OPP (kwota id: opp_kwota)]</p123>
       <rect2783>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783>
       <rect2783_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783_4>
       <p127>[Pole tekstowe]</p127>
       <p128>[Pole integer - wartość liczbowa]</p128>
       <p129>[Pole integer - wartość liczbowa]</p129>
       <p130>[Pole integer - wartość liczbowa]</p130>
       <p131>[Pole integer - wartość liczbowa]</p131>
       <p132_>[Wartość wyboru w polu p132. Dostępne wartości: 1 2 ]</p132_>
       <p133_>[Wartość wyboru w polu p133. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p133_>
       <p134>[pole wielowierszowe]</p134>
       <p137_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p137_subfield_0>
       <p137_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p137_subfield_1>
       <p126>[Funkcja checkbox]</p126>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-37 (18)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400208</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2_>1</p2_>
       <p2_3_subfield_>2</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>23050608219</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>8875155741</p2_3_subfield_3>
       <p5>2013</p5>
       <6_>1</6_>
       <p7>1</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9_subfield_0>3022</p9_subfield_0>
       <10_>1</10_>
       <p11>Kowalski</p11>
       <p12>Jan</p12>
       <p13>30-10-1985</p13>
       <p14>PL</p14>
       <p15>wielkopolskie</p15>
       <p16>poznański</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>Strzelecka</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>61-155</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24>Kowalski</p24>
       <p25>Jan</p25>
       <p26>30-10-1985</p26>
       <p27>PL</p27>
       <p28>wielkopolskie</p28>
       <p29>poznański</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>Strzelecka</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>Poznań</p34>
       <p35>61-155</p35>
       <p36>Poznań</p36>
       <p37_subfield_1>1</p37_subfield_1>
       <p37_subfield_2>1</p37_subfield_2>
       <p38_subfield_1>1</p38_subfield_1>
       <p38_subfield_2>1</p38_subfield_2>
       <p41>10</p41>
       <p42>10</p42>
       <p44>10</p44>
       <p45_subfield_1>1</p45_subfield_1>
       <p45_subfield_2>1</p45_subfield_2>
       <p46_subfield_1>1</p46_subfield_1>
       <p46_subfield_2>1</p46_subfield_2>
       <p49_subfield_1>1</p49_subfield_1>
       <p49_subfield_2>1</p49_subfield_2>
       <p50_subfield_1>1</p50_subfield_1>
       <p51>10</p51>
       <p54>10</p54>
       <p55_subfield_1>1</p55_subfield_1>
       <p55_subfield_2>1</p55_subfield_2>
       <p55_subfield_3>1</p55_subfield_3>
       <p55_subfield_4>1</p55_subfield_4>
       <p56_subfield_1>1</p56_subfield_1>
       <p56_subfield_2>1</p56_subfield_2>
       <p59_subfield_1>1</p59_subfield_1>
       <p59_subfield_2>1</p59_subfield_2>
       <p59_subfield_3>1</p59_subfield_3>
       <p59_subfield_4>1</p59_subfield_4>
       <p64_subfield_1>1</p64_subfield_1>
       <p64_subfield_2>1</p64_subfield_2>
       <p65_subfield_1>1</p65_subfield_1>
       <p65_subfield_2>1</p65_subfield_2>
       <p68>10</p68>
       <p69>10</p69>
       <p71>10</p71>
       <p72_subfield_1>1</p72_subfield_1>
       <p72_subfield_2>1</p72_subfield_2>
       <p73_subfield_1>1</p73_subfield_1>
       <p73_subfield_2>1</p73_subfield_2>
       <p76_subfield_1>1</p76_subfield_1>
       <p76_subfield_2>1</p76_subfield_2>
       <p77_subfield_1>1</p77_subfield_1>
       <p78>10</p78>
       <p81>10</p81>
       <p82_subfield_1>1</p82_subfield_1>
       <p82_subfield_2>1</p82_subfield_2>
       <p82_subfield_3>1</p82_subfield_3>
       <p82_subfield_4>1</p82_subfield_4>
       <p83_subfield_1>1</p83_subfield_1>
       <p83_subfield_2>1</p83_subfield_2>
       <p86_subfield_1>1</p86_subfield_1>
       <p86_subfield_2>1</p86_subfield_2>
       <p86_subfield_3>1</p86_subfield_3>
       <p86_subfield_4>1</p86_subfield_4>
       <p91_subfield_1>1</p91_subfield_1>
       <p92_subfield_1>1</p92_subfield_1>
       <p93_subfield_1>1</p93_subfield_1>
       <p94_subfield_1>1</p94_subfield_1>
       <odliczenia1></odliczenia1>
       <p97_subfield_1>1</p97_subfield_1>
       <p98_subfield_1>1</p98_subfield_1>
       <p99_subfield_1>1</p99_subfield_1>
       <p100>10</p100>
       <p104>10</p104>
       <p105>10</p105>
       <p106>10</p106>
       <p108_subfield_1>1</p108_subfield_1>
       <p109_subfield_1>1</p109_subfield_1>
       <p110_subfield_1>1</p110_subfield_1>
       <p111_subfield_1>1</p111_subfield_1>
       <odliczenia2></odliczenia2>
       <p112_subfield_1>1</p112_subfield_1>
       <p113_subfield_1>1</p113_subfield_1>
       <p115>10</p115>
       <p122>10</p122>
       <p123></p123>
       <rect2783></rect2783>
       <rect2783_4></rect2783_4>
       <p127>test pola tekstowego</p127>
       <p128>10</p128>
       <p129>10</p129>
       <p130>10</p130>
       <p131>10</p131>
       <p132_>1</p132_>
       <p133_>1</p133_>
       <p134>to jest pole wielowierszowe</p134>
       <p137_subfield_0>Krzysztof</p137_subfield_0>
       <p137_subfield_1>Kowalczyk</p137_subfield_1>
       <p126></p126>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>