Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS RP-18 (archiwalny) Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno - rentowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400369</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p0_1_subfield_0>
       <p0_3>[Data wypełnienia]</p0_3>
       <p1_1>[nazwisko]</p1_1>
       <p1_2>[pierwszeImie]</p1_2>
       <p1_3_1_>[Wartość wyboru w polu p1_3_1. Dostępne wartości: 1 ]</p1_3_1_>
       <p3_1_>[Wartość wyboru w polu p3_1. Dostępne wartości: 2 ]</p3_1_>
       <p1_4_1_>[Wartość wyboru w polu p1_4_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_4_1_>
       <p1_3_2>[PESEL]</p1_3_2>
       <p1_4_2>[NIP]</p1_4_2>
       <p1_5_>[Wartość wyboru w polu p1_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_5_>
       <p1_6_>[Wartość wyboru w polu p1_6. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p1_6_>
       <p1_5>[nrIdPodatnikaZagr]</p1_5>
       <p1_7>[Pole tekstowe]</p1_7>
       <p2_1_1>[krajZameldowanie]</p2_1_1>
       <p2_1_2>[KodPocztowyZameldowanie]</p2_1_2>
       <p2_1_3>[PocztaZameldowanie]</p2_1_3>
       <p2_1_4>[GminaZameldowanie]</p2_1_4>
       <p2_1_5>[MiejscowoscZameldowanie]</p2_1_5>
       <p2_1_6>[UlicaZameldowanie]</p2_1_6>
       <p2_1_7>[NrDomuZameldowanie]</p2_1_7>
       <p2_1_8>[NrLokaluZameldowanie]</p2_1_8>
       <p2_2_1>[KodKraju]</p2_2_1>
       <p2_2_2>[KodPocztowy]</p2_2_2>
       <p2_2_3>[Poczta]</p2_2_3>
       <p2_2_4>[Gmina]</p2_2_4>
       <p2_2_5>[Miejscowosc]</p2_2_5>
       <p2_2_6>[Ulica]</p2_2_6>
       <p2_2_7>[NrDomu]</p2_2_7>
       <p2_2_8>[NrLokalu]</p2_2_8>
       <p3_1_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p3_1_subfield_0>
       <p4_1_subfield_1>[nazwisko]</p4_1_subfield_1>
       <p4_1_subfield_0>[imię]</p4_1_subfield_0>
       <p4_3_>[Wartość wyboru w polu p4_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_3_>
       <p4_3>[data]</p4_3>
       <p4_4>[Pole tekstowe]</p4_4>
       <p4_5>[pole wielowierszowe]</p4_5>
       <p4_6>[Pole tekstowe]</p4_6>
       <p4_7_>[Wartość wyboru w polu p4_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_7_>
       <p4_8_>[Wartość wyboru w polu p4_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_8_>
       <p4_11_>[Wartość wyboru w polu p4_11. Dostępne wartości: 1 2 3 0 4 ]</p4_11_>
       <p4_7>[NazwaBanku]</p4_7>
       <p4_8>[Pole tekstowe]</p4_8>
       <p4_9>[Rachunek]</p4_9>
       <p4_11_3_>[Wartość wyboru w polu p4_11_3. Dostępne wartości: 3 0 4 ]</p4_11_3_>
       <p4_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_10>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS RP-18</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400369</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_subfield_0>26</p0_1_subfield_0>
       <p0_3>30-10-2014</p0_3>
       <p1_1>Kowalski</p1_1>
       <p1_2>Jan</p1_2>
       <p1_3_1_>1</p1_3_1_>
       <p3_1_>1</p3_1_>
       <p1_4_1_>1</p1_4_1_>
       <p1_3_2>23050608219</p1_3_2>
       <p1_4_2>8875155741</p1_4_2>
       <p1_5_>1</p1_5_>
       <p1_6_>1</p1_6_>
       <p1_5></p1_5>
       <p1_7>test pola tekstowego</p1_7>
       <p2_1_1>PL</p2_1_1>
       <p2_1_2>61-155</p2_1_2>
       <p2_1_3>Poznań</p2_1_3>
       <p2_1_4>Poznań</p2_1_4>
       <p2_1_5>Poznań</p2_1_5>
       <p2_1_6>Półwiejska</p2_1_6>
       <p2_1_7>1</p2_1_7>
       <p2_1_8>1</p2_1_8>
       <p2_2_1>PL</p2_2_1>
       <p2_2_2>61-155</p2_2_2>
       <p2_2_3>Poznań</p2_2_3>
       <p2_2_4>Poznań</p2_2_4>
       <p2_2_5>Poznań</p2_2_5>
       <p2_2_6>Strzelecka</p2_2_6>
       <p2_2_7>1</p2_2_7>
       <p2_2_8>1</p2_2_8>
       <p3_1_subfield_0>3022</p3_1_subfield_0>
       <p4_1_subfield_1>Kowalski</p4_1_subfield_1>
       <p4_1_subfield_0>Jan</p4_1_subfield_0>
       <p4_3_>1</p4_3_>
       <p4_3>30-10-1990</p4_3>
       <p4_4>test pola tekstowego</p4_4>
       <p4_5>to jest pole wielowierszowe</p4_5>
       <p4_6>test pola tekstowego</p4_6>
       <p4_7_>1</p4_7_>
       <p4_8_>1</p4_8_>
       <p4_11_>1</p4_11_>
       <p4_7>Bank Zachodni WBK</p4_7>
       <p4_8>test pola tekstowego</p4_8>
       <p4_9>453054504926965134154839080720</p4_9>
       <p4_11_3_>1</p4_11_3_>
       <p4_10>10</p4_10>
       <p5_>1</p5_>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>