Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS Z-15 (od 2012) (archiwalny) Oświadczenie dla celów wypłaty zasiłku opiekuńczegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400385</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_1_subfield_1>
       <p0_1_subfield_0>[imię]</p0_1_subfield_0>
       <p0_2_1_subfield_0>[miejscowość]</p0_2_1_subfield_0>
       <p0_2_1_subfield_1>[ulica]</p0_2_1_subfield_1>
       <p0_2_1_subfield_2>[nr domu]</p0_2_1_subfield_2>
       <p0_2_1_subfield_3>[nr lokalu]</p0_2_1_subfield_3>
       <p0_2_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_2_2_subfield_0>
       <p0_2_2_subfield_1>[poczta]</p0_2_2_subfield_1>
       <p0_3_1>[Telefon]</p0_3_1>
       <p0_3_2>[Mail]</p0_3_2>
       <p0_4>[Pole tekstowe]</p0_4>
       <p0_5>[Pole tekstowe]</p0_5>
       <p0_6_subfield_1>[nazwisko]</p0_6_subfield_1>
       <p0_6_subfield_0>[imię]</p0_6_subfield_0>
       <p0_7>[Pole tekstowe]</p0_7>
       <p0_8>[Pole tekstowe]</p0_8>
       <p0_9>[dataUrodzenia]</p0_9>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p0_10_>[Wartość wyboru w polu p0_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_10_>
       <p2_1>[Pole tekstowe]</p2_1>
       <p1_4_>[Wartość wyboru w polu p1_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_4_>
       <p2_2>[Pole tekstowe]</p2_2>
       <p0_11_>[Wartość wyboru w polu p0_11. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p0_11_>
       <p0_12_>[Wartość wyboru w polu p0_12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_12_>
       <p0_13_>[Wartość wyboru w polu p0_13. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p0_13_>
       <p0_14_>[Wartość wyboru w polu p0_14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_14_>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p0_15_>[Wartość wyboru w polu p0_15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_15_>
       <p4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_1>
       <p4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_2>
       <p4_3_1>[nazwaPelna]</p4_3_1>
       <p4_3_2_subfield_0>[miejscowość]</p4_3_2_subfield_0>
       <p4_3_2_subfield_1>[ulica]</p4_3_2_subfield_1>
       <p4_3_2_subfield_2>[nr domu]</p4_3_2_subfield_2>
       <p4_3_2_subfield_3>[nr lokalu]</p4_3_2_subfield_3>
       <p4_3_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p4_3_2_subfield_4>
       <p4_3_2_subfield_5>[poczta]</p4_3_2_subfield_5>
       <p0_16_>[Wartość wyboru w polu p0_16. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p0_16_>
       <p5_1_1_subfield_1>[nazwisko]</p5_1_1_subfield_1>
       <p5_1_1_subfield_0>[imię]</p5_1_1_subfield_0>
       <p5_1_2>[Pole tekstowe]</p5_1_2>
       <p0_17_>[Wartość wyboru w polu p0_17. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p0_17_>
       <p0_18_>[Wartość wyboru w polu p0_18. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_18_>
       <p5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_2>
       <p5_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_3>
       <p5_4_1>[nazwaPelna]</p5_4_1>
       <p5_4_2_subfield_0>[miejscowość]</p5_4_2_subfield_0>
       <p5_4_2_subfield_1>[ulica]</p5_4_2_subfield_1>
       <p5_4_2_subfield_2>[nr domu]</p5_4_2_subfield_2>
       <p5_4_2_subfield_3>[nr lokalu]</p5_4_2_subfield_3>
       <p5_4_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_4_2_subfield_4>
       <p5_4_2_subfield_5>[poczta]</p5_4_2_subfield_5>
       <p0_19_>[Wartość wyboru w polu p0_19. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p0_19_>
       <p6_1_1_subfield_1>[nazwisko]</p6_1_1_subfield_1>
       <p6_1_1_subfield_0>[imię]</p6_1_1_subfield_0>
       <p6_1_2>[Pole tekstowe]</p6_1_2>
       <p0_20_>[Wartość wyboru w polu p0_20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_20_>
