Pola formularza

Formularz: ZUS RP-2 (archiwalny) Wniosek o rentę rodzinnąPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400377</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Data wypełnienia]</p1>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 9 ]</p0_>
       <p1_1>[nazwisko]</p1_1>
       <p1_2>[nazwiskoRodowe]</p1_2>
       <p1_3>[Pole tekstowe]</p1_3>
       <p1_4>[pierwszeImie]</p1_4>
       <p1_5>[drugieImie]</p1_5>
       <p1_6>[imieOjca]</p1_6>
       <p1_7>[imieMatki]</p1_7>
       <p1_8_2>[miejsceUrodzenia]</p1_8_2>
       <p1_9_2>[Pole tekstowe]</p1_9_2>
       <p1_8_1>[dataUrodzenia]</p1_8_1>
       <p1_8_3>[kraj]</p1_8_3>
       <p1_9_1>[data]</p1_9_1>
       <p1_9_3>[kraj]</p1_9_3>
       <p1_10>[obywatelstwo]</p1_10>
       <p1_11_K>[plec]</p1_11_K>
       <p1_11_M>[plec]</p1_11_M>
       <p1_12_>[Wartość wyboru w polu p1_12. Dostępne wartości: 1 4 2 5 3 ]</p1_12_>
       <p1_13>[PESEL]</p1_13>
       <p1_15>[Pole tekstowe]</p1_15>
       <p1_14_1_>[Wartość wyboru w polu p1_14_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_14_1_>
       <p1_14_2>[NIP]</p1_14_2>
       <p1_16_1>[Pole tekstowe]</p1_16_1>
       <p1_16_2>[Pole tekstowe]</p1_16_2>
       <p1_17_>[Wartość wyboru w polu p1_17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_17_>
       <p1_18_1_>[Wartość wyboru w polu p1_18_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_18_1_>
       <p1_18_2_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p1_18_2_subfield_0>
       <p1_19_1_>[Wartość wyboru w polu p1_19_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_19_1_>
       <p1_19_2>[Pole tekstowe]</p1_19_2>
       <p1_20_1_>[Wartość wyboru w polu p1_20_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_20_1_>
       <p1_20_2_>[Wartość wyboru w polu p1_20_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_20_2_>
       <p1_20_3_>[Wartość wyboru w polu p1_20_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_20_3_>
       <p1_20_4>[Pole tekstowe]</p1_20_4>
       <p1_20_5_>[Wartość wyboru w polu p1_20_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_20_5_>
       <p2_1_1>[nazwisko]</p2_1_1>
       <p2_1_2>[nazwiskoRodowe]</p2_1_2>
       <p2_1_3>[Pole tekstowe]</p2_1_3>
       <p2_1_4>[pierwszeImie]</p2_1_4>
       <p2_1_5>[drugieImie]</p2_1_5>
       <p2_1_6>[imieOjca]</p2_1_6>
       <p2_1_7>[imieMatki]</p2_1_7>
       <p2_1_8_2>[miejsceUrodzenia]</p2_1_8_2>
       <p2_1_8_1>[dataUrodzenia]</p2_1_8_1>
       <p2_1_8_3>[kraj]</p2_1_8_3>
       <p2_1_9>[data]</p2_1_9>
       <p2_1_10>[Pole tekstowe]</p2_1_10>
       <p2_1_11_K>[plec]</p2_1_11_K>
       <p2_1_11_M>[plec]</p2_1_11_M>
       <p2_1_12_>[Wartość wyboru w polu p2_1_12. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p2_1_12_>
       <p2_1_13>[obywatelstwo]</p2_1_13>
       <p2_1_15_>[Wartość wyboru w polu p2_1_15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_1_15_>
       <p2_1_14>[PESEL]</p2_1_14>
       <p2_1_15>[NIP]</p2_1_15>
       <p2_1_16>[Pole tekstowe]</p2_1_16>
       <p2_2_1_1>[krajZameldowanie]</p2_2_1_1>
       <p2_2_1_2>[KodPocztowyZameldowanie]</p2_2_1_2>
       <p2_2_1_3>[PocztaZameldowanie]</p2_2_1_3>
       <p2_2_1_4>[GminaZameldowanie]</p2_2_1_4>
