Pola formularza

Formularz: KRS-ZI Zmiana - dyrektorzy wykonawczy - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorcówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400212</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_1>[NIP]</p0_1_1>
       <p0>[nazwaPelna]</p0>
       <p1_1_>[Wartość wyboru w polu p1_1. Dostępne wartości: 1 3 2 4 1 2 3 ]</p1_1_>
       <p1_2>[nazwisko1]</p1_2>
       <p1_3>[nazwisko2]</p1_3>
       <p1_4>[pierwszeImie]</p1_4>
       <p1_5>[drugieImie]</p1_5>
       <p1_6>[PESEL]</p1_6>
       <p1_7>[Pole tekstowe]</p1_7>
       <p1_8>[Pole tekstowe]</p1_8>
       <p1_9>[Pole tekstowe]</p1_9>
       <p1_10>[Pole tekstowe]</p1_10>
       <p1_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_11>
       <p1_12>[Pole tekstowe]</p1_12>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 3 1 ]</p0_>
       <p1_13_>[Wartość wyboru w polu p1_13. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p1_13_>
       <p1_14>[data]</p1_14>
       <p2_1_>[Wartość wyboru w polu p2_1. Dostępne wartości: 1 3 2 4 1 2 3 ]</p2_1_>
       <p2_2>[nazwisko1]</p2_2>
       <p2_3>[nazwisko2]</p2_3>
       <p2_4>[pierwszeImie]</p2_4>
       <p2_5>[drugieImie]</p2_5>
       <p2_6>[PESEL]</p2_6>
       <p2_7>[Pole tekstowe]</p2_7>
       <p2_8>[Pole tekstowe]</p2_8>
       <p2_9>[Pole tekstowe]</p2_9>
       <p2_10>[Pole tekstowe]</p2_10>
       <p2_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_11>
       <p2_12>[Pole tekstowe]</p2_12>
       <p2_13_>[Wartość wyboru w polu p2_13. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_13_>
       <p2_14>[data]</p2_14>
       <pCII1>[pole wielowierszowe]</pCII1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRS-ZI</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400212</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_1>8875155741</p0_1_1>
       <p0>Pełna nazwa testowa</p0>
       <p1_1_>1</p1_1_>
       <p1_2>Kowalski</p1_2>
       <p1_3>Nowak</p1_3>
       <p1_4>Jan</p1_4>
       <p1_5>Stefan</p1_5>
       <p1_6>23050608219</p1_6>
       <p1_7>test pola tekstowego</p1_7>
       <p1_8>test pola tekstowego</p1_8>
       <p1_9>test pola tekstowego</p1_9>
       <p1_10>test pola tekstowego</p1_10>
       <p1_11>10</p1_11>
       <p1_12>test pola tekstowego</p1_12>
       <p0_>1</p0_>
       <p1_13_>1</p1_13_>
       <p1_14>30-10-1990</p1_14>
       <p2_1_>1</p2_1_>
       <p2_2>Kowalski</p2_2>
       <p2_3>Nowak</p2_3>
       <p2_4>Jan</p2_4>
       <p2_5>Stefan</p2_5>
       <p2_6>23050608219</p2_6>
       <p2_7>test pola tekstowego</p2_7>
       <p2_8>test pola tekstowego</p2_8>
       <p2_9>test pola tekstowego</p2_9>
       <p2_10>test pola tekstowego</p2_10>
       <p2_11>10</p2_11>
       <p2_12>test pola tekstowego</p2_12>
       <p2_13_>1</p2_13_>
       <p2_14>30-10-1990</p2_14>
       <pCII1>to jest pole wielowierszowe</pCII1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>