       <p6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_2>
       <p6_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_3>
       <p6_4_1>[nazwaPelna]</p6_4_1>
       <p6_4_2_subfield_0>[miejscowość]</p6_4_2_subfield_0>
       <p6_4_2_subfield_1>[ulica]</p6_4_2_subfield_1>
       <p6_4_2_subfield_2>[nr domu]</p6_4_2_subfield_2>
       <p6_4_2_subfield_3>[nr lokalu]</p6_4_2_subfield_3>
       <p6_4_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_4_2_subfield_4>
       <p6_4_2_subfield_5>[poczta]</p6_4_2_subfield_5>
       <p0_21_>[Wartość wyboru w polu p0_21. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_21_>
       <p7>[Rachunek]</p7>
       <p8_1>[Miejscowość wypełnienia]</p8_1>
       <p8_2>[Data wypełnienia]</p8_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS Z-15</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400385</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_subfield_1>Kowalski</p0_1_subfield_1>
       <p0_1_subfield_0>Jan</p0_1_subfield_0>
       <p0_2_1_subfield_0>Poznań</p0_2_1_subfield_0>
       <p0_2_1_subfield_1>Strzelecka</p0_2_1_subfield_1>
       <p0_2_1_subfield_2>1</p0_2_1_subfield_2>
       <p0_2_1_subfield_3>1</p0_2_1_subfield_3>
       <p0_2_2_subfield_0>61-155</p0_2_2_subfield_0>
       <p0_2_2_subfield_1>Poznań</p0_2_2_subfield_1>
       <p0_3_1>500600400</p0_3_1>
       <p0_3_2>test@test.pl</p0_3_2>
       <p0_4>test pola tekstowego</p0_4>
       <p0_5>test pola tekstowego</p0_5>
       <p0_6_subfield_1>Kowalski</p0_6_subfield_1>
       <p0_6_subfield_0>Jan</p0_6_subfield_0>
       <p0_7>test pola tekstowego</p0_7>
       <p0_8>test pola tekstowego</p0_8>
       <p0_9>30-10-1985</p0_9>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p0_10_>1</p0_10_>
       <p2_1>test pola tekstowego</p2_1>
       <p1_4_>1</p1_4_>
       <p2_2>test pola tekstowego</p2_2>
       <p0_11_>1</p0_11_>
       <p0_12_>1</p0_12_>
       <p0_13_>1</p0_13_>
       <p0_14_>1</p0_14_>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p0_15_>1</p0_15_>
       <p4_1>10</p4_1>
       <p4_2>10</p4_2>
       <p4_3_1>Pełna nazwa testowa</p4_3_1>
       <p4_3_2_subfield_0>Poznań</p4_3_2_subfield_0>
       <p4_3_2_subfield_1>Strzelecka</p4_3_2_subfield_1>
       <p4_3_2_subfield_2>1</p4_3_2_subfield_2>
       <p4_3_2_subfield_3>1</p4_3_2_subfield_3>
       <p4_3_2_subfield_4>61-155</p4_3_2_subfield_4>
       <p4_3_2_subfield_5>Poznań</p4_3_2_subfield_5>
       <p0_16_>1</p0_16_>
       <p5_1_1_subfield_1>Kowalski</p5_1_1_subfield_1>
       <p5_1_1_subfield_0>Jan</p5_1_1_subfield_0>
       <p5_1_2>test pola tekstowego</p5_1_2>
       <p0_17_>1</p0_17_>
       <p0_18_>1</p0_18_>
       <p5_2>10</p5_2>
       <p5_3>10</p5_3>
       <p5_4_1>Pełna nazwa testowa</p5_4_1>
       <p5_4_2_subfield_0>Poznań</p5_4_2_subfield_0>
       <p5_4_2_subfield_1>Strzelecka</p5_4_2_subfield_1>
       <p5_4_2_subfield_2>1</p5_4_2_subfield_2>
       <p5_4_2_subfield_3>1</p5_4_2_subfield_3>
       <p5_4_2_subfield_4>61-155</p5_4_2_subfield_4>
       <p5_4_2_subfield_5>Poznań</p5_4_2_subfield_5>
       <p0_19_>1</p0_19_>
       <p6_1_1_subfield_1>Kowalski</p6_1_1_subfield_1>
       <p6_1_1_subfield_0>Jan</p6_1_1_subfield_0>
       <p6_1_2>test pola tekstowego</p6_1_2>
       <p0_20_>1</p0_20_>
       <p6_2>10</p6_2>
       <p6_3>10</p6_3>
       <p6_4_1>Pełna nazwa testowa</p6_4_1>
       <p6_4_2_subfield_0>Poznań</p6_4_2_subfield_0>
       <p6_4_2_subfield_1>Strzelecka</p6_4_2_subfield_1>
       <p6_4_2_subfield_2>1</p6_4_2_subfield_2>
       <p6_4_2_subfield_3>1</p6_4_2_subfield_3>
       <p6_4_2_subfield_4>61-155</p6_4_2_subfield_4>
       <p6_4_2_subfield_5>Poznań</p6_4_2_subfield_5>
       <p0_21_>1</p0_21_>
       <p7>453054504926965134154839080720</p7>
       <p8_1>Poznań</p8_1>
       <p8_2>30-10-2014</p8_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>