Pola formularza

Formularz: ZUS RW-3 (archiwalny) Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400380</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[Pole tekstowe]</p0>
       <p1_1>[nazwisko]</p1_1>
       <p1_2>[nazwiskoRodowe]</p1_2>
       <p1_2_1_subfield_0>[imię]</p1_2_1_subfield_0>
       <p1_2_1_subfield_1>[drugie imię]</p1_2_1_subfield_1>
       <p1_2_2>[plec]</p1_2_2>
       <p1_3_1>[imieOjca]</p1_3_1>
       <p1_3_2>[imieMatki]</p1_3_2>
       <p1_4_1>[dataUrodzenia]</p1_4_1>
       <p1_4_2>[miejsceUrodzenia]</p1_4_2>
       <p1_5_1>[UlicaZameldowanie]</p1_5_1>
       <p1_5_2>[NrDomuZameldowanie]</p1_5_2>
       <p1_5_3>[NrLokaluZameldowanie]</p1_5_3>
       <p1_5_4>[MiejscowoscZameldowanie]</p1_5_4>
       <p1_5_5>[KodPocztowyZameldowanie]</p1_5_5>
       <p1_5_6>[PocztaZameldowanie]</p1_5_6>
       <p1_5_7>[GminaZameldowanie]</p1_5_7>
       <p1_5_8>[PowiatZameldowanie]</p1_5_8>
       <p1_6_1>[Ulica]</p1_6_1>
       <p1_6_2>[NrDomu]</p1_6_2>
       <p1_6_3>[NrLokalu]</p1_6_3>
       <p1_6_4>[Miejscowosc]</p1_6_4>
       <p1_6_5>[KodPocztowy]</p1_6_5>
       <p1_6_6>[Poczta]</p1_6_6>
       <p1_6_7>[Gmina]</p1_6_7>
       <p1_6_8>[Powiat]</p1_6_8>
       <p1_7_1>[UlicaKor]</p1_7_1>
       <p1_7_2>[NrDomuKor]</p1_7_2>
       <p1_7_3>[NrLokaluKor]</p1_7_3>
       <p1_7_4>[MiejscowoscKor]</p1_7_4>
       <p1_7_5>[KodPocztowyKor]</p1_7_5>
       <p1_7_6>[PocztaKor]</p1_7_6>
       <p1_7_7>[GminaKor]</p1_7_7>
       <p1_7_8>[PowiatKor]</p1_7_8>
       <p1_8>[Telefon]</p1_8>
       <p1_9>[PESEL]</p1_9>
       <p1_10>[NIP]</p1_10>
       <p0_1_>[Wartość wyboru w polu p0_1. Dostępne wartości: 4 1 ]</p0_1_>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 4 1 2 3 7 4 5 6 ]</p0_>
       <p2_1>[Pole tekstowe]</p2_1>
       <p2_2>[Pole tekstowe]</p2_2>
       <p2_3>[Pole tekstowe]</p2_3>
       <p2_4>[Pole tekstowe]</p2_4>
       <p3>[Data wypełnienia]</p3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS RW-3</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400380</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>test pola tekstowego</p0>
       <p1_1>Kowalski</p1_1>
       <p1_2>Kowalski</p1_2>
       <p1_2_1_subfield_0>Jan</p1_2_1_subfield_0>
       <p1_2_1_subfield_1>Stefan</p1_2_1_subfield_1>
       <p1_2_2>M</p1_2_2>
       <p1_3_1>Stefan</p1_3_1>
       <p1_3_2>Danuta</p1_3_2>
       <p1_4_1>30-10-1985</p1_4_1>
       <p1_4_2>Poznań</p1_4_2>
       <p1_5_1>Półwiejska</p1_5_1>
       <p1_5_2>1</p1_5_2>
       <p1_5_3>1</p1_5_3>
       <p1_5_4>Poznań</p1_5_4>
       <p1_5_5>61-155</p1_5_5>
       <p1_5_6>Poznań</p1_5_6>
       <p1_5_7>Poznań</p1_5_7>
       <p1_5_8>poznański</p1_5_8>
       <p1_6_1>Strzelecka</p1_6_1>
       <p1_6_2>1</p1_6_2>
       <p1_6_3>1</p1_6_3>
       <p1_6_4>Poznań</p1_6_4>
       <p1_6_5>61-155</p1_6_5>
       <p1_6_6>Poznań</p1_6_6>
       <p1_6_7>Poznań</p1_6_7>
       <p1_6_8>poznański</p1_6_8>
       <p1_7_1>Półwiejska</p1_7_1>
       <p1_7_2>1</p1_7_2>
       <p1_7_3>1</p1_7_3>
       <p1_7_4>Poznań</p1_7_4>
       <p1_7_5>61-155</p1_7_5>
       <p1_7_6>Poznań</p1_7_6>
       <p1_7_7>Poznań</p1_7_7>
       <p1_7_8>poznański</p1_7_8>
       <p1_8>500600400</p1_8>
       <p1_9>23050608219</p1_9>
       <p1_10>8875155741</p1_10>
       <p0_1_>1</p0_1_>
       <p0_>1</p0_>
       <p2_1>test pola tekstowego</p2_1>
       <p2_2>test pola tekstowego</p2_2>
       <p2_3>test pola tekstowego</p2_3>
       <p2_4>test pola tekstowego</p2_4>
       <p3>30-10-2014</p3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>