Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS-N-10 (archiwalny) Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400649</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_4_0>[NIP]</p0_1_4_0>
       <p0_1_subfield_0>[imię]</p0_1_subfield_0>
       <p0_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_1_subfield_1>
       <p0_2>[dataUrodzenia]</p0_2>
       <p0_3>[PESEL]</p0_3>
       <p0_4>[NIP]</p0_4>
       <p0_5>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p0_5>
       <p0_5_4>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p0_5_4>
       <p1_1>[Pole tekstowe]</p1_1>
       <p1_2_>[Wartość wyboru w polu p1_2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p1_2_>
       <p1_3>[zawod]</p1_3>
       <p2_1>[Pole tekstowe]</p2_1>
       <p2_2>[Pole tekstowe]</p2_2>
       <p2_3>[data]</p2_3>
       <p2_4_>[Wartość wyboru w polu p2_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_4_>
       <p2_5>[Pole tekstowe]</p2_5>
       <p2_6>[Pole tekstowe]</p2_6>
       <p3_1_>[Wartość wyboru w polu p3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_1_>
       <p3_2_>[Wartość wyboru w polu p3_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_2_>
       <p3_3_>[Wartość wyboru w polu p3_3. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p3_3_>
       <p3_4_>[Wartość wyboru w polu p3_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_4_>
       <p3_5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_5_1>
       <p3_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_5_2>
       <p3_5_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_5_3>
       <p3_5_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_5_4>
       <p3_5_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_5_5>
       <p3_5_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_5_6>
       <p3_5_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_5_7>
       <p3_6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_6_1>
       <p3_6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_6_2>
       <p3_6_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_6_3>
       <p3_7_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_7_1>
       <p3_7_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_7_2>
       <p3_7_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_7_3>
       <p3_8_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_8_1>
       <p3_8_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_8_2>
       <p3_8_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_8_3>
       <p3_6>[pole wielowierszowe]</p3_6>
       <p4_1_>[Wartość wyboru w polu p4_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4_1_>
       <p4_2>[pole wielowierszowe]</p4_2>
       <p4_3_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_3_1>
       <p4_3_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_3_2>
       <p4_3_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_3_3>
       <p4_3_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_3_4>
       <p4_3_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_3_5>
       <p4_3_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_3_6>
       <p4_3_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_3_7>
       <p4_3_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_3_8>
       <p4_3_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_3_9>
       <p4_3_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_3_10>
       <p4_4>[pole wielowierszowe]</p4_4>
       <p4_5>[Pole tekstowe]</p4_5>
       <p5>[data]</p5>
       <6_1>[data]</6_1>
       <6_2>[Pole tekstowe]</6_2>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p0_6>[Miejscowość wypełnienia]</p0_6>
       <p0_7>[Data wypełnienia]</p0_7>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS-N-10</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400649</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_4_0>8875155741</p0_1_4_0>
       <p0_1_subfield_0>Jan</p0_1_subfield_0>
       <p0_1_subfield_1>Kowalski</p0_1_subfield_1>
       <p0_2>30-10-1985</p0_2>
       <p0_3>23050608219</p0_3>
       <p0_4>8875155741</p0_4>
       <p0_5>1</p0_5>
       <p0_5_4>NR-4321</p0_5_4>
       <p1_1>test pola tekstowego</p1_1>
       <p1_2_>1</p1_2_>
       <p1_3>Prezes</p1_3>
       <p2_1>test pola tekstowego</p2_1>
       <p2_2>test pola tekstowego</p2_2>
       <p2_3>30-10-1990</p2_3>
       <p2_4_>1</p2_4_>
       <p2_5>test pola tekstowego</p2_5>
       <p2_6>test pola tekstowego</p2_6>
       <p3_1_>1</p3_1_>
       <p3_2_>1</p3_2_>
       <p3_3_>1</p3_3_>
       <p3_4_>1</p3_4_>
       <p3_5_1>1</p3_5_1>
       <p3_5_2>1</p3_5_2>
       <p3_5_3>1</p3_5_3>
       <p3_5_4>1</p3_5_4>
       <p3_5_5>1</p3_5_5>
       <p3_5_6>1</p3_5_6>
       <p3_5_7>1</p3_5_7>
       <p3_6_1>1</p3_6_1>
       <p3_6_2>1</p3_6_2>
       <p3_6_3>1</p3_6_3>
       <p3_7_1>1</p3_7_1>
       <p3_7_2>1</p3_7_2>
       <p3_7_3>1</p3_7_3>
       <p3_8_1>1</p3_8_1>
       <p3_8_2>1</p3_8_2>
       <p3_8_3>1</p3_8_3>
       <p3_6>to jest pole wielowierszowe</p3_6>
       <p4_1_>1</p4_1_>
       <p4_2>to jest pole wielowierszowe</p4_2>
       <p4_3_1>1</p4_3_1>
       <p4_3_2>1</p4_3_2>
       <p4_3_3>1</p4_3_3>
       <p4_3_4>1</p4_3_4>
       <p4_3_5>1</p4_3_5>
       <p4_3_6>1</p4_3_6>
       <p4_3_7>1</p4_3_7>
       <p4_3_8>1</p4_3_8>
       <p4_3_9>1</p4_3_9>
       <p4_3_10>1</p4_3_10>
       <p4_4>to jest pole wielowierszowe</p4_4>
       <p4_5>test pola tekstowego</p4_5>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <6_1>30-10-1990</6_1>
       <6_2>test pola tekstowego</6_2>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p0_6>Poznań</p0_6>
       <p0_7>30-10-2014</p0_7>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>