       <p2_2_1_5>[MiejscowoscZameldowanie]</p2_2_1_5>
       <p2_2_1_6>[UlicaZameldowanie]</p2_2_1_6>
       <p2_2_1_7>[NrDomuZameldowanie]</p2_2_1_7>
       <p2_2_1_8>[NrLokaluZameldowanie]</p2_2_1_8>
       <p2_2_2_1>[KodKraju]</p2_2_2_1>
       <p2_2_2_2>[KodPocztowy]</p2_2_2_2>
       <p2_2_2_3>[Poczta]</p2_2_2_3>
       <p2_2_2_4>[Gmina]</p2_2_2_4>
       <p2_2_2_5>[Miejscowosc]</p2_2_2_5>
       <p2_2_2_6>[Ulica]</p2_2_2_6>
       <p2_2_2_7>[NrDomu]</p2_2_2_7>
       <p2_2_2_8>[NrLokalu]</p2_2_2_8>
       <p2_2_3_1>[KrajKor]</p2_2_3_1>
       <p2_2_3_2>[KodPocztowyKor]</p2_2_3_2>
       <p2_2_3_3>[PocztaKor]</p2_2_3_3>
       <p2_2_3_4>[GminaKor]</p2_2_3_4>
       <p2_2_3_5>[MiejscowoscKor]</p2_2_3_5>
       <p2_2_3_6>[UlicaKor]</p2_2_3_6>
       <p2_2_3_7>[NrDomuKor]</p2_2_3_7>
       <p2_2_3_8>[NrLokaluKor]</p2_2_3_8>
       <p2_2_4_1>[Pole tekstowe]</p2_2_4_1>
       <p2_2_4_2>[Pole tekstowe]</p2_2_4_2>
       <p2_2_4_3>[gmina]</p2_2_4_3>
       <p2_2_4_4>[miejscowość]</p2_2_4_4>
       <p2_2_4_5>[Pole tekstowe]</p2_2_4_5>
       <p2_2_4_6>[Pole tekstowe]</p2_2_4_6>
       <p2_2_4_7>[Pole tekstowe]</p2_2_4_7>
       <p2_3_1_1_subfield_0>[imię]</p2_3_1_1_subfield_0>
       <p2_3_1_1_subfield_1>[drugie imię]</p2_3_1_1_subfield_1>
       <p2_3_5_1_1_subfield_0>[miejscowość]</p2_3_5_1_1_subfield_0>
       <p2_3_5_1_1_subfield_1>[ulica]</p2_3_5_1_1_subfield_1>
       <p2_3_5_1_1_subfield_2>[nr domu]</p2_3_5_1_1_subfield_2>
       <p2_3_5_1_1_subfield_3>[nr lokalu]</p2_3_5_1_1_subfield_3>
       <p2_3_3_1_1>[dataUrodzenia]</p2_3_3_1_1>
       <p2_3_4_1>[imieMatki]</p2_3_4_1>
       <p2_3_5_1_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p2_3_5_1_2_subfield_0>
       <p2_3_5_1_2_subfield_1>[poczta]</p2_3_5_1_2_subfield_1>
       <p2_3_1_1_4>[nazwisko]</p2_3_1_1_4>
       <p2_3_2_1_K>[plec]</p2_3_2_1_K>
       <p2_3_3_1_2>[miejsceUrodzenia]</p2_3_3_1_2>
       <p2_3_4_1_9>[imieOjca]</p2_3_4_1_9>
       <p2_3_2_1_M>[plec]</p2_3_2_1_M>
       <p2_3_5_1_3>[PESEL]</p2_3_5_1_3>
       <p2_3_1_1_0>[Pole tekstowe]</p2_3_1_1_0>
       <p2_3_5_1_4>[NIP]</p2_3_5_1_4>
       <p2_3_1_1_48_subfield_0>[imię]</p2_3_1_1_48_subfield_0>
       <p2_3_1_1_48_subfield_1>[drugie imię]</p2_3_1_1_48_subfield_1>
       <p2_3_5_1_1_4_subfield_0>[miejscowość]</p2_3_5_1_1_4_subfield_0>
       <p2_3_5_1_1_4_subfield_1>[ulica]</p2_3_5_1_1_4_subfield_1>
       <p2_3_5_1_1_4_subfield_2>[nr domu]</p2_3_5_1_1_4_subfield_2>
       <p2_3_5_1_1_4_subfield_3>[nr lokalu]</p2_3_5_1_1_4_subfield_3>
       <p2_3_3_1_1_2>[dataUrodzenia]</p2_3_3_1_1_2>
       <p2_3_4_1_1>[imieMatki]</p2_3_4_1_1>
       <p2_3_5_1_2_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p2_3_5_1_2_2_subfield_0>
       <p2_3_5_1_2_2_subfield_1>[poczta]</p2_3_5_1_2_2_subfield_1>
       <p2_3_1_1_4_8>[nazwisko]</p2_3_1_1_4_8>
       <p2_3_2_2_K>[plec]</p2_3_2_2_K>
       <p2_3_3_1_2_1>[miejsceUrodzenia]</p2_3_3_1_2_1>
       <p2_3_4_1_9_1>[imieOjca]</p2_3_4_1_9_1>
       <p2_3_2_2_M>[plec]</p2_3_2_2_M>
       <p2_3_5_1_3_3>[PESEL]</p2_3_5_1_3_3>
       <p2_3_1_1_0_2>[Pole tekstowe]</p2_3_1_1_0_2>
       <p2_3_5_1_4_3>[NIP]</p2_3_5_1_4_3>
       <p2_3_5_1_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p2_3_5_1_1_2_subfield_0>
