Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS RP-6 (archiwalny) Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400362</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p0_>
       <p1>[nazwisko]</p1>
       <p2>[pierwszeImie]</p2>
       <p3>[dataUrodzenia]</p3>
       <p4>[PESEL]</p4>
       <p5>[NIP]</p5>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8_1_1_1>[data]</p8_1_1_1>
       <p8_1_1_2>[data]</p8_1_1_2>
       <p8_1_2>[pole wielowierszowe]</p8_1_2>
       <p8_1_3>[pole wielowierszowe]</p8_1_3>
       <p8_1_4>[pole wielowierszowe]</p8_1_4>
       <p8_2_1_1>[data]</p8_2_1_1>
       <p8_2_1_2>[data]</p8_2_1_2>
       <p8_2_2>[pole wielowierszowe]</p8_2_2>
       <p8_2_3>[pole wielowierszowe]</p8_2_3>
       <p8_2_4>[pole wielowierszowe]</p8_2_4>
       <p8_3_1_1>[data]</p8_3_1_1>
       <p8_3_1_2>[data]</p8_3_1_2>
       <p8_3_2>[pole wielowierszowe]</p8_3_2>
       <p8_3_3>[pole wielowierszowe]</p8_3_3>
       <p8_3_4>[pole wielowierszowe]</p8_3_4>
       <p8_4_1_1>[data]</p8_4_1_1>
       <p8_4_1_2>[data]</p8_4_1_2>
       <p8_4_2>[pole wielowierszowe]</p8_4_2>
       <p8_4_3>[pole wielowierszowe]</p8_4_3>
       <p8_4_4>[pole wielowierszowe]</p8_4_4>
       <p8_5_1_1>[data]</p8_5_1_1>
       <p8_5_1_2>[data]</p8_5_1_2>
       <p8_5_2>[pole wielowierszowe]</p8_5_2>
       <p8_5_3>[pole wielowierszowe]</p8_5_3>
       <p8_5_4>[pole wielowierszowe]</p8_5_4>
       <p8_6_1_1>[data]</p8_6_1_1>
       <p8_6_1_2>[data]</p8_6_1_2>
       <p8_6_2>[pole wielowierszowe]</p8_6_2>
       <p8_6_3>[pole wielowierszowe]</p8_6_3>
       <p8_6_4>[pole wielowierszowe]</p8_6_4>
       <p8_7_1_1>[data]</p8_7_1_1>
       <p8_7_1_2>[data]</p8_7_1_2>
       <p8_7_2>[pole wielowierszowe]</p8_7_2>
       <p8_7_3>[pole wielowierszowe]</p8_7_3>
       <p8_7_4>[pole wielowierszowe]</p8_7_4>
       <p8_8_1_1>[data]</p8_8_1_1>
       <p8_8_1_2>[data]</p8_8_1_2>
       <p8_8_2>[pole wielowierszowe]</p8_8_2>
       <p8_8_3>[pole wielowierszowe]</p8_8_3>
       <p8_8_4>[pole wielowierszowe]</p8_8_4>
       <p13>[Data wypełnienia]</p13>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS RP-6 </title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400362</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_>1</p0_>
       <p1>Kowalski</p1>
       <p2>Jan</p2>
       <p3>30-10-1985</p3>
       <p4>23050608219</p4>
       <p5>8875155741</p5>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8_1_1_1>30-10-1990</p8_1_1_1>
       <p8_1_1_2>30-10-1990</p8_1_1_2>
       <p8_1_2>to jest pole wielowierszowe</p8_1_2>
       <p8_1_3>to jest pole wielowierszowe</p8_1_3>
       <p8_1_4>to jest pole wielowierszowe</p8_1_4>
       <p8_2_1_1>30-10-1990</p8_2_1_1>
       <p8_2_1_2>30-10-1990</p8_2_1_2>
       <p8_2_2>to jest pole wielowierszowe</p8_2_2>
       <p8_2_3>to jest pole wielowierszowe</p8_2_3>
       <p8_2_4>to jest pole wielowierszowe</p8_2_4>
       <p8_3_1_1>30-10-1990</p8_3_1_1>
       <p8_3_1_2>30-10-1990</p8_3_1_2>
       <p8_3_2>to jest pole wielowierszowe</p8_3_2>
       <p8_3_3>to jest pole wielowierszowe</p8_3_3>
       <p8_3_4>to jest pole wielowierszowe</p8_3_4>
       <p8_4_1_1>30-10-1990</p8_4_1_1>
       <p8_4_1_2>30-10-1990</p8_4_1_2>
       <p8_4_2>to jest pole wielowierszowe</p8_4_2>
       <p8_4_3>to jest pole wielowierszowe</p8_4_3>
       <p8_4_4>to jest pole wielowierszowe</p8_4_4>
       <p8_5_1_1>30-10-1990</p8_5_1_1>
       <p8_5_1_2>30-10-1990</p8_5_1_2>
       <p8_5_2>to jest pole wielowierszowe</p8_5_2>
       <p8_5_3>to jest pole wielowierszowe</p8_5_3>
       <p8_5_4>to jest pole wielowierszowe</p8_5_4>
       <p8_6_1_1>30-10-1990</p8_6_1_1>
       <p8_6_1_2>30-10-1990</p8_6_1_2>
       <p8_6_2>to jest pole wielowierszowe</p8_6_2>
       <p8_6_3>to jest pole wielowierszowe</p8_6_3>
       <p8_6_4>to jest pole wielowierszowe</p8_6_4>
       <p8_7_1_1>30-10-1990</p8_7_1_1>
       <p8_7_1_2>30-10-1990</p8_7_1_2>
       <p8_7_2>to jest pole wielowierszowe</p8_7_2>
       <p8_7_3>to jest pole wielowierszowe</p8_7_3>
       <p8_7_4>to jest pole wielowierszowe</p8_7_4>
       <p8_8_1_1>30-10-1990</p8_8_1_1>
       <p8_8_1_2>30-10-1990</p8_8_1_2>
       <p8_8_2>to jest pole wielowierszowe</p8_8_2>
       <p8_8_3>to jest pole wielowierszowe</p8_8_3>
       <p8_8_4>to jest pole wielowierszowe</p8_8_4>
       <p13>30-10-2014</p13>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>