Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-R (15) (2011, 2012) (archiwalny) Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich



Import danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2011/12/12/724/schemat.xsd|Zalacznik_PIT-R

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400304</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[Rok na druku]</p4>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_subfield_0>[nazwa pełna]</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>[REGON]</p7_subfield_1>
       <p8>[KodKraju]</p8>
       <p9>[Wojewodztwo]</p9>
       <p10>[Powiat]</p10>
       <p11>[Gmina]</p11>
       <p12>[Ulica]</p12>
       <p13>[NrDomu]</p13>
       <p14>[NrLokalu]</p14>
       <p15>[Miejscowosc]</p15>
       <p16>[KodPocztowy]</p16>
       <p17>[Poczta]</p17>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_>
       <p18_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p18_3_subfield_>
       <p18_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p18_3_subfield_2>
       <p18_3_subfield_3>[Pole NIP]</p18_3_subfield_3>
       <p19>[nazwisko]</p19>
       <p20>[pierwszeImie]</p20>
       <p21>[dataUrodzenia]</p21>
       <p22>[KodKraju]</p22>
       <p23>[Wojewodztwo]</p23>
       <p24>[Powiat]</p24>
       <p25>[Gmina]</p25>
       <p26>[Ulica]</p26>
       <p27>[NrDomu]</p27>
       <p28>[NrLokalu]</p28>
       <p29>[Miejscowosc]</p29>
       <p30>[KodPocztowy]</p30>
       <p31>[Poczta]</p31>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p33>[Pole kwoty]</p33>
       <p34>[Pole kwoty]</p34>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p38>[Pole kwoty]</p38>
       <p40>[Pole kwoty]</p40>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p49>[Pole kwoty]</p49>
       <p50>[Pole kwoty]</p50>
       <p52>[Pole kwoty]</p52>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>
       <p54>[Pole kwoty]</p54>
       <p56>[Pole kwoty]</p56>
       <p57>[Pole kwoty]</p57>
       <p58>[Pole kwoty]</p58>
       <p60>[Pole kwoty]</p60>
       <p61>[Pole kwoty]</p61>
       <p62>[Pole kwoty]</p62>
       <p64>[Pole kwoty]</p64>
       <p65>[Pole kwoty]</p65>
       <p66>[Pole kwoty]</p66>
       <p68>[Pole kwoty]</p68>
       <p69>[Pole kwoty]</p69>
       <p70>[Pole kwoty]</p70>
       <p72>[Pole kwoty]</p72>
       <p73>[Pole kwoty]</p73>
       <p74>[Pole kwoty]</p74>
       <p76>[Pole kwoty]</p76>
       <p77>[Pole kwoty]</p77>
       <p78>[Pole kwoty]</p78>
       <p81>[pierwszeImiePrzedst]</p81>
       <p82>[nazwiskoPrzedst]</p82>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-R (15)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400304</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>2013</p4>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_subfield_0>Pełna nazwa testowa</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>773461194</p7_subfield_1>
       <p8>PL</p8>
       <p9>wielkopolskie</p9>
       <p10>poznański</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>Strzelecka</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>61-155</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18_>1</p18_>
       <p18_3_subfield_>2</p18_3_subfield_>
       <p18_3_subfield_2>23050608219</p18_3_subfield_2>
       <p18_3_subfield_3>8875155741</p18_3_subfield_3>
       <p19>Kowalski</p19>
       <p20>Jan</p20>
       <p21>30-10-1985</p21>
       <p22>PL</p22>
       <p23>wielkopolskie</p23>
       <p24>poznański</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>Strzelecka</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>1</p28>
       <p29>Poznań</p29>
       <p30>61-155</p30>
       <p31>Poznań</p31>
       <p32>1000.60</p32>
       <p33>200.60</p33>
       <p34>300.50</p34>
       <p36>500.90</p36>
       <p37>100</p37>
       <p38>250.70</p38>
       <p40>300.00</p40>
       <p41>150.00</p41>
       <p42>15.30</p42>
       <p44>700.60</p44>
       <p45>200.50</p45>
       <p46>100.10</p46>
       <p48>250.40</p48>
       <p49>25.10</p49>
       <p50>25.40</p50>
       <p52>800.90</p52>
       <p53>119.20</p53>
       <p54>35</p54>
       <p56>777.70</p56>
       <p57>333.30</p57>
       <p58>222.20</p58>
       <p60>555.59</p60>
       <p61>111.19</p61>
       <p62>20.30</p62>
       <p64>150.00</p64>
       <p65>10.20</p65>
       <p66>15.50</p66>
       <p68>357.80</p68>
       <p69>112.20</p69>
       <p70>30.74</p70>
       <p72>899.69</p72>
       <p73>109.70</p73>
       <p74>99.99</p74>
       <p76>290.30</p76>
       <p77>15.30</p77>
       <p78>20.60</p78>
       <p81>Krzysztof</p81>
       <p82>Kowalczyk</p82>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>