       <p2_3_5_1_1_2_subfield_1>[ulica]</p2_3_5_1_1_2_subfield_1>
       <p2_3_5_1_1_2_subfield_2>[nr domu]</p2_3_5_1_1_2_subfield_2>
       <p2_3_5_1_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_3_5_1_1_2_subfield_3>
       <p2_3_1_1_45_subfield_0>[imię]</p2_3_1_1_45_subfield_0>
       <p2_3_1_1_45_subfield_1>[drugie imię]</p2_3_1_1_45_subfield_1>
       <p2_3_3_1_1_6>[dataUrodzenia]</p2_3_3_1_1_6>
       <p2_3_4_1_13>[imieMatki]</p2_3_4_1_13>
       <p2_3_5_1_2_8_subfield_0>[kod pocztowy]</p2_3_5_1_2_8_subfield_0>
       <p2_3_5_1_2_8_subfield_1>[poczta]</p2_3_5_1_2_8_subfield_1>
       <p2_3_1_1_4_5>[nazwisko]</p2_3_1_1_4_5>
       <p2_3_2_3_K>[plec]</p2_3_2_3_K>
       <p2_3_3_1_2_5>[miejsceUrodzenia]</p2_3_3_1_2_5>
       <p2_3_4_1_9_7>[imieOjca]</p2_3_4_1_9_7>
       <p2_3_2_3_M>[plec]</p2_3_2_3_M>
       <p2_3_5_1_3_7>[PESEL]</p2_3_5_1_3_7>
       <p2_3_1_1_0_1>[Pole tekstowe]</p2_3_1_1_0_1>
       <p2_3_5_1_4_4>[NIP]</p2_3_5_1_4_4>
       <p2_3_1_1_7_subfield_0>[imię]</p2_3_1_1_7_subfield_0>
       <p2_3_1_1_7_subfield_1>[drugie imię]</p2_3_1_1_7_subfield_1>
       <p2_3_5_1_1_8_subfield_0>[miejscowość]</p2_3_5_1_1_8_subfield_0>
       <p2_3_5_1_1_8_subfield_1>[ulica]</p2_3_5_1_1_8_subfield_1>
       <p2_3_5_1_1_8_subfield_2>[nr domu]</p2_3_5_1_1_8_subfield_2>
       <p2_3_5_1_1_8_subfield_3>[nr lokalu]</p2_3_5_1_1_8_subfield_3>
       <p2_3_3_1_1_7>[dataUrodzenia]</p2_3_3_1_1_7>
       <p2_3_4_1_7>[imieMatki]</p2_3_4_1_7>
       <p2_3_5_1_2_9_subfield_0>[kod pocztowy]</p2_3_5_1_2_9_subfield_0>
       <p2_3_5_1_2_9_subfield_1>[poczta]</p2_3_5_1_2_9_subfield_1>
       <p2_3_1_1_4_1>[nazwisko]</p2_3_1_1_4_1>
       <p2_3_2_4_K>[plec]</p2_3_2_4_K>
       <p2_3_3_1_2_18>[miejsceUrodzenia]</p2_3_3_1_2_18>
       <p2_3_4_1_9_6>[imieOjca]</p2_3_4_1_9_6>
       <p2_3_2_4_M>[plec]</p2_3_2_4_M>
       <p2_3_5_1_3_31>[PESEL]</p2_3_5_1_3_31>
       <p2_3_1_1_0_15>[Pole tekstowe]</p2_3_1_1_0_15>
       <p2_3_5_1_4_9>[NIP]</p2_3_5_1_4_9>
       <p2_3_5_1_1_6_subfield_0>[miejscowość]</p2_3_5_1_1_6_subfield_0>
       <p2_3_5_1_1_6_subfield_1>[ulica]</p2_3_5_1_1_6_subfield_1>
       <p2_3_5_1_1_6_subfield_2>[nr domu]</p2_3_5_1_1_6_subfield_2>
       <p2_3_5_1_1_6_subfield_3>[nr lokalu]</p2_3_5_1_1_6_subfield_3>
       <p2_3_1_1_2_subfield_0>[imię]</p2_3_1_1_2_subfield_0>
       <p2_3_1_1_2_subfield_1>[drugie imię]</p2_3_1_1_2_subfield_1>
       <p2_3_3_1_1_9>[dataUrodzenia]</p2_3_3_1_1_9>
       <p2_3_4_1_5>[imieMatki]</p2_3_4_1_5>
       <p2_3_2_5_K>[plec]</p2_3_2_5_K>
       <p2_3_5_1_2_0_subfield_0>[kod pocztowy]</p2_3_5_1_2_0_subfield_0>
       <p2_3_5_1_2_0_subfield_1>[poczta]</p2_3_5_1_2_0_subfield_1>
       <p2_3_1_1_4_7>[nazwisko]</p2_3_1_1_4_7>
       <p2_3_3_1_2_9>[miejsceUrodzenia]</p2_3_3_1_2_9>
       <p2_3_4_1_9_0>[imieOjca]</p2_3_4_1_9_0>
       <p2_3_2_5_M>[plec]</p2_3_2_5_M>
       <p2_3_5_1_3_2>[PESEL]</p2_3_5_1_3_2>
       <p2_3_1_1_0_6>[Pole tekstowe]</p2_3_1_1_0_6>
       <p2_3_5_1_4_8>[NIP]</p2_3_5_1_4_8>
       <p2_3_5_1_1_5_subfield_0>[miejscowość]</p2_3_5_1_1_5_subfield_0>
       <p2_3_5_1_1_5_subfield_1>[ulica]</p2_3_5_1_1_5_subfield_1>
       <p2_3_5_1_1_5_subfield_2>[nr domu]</p2_3_5_1_1_5_subfield_2>
       <p2_3_5_1_1_5_subfield_3>[nr lokalu]</p2_3_5_1_1_5_subfield_3>
