Pola formularza

Formularz: ZUS-ZZP Zgłoszenie zapytania płatnikaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400567</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[NIP]</p1_1>
       <p1_2>[REGON]</p1_2>
       <p1_3>[PESEL]</p1_3>
       <p1_4>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p1_4>
       <p1_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p1_5>
       <p1_6>[nazwa]</p1_6>
       <p1_7>[nazwisko]</p1_7>
       <p1_8>[pierwszeImie]</p1_8>
       <p1_9>[dataUrodzenia]</p1_9>
       <p2a_1>[PESEL]</p2a_1>
       <p2a_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p2a_2>
       <p2a_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2a_3>
       <p2a_4>[nazwisko]</p2a_4>
       <p2a_5>[pierwszeImie]</p2a_5>
       <p2a_6>[dataUrodzenia]</p2a_6>
       <p2b_1>[PESEL]</p2b_1>
       <p2b_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p2b_2>
       <p2b_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2b_3>
       <p2b_4>[nazwisko]</p2b_4>
       <p2b_5>[pierwszeImie]</p2b_5>
       <p2b_6>[dataUrodzenia]</p2b_6>
       <p2c_1>[PESEL]</p2c_1>
       <p2c_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p2c_2>
       <p2c_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2c_3>
       <p2c_4>[nazwisko]</p2c_4>
       <p2c_5>[pierwszeImie]</p2c_5>
       <p2c_6>[dataUrodzenia]</p2c_6>
       <p3_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_1_1>
       <p3_1_2_1>[Pole tekstowe]</p3_1_2_1>
       <p3_1_2_2>[Pole tekstowe]</p3_1_2_2>
       <p3_1_2_3>[Pole tekstowe]</p3_1_2_3>
       <p3_1_3_1>[Pole tekstowe]</p3_1_3_1>
       <p3_1_3_2>[Pole tekstowe]</p3_1_3_2>
       <p3_1_3_3>[Pole tekstowe]</p3_1_3_3>
       <p3_1_4_1>[Pole tekstowe]</p3_1_4_1>
       <p3_1_4_2>[Pole tekstowe]</p3_1_4_2>
       <p3_1_4_3>[Pole tekstowe]</p3_1_4_3>
       <p3_1_5_1>[Pole tekstowe]</p3_1_5_1>
       <p3_1_5_2>[Pole tekstowe]</p3_1_5_2>
       <p3_1_5_3>[Pole tekstowe]</p3_1_5_3>
       <p3_1_6>[pole wielowierszowe]</p3_1_6>
       <p3_2_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_2_1>
       <p3_2_2_1>[Pole tekstowe]</p3_2_2_1>
       <p3_2_2_2>[data]</p3_2_2_2>
       <p3_2_2_3>[data]</p3_2_2_3>
       <p3_2_3_1>[Pole tekstowe]</p3_2_3_1>
       <p3_2_3_2>[data]</p3_2_3_2>
       <p3_2_3_3>[data]</p3_2_3_3>
       <p3_2_4_1>[Pole tekstowe]</p3_2_4_1>
       <p3_2_4_2>[data]</p3_2_4_2>
       <p3_2_4_3>[data]</p3_2_4_3>
       <p3_2_5_1>[Pole tekstowe]</p3_2_5_1>
       <p3_2_5_2>[data]</p3_2_5_2>
       <p3_2_5_3>[data]</p3_2_5_3>
       <p3_2_6>[pole wielowierszowe]</p3_2_6>
       <p3_3_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_3_1>
       <p3_4_1_1>[Pole tekstowe]</p3_4_1_1>
       <p3_5_1_1>[data]</p3_5_1_1>
       <p3_5_1_2>[Pole tekstowe]</p3_5_1_2>
       <p3_5_1_3>[Pole tekstowe]</p3_5_1_3>
       <p3_4_2_1>[Pole tekstowe]</p3_4_2_1>
       <p3_5_2_1>[data]</p3_5_2_1>
       <p3_5_2_2>[Pole tekstowe]</p3_5_2_2>
       <p3_5_2_3>[Pole tekstowe]</p3_5_2_3>
       <p3_4_3_1>[Pole tekstowe]</p3_4_3_1>
       <p3_5_3_1>[data]</p3_5_3_1>
       <p3_5_3_2>[Pole tekstowe]</p3_5_3_2>
       <p3_5_3_3>[Pole tekstowe]</p3_5_3_3>
       <p3_5_4>[pole wielowierszowe]</p3_5_4>
       <p4>[pole wielowierszowe]</p4>
       <p5_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_0>
       <p5_1>[KodPocztowyKor]</p5_1>
       <p5_2>[PocztaKor]</p5_2>
       <p5_3>[MiejscowoscKor]</p5_3>
