Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS Z-12 (od 2013) (archiwalny) Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400384</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[data]</p0_1>
       <p0_2_subfield_1>[nazwisko]</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_0>[imię]</p0_2_subfield_0>
       <p1_0_1>[PESEL]</p1_0_1>
       <p1_0_2>[Pole tekstowe]</p1_0_2>
       <p1_1_1>[Pole tekstowe]</p1_1_1>
       <p1_1_2_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p1_1_2_subfield_0>
       <p0_3_>[Wartość wyboru w polu p0_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_3_>
       <p0_4_>[Wartość wyboru w polu p0_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_4_>
       <p0_5_>[Wartość wyboru w polu p0_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_5_>
       <p0_6_>[Wartość wyboru w polu p0_6. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p0_6_>
       <p1_1_3>[Pole tekstowe]</p1_1_3>
       <p1_1_4_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p1_1_4_subfield_0>
       <p0_7_>[Wartość wyboru w polu p0_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_7_>
       <p1_1_5>[Pole tekstowe]</p1_1_5>
       <p1_1_6>[Pole tekstowe]</p1_1_6>
       <p1_1_7>[Pole tekstowe]</p1_1_7>
       <p1_1_8_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p1_1_8_subfield_0>
       <p0_8_>[Wartość wyboru w polu p0_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_8_>
       <p1_1_9>[Pole tekstowe]</p1_1_9>
       <p0_9_>[Wartość wyboru w polu p0_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_9_>
       <p1_1_10>[Pole tekstowe]</p1_1_10>
       <p1_1_11_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p1_1_11_subfield_0>
       <p0_10_>[Wartość wyboru w polu p0_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_10_>
       <p0_11_>[Wartość wyboru w polu p0_11. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p0_11_>
       <p1_1_12_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p1_1_12_subfield_0>
       <p0_12_>[Wartość wyboru w polu p0_12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_12_>
       <p1_2_1>[Pole tekstowe]</p1_2_1>
       <p2_0_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_0_1_subfield_>
       <p2_0_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p2_0_1_subfield_3>
       <p2_0_1_subfield_2>[nazwisko]</p2_0_1_subfield_2>
       <p2_0_1_subfield_1>[imię]</p2_0_1_subfield_1>
       <p2_0_2>[dataUrodzenia]</p2_0_2>
       <p0_13_>[Wartość wyboru w polu p0_13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_13_>
       <p2_0_3_subfield_0>[miejscowość]</p2_0_3_subfield_0>
       <p2_0_3_subfield_1>[ulica]</p2_0_3_subfield_1>
       <p2_0_3_subfield_2>[nr domu]</p2_0_3_subfield_2>
       <p2_0_3_subfield_3>[nr lokalu]</p2_0_3_subfield_3>
       <p2_0_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_0_3_subfield_4>
       <p2_0_3_subfield_5>[poczta]</p2_0_3_subfield_5>
       <p2_0_4>[Telefon]</p2_0_4>
       <p2_0_5>[Mail]</p2_0_5>
       <p2_0_6>[PESEL]</p2_0_6>
       <p2_0_7>[Pole tekstowe]</p2_0_7>
       <p2_0_8>[REGON]</p2_0_8>
       <p2_0_9>[NIP]</p2_0_9>
       <p2_0_10>[Rachunek]</p2_0_10>
       <p2_1_1>[Pole tekstowe]</p2_1_1>
       <p2_1_2_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p2_1_2_subfield_0>
       <p0_14_>[Wartość wyboru w polu p0_14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_14_>
       <p0_15_>[Wartość wyboru w polu p0_15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_15_>
       <p0_16_>[Wartość wyboru w polu p0_16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_16_>
       <p0_17_>[Wartość wyboru w polu p0_17. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p0_17_>
       <p2_2_1>[Pole tekstowe]</p2_2_1>
       <p2_2_2_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p2_2_2_subfield_0>
       <p0_18_>[Wartość wyboru w polu p0_18. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_18_>
       <p2_3_1>[Pole tekstowe]</p2_3_1>
       <p2_3_2>[Pole tekstowe]</p2_3_2>
       <p2_3_3>[Pole tekstowe]</p2_3_3>
       <p0_19_>[Wartość wyboru w polu p0_19. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_19_>
       <p3_1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_1_1_subfield_>
       <p3_1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p3_1_1_subfield_3>