       <p2_3_1_1_1_subfield_0>[imię]</p2_3_1_1_1_subfield_0>
       <p2_3_1_1_1_subfield_1>[drugie imię]</p2_3_1_1_1_subfield_1>
       <p2_3_3_1_1_5>[dataUrodzenia]</p2_3_3_1_1_5>
       <p2_3_4_1_2>[imieMatki]</p2_3_4_1_2>
       <p2_3_5_1_2_4_subfield_0>[kod pocztowy]</p2_3_5_1_2_4_subfield_0>
       <p2_3_5_1_2_4_subfield_1>[poczta]</p2_3_5_1_2_4_subfield_1>
       <p2_3_2_6_K>[plec]</p2_3_2_6_K>
       <p2_3_1_1_4_4>[nazwisko]</p2_3_1_1_4_4>
       <p2_3_3_1_2_3>[miejsceUrodzenia]</p2_3_3_1_2_3>
       <p2_3_4_1_9_09>[imieOjca]</p2_3_4_1_9_09>
       <p2_3_5_1_3_8>[PESEL]</p2_3_5_1_3_8>
       <p2_3_2_6_M>[plec]</p2_3_2_6_M>
       <p2_3_1_1_0_23>[Pole tekstowe]</p2_3_1_1_0_23>
       <p2_3_5_1_4_6>[NIP]</p2_3_5_1_4_6>
       <p3_1_1_>[Wartość wyboru w polu p3_1_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_1_1_>
       <p3_1_2>[data]</p3_1_2>
       <p3_1_3>[data]</p3_1_3>
       <p3_1_4>[data]</p3_1_4>
       <p3_1_5>[data]</p3_1_5>
       <p3_1_6_>[Wartość wyboru w polu p3_1_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_1_6_>
       <p3_2_1_>[Wartość wyboru w polu p3_2_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p3_2_1_>
       <p3_2_2>[Pole tekstowe]</p3_2_2>
       <p3_2_3>[Pole tekstowe]</p3_2_3>
       <p3_2_4>[Pole tekstowe]</p3_2_4>
       <p3_2_5>[Pole tekstowe]</p3_2_5>
       <p3_2_6>[Pole tekstowe]</p3_2_6>
       <p3_3_1>[Pole tekstowe]</p3_3_1>
       <p4_1_1_1_>[Wartość wyboru w polu p4_1_1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_1_1_1_>
       <p4_1_1_2_>[Wartość wyboru w polu p4_1_1_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_1_1_2_>
       <p4_1_2_1_>[Wartość wyboru w polu p4_1_2_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_1_2_1_>
       <p4_1_3_1_>[Wartość wyboru w polu p4_1_3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_1_3_1_>
       <p4_1_3_2>[Pole tekstowe]</p4_1_3_2>
       <p4_1_3_3>[Pole tekstowe]</p4_1_3_3>
       <p4_1_4_1_>[Wartość wyboru w polu p4_1_4_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_1_4_1_>
       <p4_1_4_2>[Pole tekstowe]</p4_1_4_2>
       <p4_1_4_3>[Pole tekstowe]</p4_1_4_3>
       <p4_1_5_1_>[Wartość wyboru w polu p4_1_5_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_1_5_1_>
       <p4_1_5_2>[Pole tekstowe]</p4_1_5_2>
       <p4_1_6_1_>[Wartość wyboru w polu p4_1_6_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_1_6_1_>
       <p4_1_6_2>[Pole tekstowe]</p4_1_6_2>
       <p4_1_6_3>[Pole tekstowe]</p4_1_6_3>
       <p4_1_6_4>[Pole tekstowe]</p4_1_6_4>
       <p4_1_7_1_>[Wartość wyboru w polu p4_1_7_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_1_7_1_>
       <p4_1_8_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_1_8_1_1>
       <p4_1_8_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_1_8_1_2>
       <p4_1_8_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_1_8_1_3>
       <p4_2_1_1_>[Wartość wyboru w polu p4_2_1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_2_1_1_>
       <p4_2_1_2>[Pole tekstowe]</p4_2_1_2>
       <p4_2_1_3>[Pole tekstowe]</p4_2_1_3>
       <p4_2_2_1_>[Wartość wyboru w polu p4_2_2_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_2_2_1_>
       <p4_2_2_2>[Pole tekstowe]</p4_2_2_2>