       <p5_4>[UlicaKor]</p5_4>
       <p5_5>[NrDomuKor]</p5_5>
       <p5_6>[NrLokaluKor]</p5_6>
       <p6_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_0>
       <p6_1>[Data wypełnienia]</p6_1>
       <p6_3>[Telefon]</p6_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS-ZZP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400567</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>8875155741</p1_1>
       <p1_2>773461194</p1_2>
       <p1_3>23050608219</p1_3>
       <p1_4>1</p1_4>
       <p1_5>nr-test</p1_5>
       <p1_6>nazwa testowa</p1_6>
       <p1_7>Kowalski</p1_7>
       <p1_8>Jan</p1_8>
       <p1_9>30-10-1985</p1_9>
       <p2a_1>23050608219</p2a_1>
       <p2a_2>1</p2a_2>
       <p2a_3>nr-test</p2a_3>
       <p2a_4>Kowalski</p2a_4>
       <p2a_5>Jan</p2a_5>
       <p2a_6>30-10-1985</p2a_6>
       <p2b_1>23050608219</p2b_1>
       <p2b_2>1</p2b_2>
       <p2b_3>nr-test</p2b_3>
       <p2b_4>Kowalski</p2b_4>
       <p2b_5>Jan</p2b_5>
       <p2b_6>30-10-1985</p2b_6>
       <p2c_1>23050608219</p2c_1>
       <p2c_2>1</p2c_2>
       <p2c_3>nr-test</p2c_3>
       <p2c_4>Kowalski</p2c_4>
       <p2c_5>Jan</p2c_5>
       <p2c_6>30-10-1985</p2c_6>
       <p3_1_1>1</p3_1_1>
       <p3_1_2_1>test pola tekstowego</p3_1_2_1>
       <p3_1_2_2>test pola tekstowego</p3_1_2_2>
       <p3_1_2_3>test pola tekstowego</p3_1_2_3>
       <p3_1_3_1>test pola tekstowego</p3_1_3_1>
       <p3_1_3_2>test pola tekstowego</p3_1_3_2>
       <p3_1_3_3>test pola tekstowego</p3_1_3_3>
       <p3_1_4_1>test pola tekstowego</p3_1_4_1>
       <p3_1_4_2>test pola tekstowego</p3_1_4_2>
       <p3_1_4_3>test pola tekstowego</p3_1_4_3>
       <p3_1_5_1>test pola tekstowego</p3_1_5_1>
       <p3_1_5_2>test pola tekstowego</p3_1_5_2>
       <p3_1_5_3>test pola tekstowego</p3_1_5_3>
       <p3_1_6>to jest pole wielowierszowe</p3_1_6>
       <p3_2_1>1</p3_2_1>
       <p3_2_2_1>test pola tekstowego</p3_2_2_1>
       <p3_2_2_2>30-10-1990</p3_2_2_2>
       <p3_2_2_3>30-10-1990</p3_2_2_3>
       <p3_2_3_1>test pola tekstowego</p3_2_3_1>
       <p3_2_3_2>30-10-1990</p3_2_3_2>
       <p3_2_3_3>30-10-1990</p3_2_3_3>
       <p3_2_4_1>test pola tekstowego</p3_2_4_1>
       <p3_2_4_2>30-10-1990</p3_2_4_2>
       <p3_2_4_3>30-10-1990</p3_2_4_3>
       <p3_2_5_1>test pola tekstowego</p3_2_5_1>
       <p3_2_5_2>30-10-1990</p3_2_5_2>
       <p3_2_5_3>30-10-1990</p3_2_5_3>
       <p3_2_6>to jest pole wielowierszowe</p3_2_6>
       <p3_3_1>1</p3_3_1>
       <p3_4_1_1>test pola tekstowego</p3_4_1_1>
       <p3_5_1_1>30-10-1990</p3_5_1_1>
       <p3_5_1_2>test pola tekstowego</p3_5_1_2>
       <p3_5_1_3>test pola tekstowego</p3_5_1_3>
       <p3_4_2_1>test pola tekstowego</p3_4_2_1>
       <p3_5_2_1>30-10-1990</p3_5_2_1>
       <p3_5_2_2>test pola tekstowego</p3_5_2_2>
       <p3_5_2_3>test pola tekstowego</p3_5_2_3>
       <p3_4_3_1>test pola tekstowego</p3_4_3_1>
       <p3_5_3_1>30-10-1990</p3_5_3_1>
       <p3_5_3_2>test pola tekstowego</p3_5_3_2>
       <p3_5_3_3>test pola tekstowego</p3_5_3_3>
       <p3_5_4>to jest pole wielowierszowe</p3_5_4>
       <p4>to jest pole wielowierszowe</p4>
       <p5_0>1</p5_0>
       <p5_1>61-155</p5_1>
       <p5_2>Poznań</p5_2>
       <p5_3>Poznań</p5_3>
       <p5_4>Półwiejska</p5_4>
       <p5_5>1</p5_5>
       <p5_6>1</p5_6>
       <p6_0>1</p6_0>
       <p6_1>30-10-2014</p6_1>
       <p6_3>500600400</p6_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>