Pola formularza

Formularz: ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składekPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400718</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_1>[Pole tekstowe]</p1_1_1>
       <p1_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1_2>
       <p2_1>[NIP]</p2_1>
       <p2_2>[REGON]</p2_2>
       <p2_3>[PESEL]</p2_3>
       <p2_4>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p2_4>
       <p2_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_5>
       <p2_6>[nazwa]</p2_6>
       <p2_7>[nazwisko]</p2_7>
       <p2_8>[pierwszeImie]</p2_8>
       <p2_9>[dataUrodzenia]</p2_9>
       <p3A_1>[nazwisko]</p3A_1>
       <p3A_2>[pierwszeImie]</p3A_2>
       <p3A_3>[Pole tekstowe]</p3A_3>
       <p3A_4>[Pole tekstowe]</p3A_4>
       <p3B_1>[KodZUS]</p3B_1>
       <p3B_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3B_2>
       <p3B_3>[data]</p3B_3>
       <p3B_4>[data]</p3B_4>
       <p3B_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3B_5>
       <p3B_6>[Pole kwoty]</p3B_6>
       <p4A_1>[nazwisko]</p4A_1>
       <p4A_2>[pierwszeImie]</p4A_2>
       <p4A_3>[Pole tekstowe]</p4A_3>
       <p4A_4>[Pole tekstowe]</p4A_4>
       <p4B_1>[KodZUS]</p4B_1>
       <p4B_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4B_2>
       <p4B_3>[data]</p4B_3>
       <p4B_4>[data]</p4B_4>
       <p4B_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4B_5>
       <p4B_6>[Pole kwoty]</p4B_6>
       <p5A_1>[nazwisko]</p5A_1>
       <p5A_2>[pierwszeImie]</p5A_2>
       <p5A_3>[Pole tekstowe]</p5A_3>
       <p5A_4>[Pole tekstowe]</p5A_4>
       <p5B_1>[KodZUS]</p5B_1>
       <p5B_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5B_2>
       <p5B_3>[data]</p5B_3>
       <p5B_4>[data]</p5B_4>
       <p5B_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5B_5>
       <p5B_6>[Pole kwoty]</p5B_6>
       <p6A_1>[nazwisko]</p6A_1>
       <p6A_2>[pierwszeImie]</p6A_2>
       <p6A_3>[Pole tekstowe]</p6A_3>
       <p6A_4>[Pole tekstowe]</p6A_4>
       <p6B_1>[KodZUS]</p6B_1>
       <p6B_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6B_2>
       <p6B_3>[data]</p6B_3>
       <p6B_4>[data]</p6B_4>
       <p6B_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6B_5>
       <p6B_6>[Pole kwoty]</p6B_6>
       <p7A_1>[nazwisko]</p7A_1>
       <p7A_2>[pierwszeImie]</p7A_2>
       <p7A_3>[Pole tekstowe]</p7A_3>
       <p7A_4>[Pole tekstowe]</p7A_4>
       <p7B_1>[KodZUS]</p7B_1>
       <p7B_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7B_2>
       <p7B_3>[data]</p7B_3>
       <p7B_4>[data]</p7B_4>
       <p7B_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7B_5>
       <p7B_6>[Pole kwoty]</p7B_6>
       <p8A_1>[nazwisko]</p8A_1>
       <p8A_2>[pierwszeImie]</p8A_2>
       <p8A_3>[Pole tekstowe]</p8A_3>
       <p8A_4>[Pole tekstowe]</p8A_4>
       <p8B_1>[KodZUS]</p8B_1>
       <p8B_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8B_2>
       <p8B_3>[data]</p8B_3>
       <p8B_4>[data]</p8B_4>
       <p8B_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8B_5>
       <p8B_6>[Pole kwoty]</p8B_6>
       <p9A_1>[nazwisko]</p9A_1>
       <p9A_2>[pierwszeImie]</p9A_2>
       <p9A_3>[Pole tekstowe]</p9A_3>
       <p9A_4>[Pole tekstowe]</p9A_4>
       <p9B_1>[KodZUS]</p9B_1>
       <p9B_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9B_2>
       <p9B_3>[data]</p9B_3>
       <p9B_4>[data]</p9B_4>
       <p9B_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9B_5>
       <p9B_6>[Pole kwoty]</p9B_6>
       <p10A_1>[nazwisko]</p10A_1>