       <p4_2_2_3>[Pole tekstowe]</p4_2_2_3>
       <p4_2_3_1_>[Wartość wyboru w polu p4_2_3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_2_3_1_>
       <p4_2_3_2>[Pole tekstowe]</p4_2_3_2>
       <p4_2_4_1_>[Wartość wyboru w polu p4_2_4_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_2_4_1_>
       <p4_2_4_2>[Pole tekstowe]</p4_2_4_2>
       <p4_2_5_1_>[Wartość wyboru w polu p4_2_5_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_2_5_1_>
       <p4_2_5_2>[Pole tekstowe]</p4_2_5_2>
       <p4_2_5_3>[Pole tekstowe]</p4_2_5_3>
       <p4_2_6_1_>[Wartość wyboru w polu p4_2_6_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_2_6_1_>
       <p4_2_7_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_2_7_1_1>
       <p4_2_7_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_2_7_1_2>
       <p4_2_7_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_2_7_1_3>
       <p4_3_1_1_>[Wartość wyboru w polu p4_3_1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_3_1_1_>
       <p4_3_1_2>[Pole tekstowe]</p4_3_1_2>
       <p4_3_2_>[Wartość wyboru w polu p4_3_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_3_2_>
       <p4_3_3_1_>[Wartość wyboru w polu p4_3_3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_3_3_1_>
       <p4_3_3_2>[Pole tekstowe]</p4_3_3_2>
       <p4_3_4_>[Wartość wyboru w polu p4_3_4. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4_3_4_>
       <p4_4_1_>[Wartość wyboru w polu p4_4_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_4_1_>
       <p4_4_2>[Pole tekstowe]</p4_4_2>
       <p4_5_1>[Pole tekstowe]</p4_5_1>
       <p4_5_2>[Pole tekstowe]</p4_5_2>
       <p4_5_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_5_3>
       <p4_5_4>[Pole tekstowe]</p4_5_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS RP-2 </title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400377</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-2014</p1>
       <p0_>1</p0_>
       <p1_1>Kowalski</p1_1>
       <p1_2>Kowalski</p1_2>
       <p1_3>test pola tekstowego</p1_3>
       <p1_4>Jan</p1_4>
       <p1_5>Stefan</p1_5>
       <p1_6>Stefan</p1_6>
       <p1_7>Danuta</p1_7>
       <p1_8_2>Poznań</p1_8_2>
       <p1_9_2>test pola tekstowego</p1_9_2>
       <p1_8_1>30-10-1985</p1_8_1>
       <p1_8_3>PL</p1_8_3>
       <p1_9_1>30-10-1990</p1_9_1>
       <p1_9_3>PL</p1_9_3>
       <p1_10>polskie</p1_10>
       <p1_11_K>M</p1_11_K>
       <p1_11_M>M</p1_11_M>
       <p1_12_>1</p1_12_>
       <p1_13>23050608219</p1_13>
       <p1_15>test pola tekstowego</p1_15>
       <p1_14_1_>1</p1_14_1_>
       <p1_14_2>8875155741</p1_14_2>
       <p1_16_1>test pola tekstowego</p1_16_1>
       <p1_16_2>test pola tekstowego</p1_16_2>
       <p1_17_>1</p1_17_>
       <p1_18_1_>1</p1_18_1_>
       <p1_18_2_subfield_0>26</p1_18_2_subfield_0>
       <p1_19_1_>1</p1_19_1_>
       <p1_19_2>test pola tekstowego</p1_19_2>
       <p1_20_1_>1</p1_20_1_>
       <p1_20_2_>1</p1_20_2_>
       <p1_20_3_>1</p1_20_3_>
       <p1_20_4>test pola tekstowego</p1_20_4>
       <p1_20_5_>1</p1_20_5_>
       <p2_1_1>Kowalski</p2_1_1>
       <p2_1_2>Kowalski</p2_1_2>
       <p2_1_3>test pola tekstowego</p2_1_3>
       <p2_1_4>Jan</p2_1_4>
       <p2_1_5>Stefan</p2_1_5>
