Pola formularza

Formularz: ZUS PL-USA 10 Wniosek o wypłatę polskiego zasiłku pogrzebowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400667</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pa_1>[data]</pa_1>
       <pa_2_subfield_1>[nazwisko]</pa_2_subfield_1>
       <pa_2_subfield_0>[imię]</pa_2_subfield_0>
       <p1_1_1>[PESEL]</p1_1_1>
       <p1_1_2_subfield_1>[seria i numer dowodu osobistego]</p1_1_2_subfield_1>
       <p1_1_2_subfield_0>[numer paszportu]</p1_1_2_subfield_0>
       <p1_2_1>[Pole tekstowe]</p1_2_1>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p1_2_2>[Pole tekstowe]</p1_2_2>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_>
       <p1_3>[Pole tekstowe]</p1_3>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_>
       <p2_1_subfield_1>[nazwisko]</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_0>[imię]</p2_1_subfield_0>
       <p2_2_subfield_0>[miejscowość]</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>[ulica]</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>[nr domu]</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_2_subfield_3>
       <p2_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_2_subfield_4>
       <p2_2_subfield_5>[poczta]</p2_2_subfield_5>
       <p2_3_1>[PESEL]</p2_3_1>
       <p2_3_2_subfield_1>[seria i numer dowodu osobistego]</p2_3_2_subfield_1>
       <p2_3_2_subfield_0>[numer paszportu]</p2_3_2_subfield_0>
       <p2_4_1>[Rachunek]</p2_4_1>
       <p2_4_2>[NazwaBanku]</p2_4_2>
       <p2_4_3>[Pole tekstowe]</p2_4_3>
       <p2_4_4>[Pole tekstowe]</p2_4_4>
       <p2_5>[Pole tekstowe]</p2_5>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p17_>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_>
       <p2_6>[Pole tekstowe]</p2_6>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 ]</p19_>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p0_>
       <p3_1_1_subfield_1>[nazwisko]</p3_1_1_subfield_1>
       <p3_1_1_subfield_0>[imię]</p3_1_1_subfield_0>
       <p3_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p3_1_2_subfield_0>
       <p3_1_2_subfield_1>[ulica]</p3_1_2_subfield_1>
       <p3_1_2_subfield_2>[nr domu]</p3_1_2_subfield_2>
       <p3_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p3_1_2_subfield_3>
       <p3_1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p3_1_2_subfield_4>
       <p3_1_2_subfield_5>[poczta]</p3_1_2_subfield_5>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 ]</p23_>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_>
       <p3_2>[Pole tekstowe]</p3_2>
       <p4_3>[Pole tekstowe]</p4_3>
       <p4_4>[Pole tekstowe]</p4_4>
       <p4_5>[Data wypełnienia]</p4_5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS PL-USA 10</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400667</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pa_1>30-10-1990</pa_1>
       <pa_2_subfield_1>Kowalski</pa_2_subfield_1>
       <pa_2_subfield_0>Jan</pa_2_subfield_0>
       <p1_1_1>23050608219</p1_1_1>
       <p1_1_2_subfield_1>ACN285956</p1_1_2_subfield_1>
       <p1_1_2_subfield_0>DI3148049</p1_1_2_subfield_0>
       <p1_2_1>test pola tekstowego</p1_2_1>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_>1</p6_>
       <p1_2_2>test pola tekstowego</p1_2_2>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_>1</p9_>
       <p10_>1</p10_>
       <p11_>1</p11_>
       <p12_>1</p12_>
       <p1_3>test pola tekstowego</p1_3>
       <p13_>1</p13_>
       <p14_>1</p14_>
       <p15_>1</p15_>
       <p16_>1</p16_>
       <p2_1_subfield_1>Kowalski</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_0>Jan</p2_1_subfield_0>
       <p2_2_subfield_0>Poznań</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>Strzelecka</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>1</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>1</p2_2_subfield_3>
       <p2_2_subfield_4>61-155</p2_2_subfield_4>
       <p2_2_subfield_5>Poznań</p2_2_subfield_5>
       <p2_3_1>23050608219</p2_3_1>
       <p2_3_2_subfield_1>ACN285956</p2_3_2_subfield_1>
       <p2_3_2_subfield_0>DI3148049</p2_3_2_subfield_0>
       <p2_4_1>453054504926965134154839080720</p2_4_1>
       <p2_4_2>Bank Zachodni WBK</p2_4_2>
       <p2_4_3>test pola tekstowego</p2_4_3>
       <p2_4_4>test pola tekstowego</p2_4_4>
       <p2_5>test pola tekstowego</p2_5>
       <p17_>1</p17_>
       <p18_>1</p18_>
       <p2_6>test pola tekstowego</p2_6>
       <p19_>1</p19_>
       <p20_>1</p20_>
       <p21_>1</p21_>
       <p22_>1</p22_>
       <p0_>1</p0_>
       <p3_1_1_subfield_1>Kowalski</p3_1_1_subfield_1>
       <p3_1_1_subfield_0>Jan</p3_1_1_subfield_0>
       <p3_1_2_subfield_0>Poznań</p3_1_2_subfield_0>
       <p3_1_2_subfield_1>Strzelecka</p3_1_2_subfield_1>
       <p3_1_2_subfield_2>1</p3_1_2_subfield_2>
       <p3_1_2_subfield_3>1</p3_1_2_subfield_3>
       <p3_1_2_subfield_4>61-155</p3_1_2_subfield_4>
       <p3_1_2_subfield_5>Poznań</p3_1_2_subfield_5>
       <p23_>1</p23_>
       <p24_>1</p24_>
       <p3_2>test pola tekstowego</p3_2>
       <p4_3>test pola tekstowego</p4_3>
       <p4_4>test pola tekstowego</p4_4>
       <p4_5>30-10-2014</p4_5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>