Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS RP-8 (archiwalny) Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400363</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p3>[Data wypełnienia]</p3>
       <p2_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p2_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[nazwisko]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_0>[imię]</p4_subfield_0>
       <p5>[dataUrodzenia]</p5>
       <p6_1_subfield_1>[nazwisko]</p6_1_subfield_1>
       <p6_1_subfield_0>[imię]</p6_1_subfield_0>
       <p7>[dataUrodzenia]</p7>
       <p8_subfield_0>[miejscowość]</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>[ulica]</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_2>[nr domu]</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_3>[nr lokalu]</p8_subfield_3>
       <p8_subfield_4>[kod pocztowy]</p8_subfield_4>
       <p8_subfield_5>[poczta]</p8_subfield_5>
       <p9>[DONumer]</p9>
       <p10>[nazwaPelna]</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p13_>
       <p16_subfield_0>[miejscowość]</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>[ulica]</p16_subfield_1>
       <p16_subfield_2>[nr domu]</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_3>[nr lokalu]</p16_subfield_3>
       <p16_subfield_4>[kod pocztowy]</p16_subfield_4>
       <p16_subfield_5>[poczta]</p16_subfield_5>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_>
       <p19>[pole wielowierszowe]</p19>
       <p20>[data]</p20>
       <p21>[data]</p21>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23>[pole wielowierszowe]</p23>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p24_>
       <p26>[pole wielowierszowe]</p26>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31_>[Wartość wyboru w polu p31. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p31_>
       <p32_>[Wartość wyboru w polu p32. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p32_>
       <p34>[pole wielowierszowe]</p34>
       <p37>[pole wielowierszowe]</p37>
       <p41>[pole wielowierszowe]</p41>
       <p45_>[Wartość wyboru w polu p45. Dostępne wartości: 1 2 ]</p45_>
       <p46>[Pole tekstowe]</p46>
       <p47>[Pole tekstowe]</p47>
       <p48>[Pole tekstowe]</p48>
       <p49>[pole wielowierszowe]</p49>
       <_>[Wartość wyboru w polu . Dostępne wartości: ]</_>
       <p52>[data]</p52>
       <p53>[data]</p53>
       <p54>[data]</p54>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS RP-8</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400363</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p3>30-10-2014</p3>
       <p2_subfield_0>26</p2_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Kowalski</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_0>Jan</p4_subfield_0>
       <p5>30-10-1985</p5>
       <p6_1_subfield_1>Kowalski</p6_1_subfield_1>
       <p6_1_subfield_0>Jan</p6_1_subfield_0>
       <p7>30-10-1985</p7>
       <p8_subfield_0>Poznań</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>Strzelecka</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_2>1</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_3>1</p8_subfield_3>
       <p8_subfield_4>61-155</p8_subfield_4>
       <p8_subfield_5>Poznań</p8_subfield_5>
       <p9>ACN285956</p9>
       <p10>Pełna nazwa testowa</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p11_>1</p11_>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p13_>1</p13_>
       <p16_subfield_0>Poznań</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>Strzelecka</p16_subfield_1>
       <p16_subfield_2>1</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_3>1</p16_subfield_3>
       <p16_subfield_4>61-155</p16_subfield_4>
       <p16_subfield_5>Poznań</p16_subfield_5>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18_>1</p18_>
       <p19>to jest pole wielowierszowe</p19>
       <p20>30-10-1990</p20>
       <p21>30-10-1990</p21>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23>to jest pole wielowierszowe</p23>
       <p24_>1</p24_>
       <p26>to jest pole wielowierszowe</p26>
       <p28_>1</p28_>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31_>1</p31_>
       <p32_>1</p32_>
       <p34>to jest pole wielowierszowe</p34>
       <p37>to jest pole wielowierszowe</p37>
       <p41>to jest pole wielowierszowe</p41>
       <p45_>1</p45_>
       <p46>test pola tekstowego</p46>
       <p47>test pola tekstowego</p47>
       <p48>test pola tekstowego</p48>
       <p49>to jest pole wielowierszowe</p49>
       <_>1</_>
       <p52>30-10-1990</p52>
       <p53>30-10-1990</p53>
       <p54>30-10-1990</p54>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>