       <p2_1_6>Stefan</p2_1_6>
       <p2_1_7>Danuta</p2_1_7>
       <p2_1_8_2>Poznań</p2_1_8_2>
       <p2_1_8_1>30-10-1985</p2_1_8_1>
       <p2_1_8_3>PL</p2_1_8_3>
       <p2_1_9>30-10-1990</p2_1_9>
       <p2_1_10>test pola tekstowego</p2_1_10>
       <p2_1_11_K>M</p2_1_11_K>
       <p2_1_11_M>M</p2_1_11_M>
       <p2_1_12_>1</p2_1_12_>
       <p2_1_13>polskie</p2_1_13>
       <p2_1_15_>1</p2_1_15_>
       <p2_1_14>23050608219</p2_1_14>
       <p2_1_15>8875155741</p2_1_15>
       <p2_1_16>test pola tekstowego</p2_1_16>
       <p2_2_1_1>PL</p2_2_1_1>
       <p2_2_1_2>61-155</p2_2_1_2>
       <p2_2_1_3>Poznań</p2_2_1_3>
       <p2_2_1_4>Poznań</p2_2_1_4>
       <p2_2_1_5>Poznań</p2_2_1_5>
       <p2_2_1_6>Półwiejska</p2_2_1_6>
       <p2_2_1_7>1</p2_2_1_7>
       <p2_2_1_8>1</p2_2_1_8>
       <p2_2_2_1>PL</p2_2_2_1>
       <p2_2_2_2>61-155</p2_2_2_2>
       <p2_2_2_3>Poznań</p2_2_2_3>
       <p2_2_2_4>Poznań</p2_2_2_4>
       <p2_2_2_5>Poznań</p2_2_2_5>
       <p2_2_2_6>Strzelecka</p2_2_2_6>
       <p2_2_2_7>1</p2_2_2_7>
       <p2_2_2_8>1</p2_2_2_8>
       <p2_2_3_1>PL</p2_2_3_1>
       <p2_2_3_2>61-155</p2_2_3_2>
       <p2_2_3_3>Poznań</p2_2_3_3>
       <p2_2_3_4>Poznań</p2_2_3_4>
       <p2_2_3_5>Poznań</p2_2_3_5>
       <p2_2_3_6>Półwiejska</p2_2_3_6>
       <p2_2_3_7>1</p2_2_3_7>
       <p2_2_3_8>1</p2_2_3_8>
       <p2_2_4_1>test pola tekstowego</p2_2_4_1>
       <p2_2_4_2>test pola tekstowego</p2_2_4_2>
       <p2_2_4_3>Poznań</p2_2_4_3>
       <p2_2_4_4>Poznań</p2_2_4_4>
       <p2_2_4_5>test pola tekstowego</p2_2_4_5>
       <p2_2_4_6>test pola tekstowego</p2_2_4_6>
       <p2_2_4_7>test pola tekstowego</p2_2_4_7>
       <p2_3_1_1_subfield_0>Jan</p2_3_1_1_subfield_0>
       <p2_3_1_1_subfield_1>Stefan</p2_3_1_1_subfield_1>
       <p2_3_5_1_1_subfield_0>Poznań</p2_3_5_1_1_subfield_0>
       <p2_3_5_1_1_subfield_1>Strzelecka</p2_3_5_1_1_subfield_1>
       <p2_3_5_1_1_subfield_2>1</p2_3_5_1_1_subfield_2>
       <p2_3_5_1_1_subfield_3>1</p2_3_5_1_1_subfield_3>
       <p2_3_3_1_1>30-10-1985</p2_3_3_1_1>
       <p2_3_4_1>Danuta</p2_3_4_1>
       <p2_3_5_1_2_subfield_0>61-155</p2_3_5_1_2_subfield_0>
       <p2_3_5_1_2_subfield_1>Poznań</p2_3_5_1_2_subfield_1>
       <p2_3_1_1_4>Kowalski</p2_3_1_1_4>
       <p2_3_2_1_K>M</p2_3_2_1_K>
       <p2_3_3_1_2>Poznań</p2_3_3_1_2>
       <p2_3_4_1_9>Stefan</p2_3_4_1_9>
       <p2_3_2_1_M>M</p2_3_2_1_M>
       <p2_3_5_1_3>23050608219</p2_3_5_1_3>
       <p2_3_1_1_0>test pola tekstowego</p2_3_1_1_0>
       <p2_3_5_1_4>8875155741</p2_3_5_1_4>
       <p2_3_1_1_48_subfield_0>Jan</p2_3_1_1_48_subfield_0>
       <p2_3_1_1_48_subfield_1>Stefan</p2_3_1_1_48_subfield_1>
       <p2_3_5_1_1_4_subfield_0>Poznań</p2_3_5_1_1_4_subfield_0>
       <p2_3_5_1_1_4_subfield_1>Strzelecka</p2_3_5_1_1_4_subfield_1>
       <p2_3_5_1_1_4_subfield_2>1</p2_3_5_1_1_4_subfield_2>
       <p2_3_5_1_1_4_subfield_3>1</p2_3_5_1_1_4_subfield_3>
       <p2_3_3_1_1_2>30-10-1985</p2_3_3_1_1_2>
       <p2_3_4_1_1>Danuta</p2_3_4_1_1>
       <p2_3_5_1_2_2_subfield_0>61-155</p2_3_5_1_2_2_subfield_0>
       <p2_3_5_1_2_2_subfield_1>Poznań</p2_3_5_1_2_2_subfield_1>
       <p2_3_1_1_4_8>Kowalski</p2_3_1_1_4_8>
       <p2_3_2_2_K>M</p2_3_2_2_K>