       <p10A_2>[pierwszeImie]</p10A_2>
       <p10A_3>[Pole tekstowe]</p10A_3>
       <p10A_4>[Pole tekstowe]</p10A_4>
       <p10B_1>[KodZUS]</p10B_1>
       <p10B_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10B_2>
       <p10B_3>[data]</p10B_3>
       <p10B_4>[data]</p10B_4>
       <p10B_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10B_5>
       <p10B_6>[Pole kwoty]</p10B_6>
       <p11_1>[Data wypełnienia]</p11_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS RSA</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400718</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_1>test pola tekstowego</p1_1_1>
       <p1_1_2>10</p1_1_2>
       <p2_1>8875155741</p2_1>
       <p2_2>773461194</p2_2>
       <p2_3>23050608219</p2_3>
       <p2_4>1</p2_4>
       <p2_5>nr-test</p2_5>
       <p2_6>nazwa testowa</p2_6>
       <p2_7>Kowalski</p2_7>
       <p2_8>Jan</p2_8>
       <p2_9>30-10-1985</p2_9>
       <p3A_1>Kowalski</p3A_1>
       <p3A_2>Jan</p3A_2>
       <p3A_3>test pola tekstowego</p3A_3>
       <p3A_4>test pola tekstowego</p3A_4>
       <p3B_1>12 34 5 6</p3B_1>
       <p3B_2>10</p3B_2>
       <p3B_3>30-10-1990</p3B_3>
       <p3B_4>30-10-1990</p3B_4>
       <p3B_5>10</p3B_5>
       <p3B_6>10</p3B_6>
       <p4A_1>Kowalski</p4A_1>
       <p4A_2>Jan</p4A_2>
       <p4A_3>test pola tekstowego</p4A_3>
       <p4A_4>test pola tekstowego</p4A_4>
       <p4B_1>12 34 5 6</p4B_1>
       <p4B_2>10</p4B_2>
       <p4B_3>30-10-1990</p4B_3>
       <p4B_4>30-10-1990</p4B_4>
       <p4B_5>10</p4B_5>
       <p4B_6>10</p4B_6>
       <p5A_1>Kowalski</p5A_1>
       <p5A_2>Jan</p5A_2>
       <p5A_3>test pola tekstowego</p5A_3>
       <p5A_4>test pola tekstowego</p5A_4>
       <p5B_1>12 34 5 6</p5B_1>
       <p5B_2>10</p5B_2>
       <p5B_3>30-10-1990</p5B_3>
       <p5B_4>30-10-1990</p5B_4>
       <p5B_5>10</p5B_5>
       <p5B_6>10</p5B_6>
       <p6A_1>Kowalski</p6A_1>
       <p6A_2>Jan</p6A_2>
       <p6A_3>test pola tekstowego</p6A_3>
       <p6A_4>test pola tekstowego</p6A_4>
       <p6B_1>12 34 5 6</p6B_1>
       <p6B_2>10</p6B_2>
       <p6B_3>30-10-1990</p6B_3>
       <p6B_4>30-10-1990</p6B_4>
       <p6B_5>10</p6B_5>
       <p6B_6>10</p6B_6>
       <p7A_1>Kowalski</p7A_1>
       <p7A_2>Jan</p7A_2>
       <p7A_3>test pola tekstowego</p7A_3>
       <p7A_4>test pola tekstowego</p7A_4>
       <p7B_1>12 34 5 6</p7B_1>
       <p7B_2>10</p7B_2>
       <p7B_3>30-10-1990</p7B_3>
       <p7B_4>30-10-1990</p7B_4>
       <p7B_5>10</p7B_5>
       <p7B_6>10</p7B_6>
       <p8A_1>Kowalski</p8A_1>
       <p8A_2>Jan</p8A_2>
       <p8A_3>test pola tekstowego</p8A_3>
       <p8A_4>test pola tekstowego</p8A_4>
       <p8B_1>12 34 5 6</p8B_1>
       <p8B_2>10</p8B_2>
       <p8B_3>30-10-1990</p8B_3>
       <p8B_4>30-10-1990</p8B_4>
       <p8B_5>10</p8B_5>
       <p8B_6>10</p8B_6>
       <p9A_1>Kowalski</p9A_1>
       <p9A_2>Jan</p9A_2>
       <p9A_3>test pola tekstowego</p9A_3>
       <p9A_4>test pola tekstowego</p9A_4>
       <p9B_1>12 34 5 6</p9B_1>
       <p9B_2>10</p9B_2>
       <p9B_3>30-10-1990</p9B_3>
       <p9B_4>30-10-1990</p9B_4>
       <p9B_5>10</p9B_5>
       <p9B_6>10</p9B_6>
       <p10A_1>Kowalski</p10A_1>
       <p10A_2>Jan</p10A_2>
       <p10A_3>test pola tekstowego</p10A_3>
       <p10A_4>test pola tekstowego</p10A_4>
       <p10B_1>12 34 5 6</p10B_1>
       <p10B_2>10</p10B_2>
       <p10B_3>30-10-1990</p10B_3>
       <p10B_4>30-10-1990</p10B_4>
       <p10B_5>10</p10B_5>
       <p10B_6>10</p10B_6>
       <p11_1>30-10-2014</p11_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>