       <p3_1_1_subfield_2>[nazwisko]</p3_1_1_subfield_2>
       <p3_1_1_subfield_1>[imię]</p3_1_1_subfield_1>
       <p0_20_>[Wartość wyboru w polu p0_20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_20_>
       <p3_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p3_1_2_subfield_0>
       <p3_1_2_subfield_1>[ulica]</p3_1_2_subfield_1>
       <p3_1_2_subfield_2>[nr domu]</p3_1_2_subfield_2>
       <p3_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p3_1_2_subfield_3>
       <p3_1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p3_1_2_subfield_4>
       <p3_1_2_subfield_5>[poczta]</p3_1_2_subfield_5>
       <p0_21_>[Wartość wyboru w polu p0_21. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_21_>
       <p4_1>[Pole tekstowe]</p4_1>
       <p4_2>[Pole tekstowe]</p4_2>
       <p4_3>[Pole tekstowe]</p4_3>
       <p4_4>[Data wypełnienia]</p4_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS Z-12</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400384</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>30-10-1990</p0_1>
       <p0_2_subfield_1>Kowalski</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_0>Jan</p0_2_subfield_0>
       <p1_0_1>23050608219</p1_0_1>
       <p1_0_2>test pola tekstowego</p1_0_2>
       <p1_1_1>test pola tekstowego</p1_1_1>
       <p1_1_2_subfield_0>26</p1_1_2_subfield_0>
       <p0_3_>1</p0_3_>
       <p0_4_>1</p0_4_>
       <p0_5_>1</p0_5_>
       <p0_6_>1</p0_6_>
       <p1_1_3>test pola tekstowego</p1_1_3>
       <p1_1_4_subfield_0>26</p1_1_4_subfield_0>
       <p0_7_>1</p0_7_>
       <p1_1_5>test pola tekstowego</p1_1_5>
       <p1_1_6>test pola tekstowego</p1_1_6>
       <p1_1_7>test pola tekstowego</p1_1_7>
       <p1_1_8_subfield_0>26</p1_1_8_subfield_0>
       <p0_8_>1</p0_8_>
       <p1_1_9>test pola tekstowego</p1_1_9>
       <p0_9_>1</p0_9_>
       <p1_1_10>test pola tekstowego</p1_1_10>
       <p1_1_11_subfield_0>26</p1_1_11_subfield_0>
       <p0_10_>1</p0_10_>
       <p0_11_>1</p0_11_>
       <p1_1_12_subfield_0>26</p1_1_12_subfield_0>
       <p0_12_>1</p0_12_>
       <p1_2_1>test pola tekstowego</p1_2_1>
       <p2_0_1_subfield_>2</p2_0_1_subfield_>
       <p2_0_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p2_0_1_subfield_3>
       <p2_0_1_subfield_2>Kowalski</p2_0_1_subfield_2>
       <p2_0_1_subfield_1>Jan</p2_0_1_subfield_1>
       <p2_0_2>30-10-1985</p2_0_2>
       <p0_13_>1</p0_13_>
       <p2_0_3_subfield_0>Poznań</p2_0_3_subfield_0>
       <p2_0_3_subfield_1>Strzelecka</p2_0_3_subfield_1>
       <p2_0_3_subfield_2>1</p2_0_3_subfield_2>
       <p2_0_3_subfield_3>1</p2_0_3_subfield_3>
       <p2_0_3_subfield_4>61-155</p2_0_3_subfield_4>
       <p2_0_3_subfield_5>Poznań</p2_0_3_subfield_5>
       <p2_0_4>500600400</p2_0_4>
       <p2_0_5>test@test.pl</p2_0_5>
       <p2_0_6>23050608219</p2_0_6>
       <p2_0_7>test pola tekstowego</p2_0_7>
       <p2_0_8>773461194</p2_0_8>
       <p2_0_9>8875155741</p2_0_9>
       <p2_0_10>453054504926965134154839080720</p2_0_10>
       <p2_1_1>test pola tekstowego</p2_1_1>
       <p2_1_2_subfield_0>26</p2_1_2_subfield_0>
       <p0_14_>1</p0_14_>
       <p0_15_>1</p0_15_>
       <p0_16_>1</p0_16_>
       <p0_17_>1</p0_17_>
       <p2_2_1>test pola tekstowego</p2_2_1>
       <p2_2_2_subfield_0>26</p2_2_2_subfield_0>
       <p0_18_>1</p0_18_>
       <p2_3_1>test pola tekstowego</p2_3_1>
       <p2_3_2>test pola tekstowego</p2_3_2>
       <p2_3_3>test pola tekstowego</p2_3_3>
       <p0_19_>1</p0_19_>
       <p3_1_1_subfield_>2</p3_1_1_subfield_>
       <p3_1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p3_1_1_subfield_3>
       <p3_1_1_subfield_2>Kowalski</p3_1_1_subfield_2>
       <p3_1_1_subfield_1>Jan</p3_1_1_subfield_1>
       <p0_20_>1</p0_20_>
       <p3_1_2_subfield_0>Poznań</p3_1_2_subfield_0>
       <p3_1_2_subfield_1>Strzelecka</p3_1_2_subfield_1>
       <p3_1_2_subfield_2>1</p3_1_2_subfield_2>
       <p3_1_2_subfield_3>1</p3_1_2_subfield_3>
       <p3_1_2_subfield_4>61-155</p3_1_2_subfield_4>
       <p3_1_2_subfield_5>Poznań</p3_1_2_subfield_5>
       <p0_21_>1</p0_21_>
       <p4_1>test pola tekstowego</p4_1>
       <p4_2>test pola tekstowego</p4_2>
       <p4_3>test pola tekstowego</p4_3>
       <p4_4>30-10-2014</p4_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>