       <p2_3_3_1_2_1>Poznań</p2_3_3_1_2_1>
       <p2_3_4_1_9_1>Stefan</p2_3_4_1_9_1>
       <p2_3_2_2_M>M</p2_3_2_2_M>
       <p2_3_5_1_3_3>23050608219</p2_3_5_1_3_3>
       <p2_3_1_1_0_2>test pola tekstowego</p2_3_1_1_0_2>
       <p2_3_5_1_4_3>8875155741</p2_3_5_1_4_3>
       <p2_3_5_1_1_2_subfield_0>Poznań</p2_3_5_1_1_2_subfield_0>
       <p2_3_5_1_1_2_subfield_1>Strzelecka</p2_3_5_1_1_2_subfield_1>
       <p2_3_5_1_1_2_subfield_2>1</p2_3_5_1_1_2_subfield_2>
       <p2_3_5_1_1_2_subfield_3>1</p2_3_5_1_1_2_subfield_3>
       <p2_3_1_1_45_subfield_0>Jan</p2_3_1_1_45_subfield_0>
       <p2_3_1_1_45_subfield_1>Stefan</p2_3_1_1_45_subfield_1>
       <p2_3_3_1_1_6>30-10-1985</p2_3_3_1_1_6>
       <p2_3_4_1_13>Danuta</p2_3_4_1_13>
       <p2_3_5_1_2_8_subfield_0>61-155</p2_3_5_1_2_8_subfield_0>
       <p2_3_5_1_2_8_subfield_1>Poznań</p2_3_5_1_2_8_subfield_1>
       <p2_3_1_1_4_5>Kowalski</p2_3_1_1_4_5>
       <p2_3_2_3_K>M</p2_3_2_3_K>
       <p2_3_3_1_2_5>Poznań</p2_3_3_1_2_5>
       <p2_3_4_1_9_7>Stefan</p2_3_4_1_9_7>
       <p2_3_2_3_M>M</p2_3_2_3_M>
       <p2_3_5_1_3_7>23050608219</p2_3_5_1_3_7>
       <p2_3_1_1_0_1>test pola tekstowego</p2_3_1_1_0_1>
       <p2_3_5_1_4_4>8875155741</p2_3_5_1_4_4>
       <p2_3_1_1_7_subfield_0>Jan</p2_3_1_1_7_subfield_0>
       <p2_3_1_1_7_subfield_1>Stefan</p2_3_1_1_7_subfield_1>
       <p2_3_5_1_1_8_subfield_0>Poznań</p2_3_5_1_1_8_subfield_0>
       <p2_3_5_1_1_8_subfield_1>Strzelecka</p2_3_5_1_1_8_subfield_1>
       <p2_3_5_1_1_8_subfield_2>1</p2_3_5_1_1_8_subfield_2>
       <p2_3_5_1_1_8_subfield_3>1</p2_3_5_1_1_8_subfield_3>
       <p2_3_3_1_1_7>30-10-1985</p2_3_3_1_1_7>
       <p2_3_4_1_7>Danuta</p2_3_4_1_7>
       <p2_3_5_1_2_9_subfield_0>61-155</p2_3_5_1_2_9_subfield_0>
       <p2_3_5_1_2_9_subfield_1>Poznań</p2_3_5_1_2_9_subfield_1>
       <p2_3_1_1_4_1>Kowalski</p2_3_1_1_4_1>
       <p2_3_2_4_K>M</p2_3_2_4_K>
       <p2_3_3_1_2_18>Poznań</p2_3_3_1_2_18>
       <p2_3_4_1_9_6>Stefan</p2_3_4_1_9_6>
       <p2_3_2_4_M>M</p2_3_2_4_M>
       <p2_3_5_1_3_31>23050608219</p2_3_5_1_3_31>
       <p2_3_1_1_0_15>test pola tekstowego</p2_3_1_1_0_15>
       <p2_3_5_1_4_9>8875155741</p2_3_5_1_4_9>
       <p2_3_5_1_1_6_subfield_0>Poznań</p2_3_5_1_1_6_subfield_0>
       <p2_3_5_1_1_6_subfield_1>Strzelecka</p2_3_5_1_1_6_subfield_1>
       <p2_3_5_1_1_6_subfield_2>1</p2_3_5_1_1_6_subfield_2>
       <p2_3_5_1_1_6_subfield_3>1</p2_3_5_1_1_6_subfield_3>
       <p2_3_1_1_2_subfield_0>Jan</p2_3_1_1_2_subfield_0>
       <p2_3_1_1_2_subfield_1>Stefan</p2_3_1_1_2_subfield_1>
       <p2_3_3_1_1_9>30-10-1985</p2_3_3_1_1_9>
       <p2_3_4_1_5>Danuta</p2_3_4_1_5>
       <p2_3_2_5_K>M</p2_3_2_5_K>
       <p2_3_5_1_2_0_subfield_0>61-155</p2_3_5_1_2_0_subfield_0>
       <p2_3_5_1_2_0_subfield_1>Poznań</p2_3_5_1_2_0_subfield_1>
       <p2_3_1_1_4_7>Kowalski</p2_3_1_1_4_7>
       <p2_3_3_1_2_9>Poznań</p2_3_3_1_2_9>
       <p2_3_4_1_9_0>Stefan</p2_3_4_1_9_0>
       <p2_3_2_5_M>M</p2_3_2_5_M>
       <p2_3_5_1_3_2>23050608219</p2_3_5_1_3_2>
       <p2_3_1_1_0_6>test pola tekstowego</p2_3_1_1_0_6>
       <p2_3_5_1_4_8>8875155741</p2_3_5_1_4_8>
       <p2_3_5_1_1_5_subfield_0>Poznań</p2_3_5_1_1_5_subfield_0>
       <p2_3_5_1_1_5_subfield_1>Strzelecka</p2_3_5_1_1_5_subfield_1>
