Pola formularza

Formularz: ZUS NP-7 (archiwalny) (od 2012) Wniosek o świadczenie rehabilitacyjnePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400370</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_1_subfield_1>
       <p0_1_subfield_0>[imię]</p0_1_subfield_0>
       <p0_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>[ulica]</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>[nr domu]</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_2_subfield_3>
       <p0_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>[poczta]</p0_3_subfield_1>
       <p0_4_1>[Telefon]</p0_4_1>
       <p0_4_2>[Mail]</p0_4_2>
       <p0_5>[PESEL]</p0_5>
       <p0_6>[Pole tekstowe]</p0_6>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 54 55 56 7 8 9 10 11 13 14 16 17 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 31 32 34 35 36 37 38 40 41 42 43 45 46 47 48 49 ]</p0_>
       <p1_1_1>[Pole tekstowe]</p1_1_1>
       <p1_1_2>[Pole tekstowe]</p1_1_2>
       <p1_1_3>[data]</p1_1_3>
       <p1_2_1>[Pole tekstowe]</p1_2_1>
       <p1_2_2>[data]</p1_2_2>
       <p1_3>[Pole tekstowe]</p1_3>
       <p1_4>[Pole tekstowe]</p1_4>
       <p1_5>[Pole tekstowe]</p1_5>
       <p1_6_1>[Pole tekstowe]</p1_6_1>
       <p1_6_2>[Pole tekstowe]</p1_6_2>
       <p1_7>[Rachunek]</p1_7>
       <p1_8_1>[Miejscowość wypełnienia]</p1_8_1>
       <p1_8_2>[Data wypełnienia]</p1_8_2>
       <p2_1>[NIP]</p2_1>
       <p2_2>[REGON]</p2_2>
       <p2_3>[PESEL]</p2_3>
       <p2_4>[Pole tekstowe]</p2_4>
       <p2_5_subfield_1>[nazwisko]</p2_5_subfield_1>
       <p2_5_subfield_0>[imię]</p2_5_subfield_0>
       <p2_6>[data]</p2_6>
       <p3_1>[Pole tekstowe]</p3_1>
       <p3_2_1>[Pole tekstowe]</p3_2_1>
       <p3_2_2>[data]</p3_2_2>
       <p3_2_3>[Pole tekstowe]</p3_2_3>
       <p2_3_4>[data]</p2_3_4>
       <p3_2_5>[Pole tekstowe]</p3_2_5>
       <p3_2_6>[Pole tekstowe]</p3_2_6>
       <p3_2_7>[Pole tekstowe]</p3_2_7>
       <p3_2_8>[Pole tekstowe]</p3_2_8>
       <p3_2_9>[Pole tekstowe]</p3_2_9>
       <p3_3>[data]</p3_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS NP-7 </title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400370</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_subfield_1>Kowalski</p0_1_subfield_1>
       <p0_1_subfield_0>Jan</p0_1_subfield_0>
       <p0_2_subfield_0>Poznań</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>Strzelecka</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>1</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>1</p0_2_subfield_3>
       <p0_3_subfield_0>61-155</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>Poznań</p0_3_subfield_1>
       <p0_4_1>500600400</p0_4_1>
       <p0_4_2>test@test.pl</p0_4_2>
       <p0_5>23050608219</p0_5>
       <p0_6>test pola tekstowego</p0_6>
       <p0_>1</p0_>
       <p1_1_1>test pola tekstowego</p1_1_1>
       <p1_1_2>test pola tekstowego</p1_1_2>
       <p1_1_3>30-10-1990</p1_1_3>
       <p1_2_1>test pola tekstowego</p1_2_1>
       <p1_2_2>30-10-1990</p1_2_2>
       <p1_3>test pola tekstowego</p1_3>
       <p1_4>test pola tekstowego</p1_4>
       <p1_5>test pola tekstowego</p1_5>
       <p1_6_1>test pola tekstowego</p1_6_1>
       <p1_6_2>test pola tekstowego</p1_6_2>
       <p1_7>453054504926965134154839080720</p1_7>
       <p1_8_1>Poznań</p1_8_1>
       <p1_8_2>30-10-2014</p1_8_2>
       <p2_1>8875155741</p2_1>
       <p2_2>773461194</p2_2>
       <p2_3>23050608219</p2_3>
       <p2_4>test pola tekstowego</p2_4>
       <p2_5_subfield_1>Kowalski</p2_5_subfield_1>
       <p2_5_subfield_0>Jan</p2_5_subfield_0>
       <p2_6>30-10-1990</p2_6>
       <p3_1>test pola tekstowego</p3_1>
       <p3_2_1>test pola tekstowego</p3_2_1>
       <p3_2_2>30-10-1990</p3_2_2>
       <p3_2_3>test pola tekstowego</p3_2_3>
       <p2_3_4>30-10-1990</p2_3_4>
       <p3_2_5>test pola tekstowego</p3_2_5>
       <p3_2_6>test pola tekstowego</p3_2_6>
       <p3_2_7>test pola tekstowego</p3_2_7>
       <p3_2_8>test pola tekstowego</p3_2_8>
       <p3_2_9>test pola tekstowego</p3_2_9>
       <p3_3>30-10-1990</p3_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>