Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS RW-73 (archiwalny) Oświadczenie o osiąganiu przychoduPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400381</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_1_subfield_1>
       <p0_1_subfield_0>[imię]</p0_1_subfield_0>
       <p0_3_subfield_0>[miejscowość]</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>[ulica]</p0_3_subfield_1>
       <p0_3_subfield_2>[nr domu]</p0_3_subfield_2>
       <p0_3_subfield_3>[nr lokalu]</p0_3_subfield_3>
       <p0_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p0_3_subfield_4>
       <p0_3_subfield_5>[poczta]</p0_3_subfield_5>
       <p0_4>[Pole tekstowe]</p0_4>
       <p0_5>[PESEL]</p0_5>
       <p1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_1>
       <p1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_2>
       <p1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_3>
       <p1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_4>
       <p1_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_5>
       <p1_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_6>
       <p1_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_7>
       <p1_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_8>
       <p1_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_9>
       <p1_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_10>
       <p1_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_11>
       <p1_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_12>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_>
       <p3>[Data wypełnienia]</p3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS RW-73</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400381</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_subfield_1>Kowalski</p0_1_subfield_1>
       <p0_1_subfield_0>Jan</p0_1_subfield_0>
       <p0_3_subfield_0>Poznań</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>Strzelecka</p0_3_subfield_1>
       <p0_3_subfield_2>1</p0_3_subfield_2>
       <p0_3_subfield_3>1</p0_3_subfield_3>
       <p0_3_subfield_4>61-155</p0_3_subfield_4>
       <p0_3_subfield_5>Poznań</p0_3_subfield_5>
       <p0_4>test pola tekstowego</p0_4>
       <p0_5>23050608219</p0_5>
       <p1_1>1</p1_1>
       <p1_2>1</p1_2>
       <p1_3>1</p1_3>
       <p1_4>1</p1_4>
       <p1_5>1</p1_5>
       <p1_6>1</p1_6>
       <p1_7>1</p1_7>
       <p1_8>1</p1_8>
       <p1_9>1</p1_9>
       <p1_10>1</p1_10>
       <p1_11>1</p1_11>
       <p1_12>1</p1_12>
       <p2_>1</p2_>
       <p3>30-10-2014</p3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>