       <p2_3_5_1_1_5_subfield_2>1</p2_3_5_1_1_5_subfield_2>
       <p2_3_5_1_1_5_subfield_3>1</p2_3_5_1_1_5_subfield_3>
       <p2_3_1_1_1_subfield_0>Jan</p2_3_1_1_1_subfield_0>
       <p2_3_1_1_1_subfield_1>Stefan</p2_3_1_1_1_subfield_1>
       <p2_3_3_1_1_5>30-10-1985</p2_3_3_1_1_5>
       <p2_3_4_1_2>Danuta</p2_3_4_1_2>
       <p2_3_5_1_2_4_subfield_0>61-155</p2_3_5_1_2_4_subfield_0>
       <p2_3_5_1_2_4_subfield_1>Poznań</p2_3_5_1_2_4_subfield_1>
       <p2_3_2_6_K>M</p2_3_2_6_K>
       <p2_3_1_1_4_4>Kowalski</p2_3_1_1_4_4>
       <p2_3_3_1_2_3>Poznań</p2_3_3_1_2_3>
       <p2_3_4_1_9_09>Stefan</p2_3_4_1_9_09>
       <p2_3_5_1_3_8>23050608219</p2_3_5_1_3_8>
       <p2_3_2_6_M>M</p2_3_2_6_M>
       <p2_3_1_1_0_23>test pola tekstowego</p2_3_1_1_0_23>
       <p2_3_5_1_4_6>8875155741</p2_3_5_1_4_6>
       <p3_1_1_>1</p3_1_1_>
       <p3_1_2>30-10-1990</p3_1_2>
       <p3_1_3>30-10-1990</p3_1_3>
       <p3_1_4>30-10-1990</p3_1_4>
       <p3_1_5>30-10-1990</p3_1_5>
       <p3_1_6_>1</p3_1_6_>
       <p3_2_1_>1</p3_2_1_>
       <p3_2_2>test pola tekstowego</p3_2_2>
       <p3_2_3>test pola tekstowego</p3_2_3>
       <p3_2_4>test pola tekstowego</p3_2_4>
       <p3_2_5>test pola tekstowego</p3_2_5>
       <p3_2_6>test pola tekstowego</p3_2_6>
       <p3_3_1>test pola tekstowego</p3_3_1>
       <p4_1_1_1_>1</p4_1_1_1_>
       <p4_1_1_2_>1</p4_1_1_2_>
       <p4_1_2_1_>1</p4_1_2_1_>
       <p4_1_3_1_>1</p4_1_3_1_>
       <p4_1_3_2>test pola tekstowego</p4_1_3_2>
       <p4_1_3_3>test pola tekstowego</p4_1_3_3>
       <p4_1_4_1_>1</p4_1_4_1_>
       <p4_1_4_2>test pola tekstowego</p4_1_4_2>
       <p4_1_4_3>test pola tekstowego</p4_1_4_3>
       <p4_1_5_1_>1</p4_1_5_1_>
       <p4_1_5_2>test pola tekstowego</p4_1_5_2>
       <p4_1_6_1_>1</p4_1_6_1_>
       <p4_1_6_2>test pola tekstowego</p4_1_6_2>
       <p4_1_6_3>test pola tekstowego</p4_1_6_3>
       <p4_1_6_4>test pola tekstowego</p4_1_6_4>
       <p4_1_7_1_>1</p4_1_7_1_>
       <p4_1_8_1_1>1</p4_1_8_1_1>
       <p4_1_8_1_2>1</p4_1_8_1_2>
       <p4_1_8_1_3>1</p4_1_8_1_3>
       <p4_2_1_1_>1</p4_2_1_1_>
       <p4_2_1_2>test pola tekstowego</p4_2_1_2>
       <p4_2_1_3>test pola tekstowego</p4_2_1_3>
       <p4_2_2_1_>1</p4_2_2_1_>
       <p4_2_2_2>test pola tekstowego</p4_2_2_2>
       <p4_2_2_3>test pola tekstowego</p4_2_2_3>
       <p4_2_3_1_>1</p4_2_3_1_>
       <p4_2_3_2>test pola tekstowego</p4_2_3_2>
       <p4_2_4_1_>1</p4_2_4_1_>
       <p4_2_4_2>test pola tekstowego</p4_2_4_2>
       <p4_2_5_1_>1</p4_2_5_1_>
       <p4_2_5_2>test pola tekstowego</p4_2_5_2>
       <p4_2_5_3>test pola tekstowego</p4_2_5_3>
       <p4_2_6_1_>1</p4_2_6_1_>
       <p4_2_7_1_1>1</p4_2_7_1_1>
       <p4_2_7_1_2>1</p4_2_7_1_2>
       <p4_2_7_1_3>1</p4_2_7_1_3>
       <p4_3_1_1_>1</p4_3_1_1_>
       <p4_3_1_2>test pola tekstowego</p4_3_1_2>
       <p4_3_2_>1</p4_3_2_>
       <p4_3_3_1_>1</p4_3_3_1_>
       <p4_3_3_2>test pola tekstowego</p4_3_3_2>
       <p4_3_4_>1</p4_3_4_>
       <p4_4_1_>1</p4_4_1_>
       <p4_4_2>test pola tekstowego</p4_4_2>
       <p4_5_1>test pola tekstowego</p4_5_1>
       <p4_5_2>test pola tekstowego</p4_5_2>
       <p4_5_3>10</p4_5_3>
       <p4_5_4>test pola tekstowego</p4_5_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>