Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS F-02 (2012) (archiwalny) Statystyczne sprawozdanie finansowePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400731</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_1>[nazwaPelna]</p0_1_1>
       <p0_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_1_2_subfield_0>
       <p0_1_2_subfield_1>[ulica]</p0_1_2_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_2>[nr domu]</p0_1_2_subfield_2>
       <p0_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_1_2_subfield_3>
       <p0_1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_1_3_subfield_0>
       <p0_1_3_subfield_1>[poczta]</p0_1_3_subfield_1>
       <p0_2>[REGON]</p0_2>
       <p0_3>[Mail]</p0_3>
       <p0_4>[pkd1]</p0_4>
       <p1_1>[data]</p1_1>
       <p1_2_1>[data]</p1_2_1>
       <p1_2_2>[data]</p1_2_2>
       <p0_5>[mailPrzedst]</p0_5>
       <p0_6_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p0_6_subfield_0>
       <p0_6_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p0_6_subfield_1>
       <p0_7>[telefonPrzedst]</p0_7>
       <p0_8>[Miejscowość wypełnienia]</p0_8>
       <p0_9>[Data wypełnienia]</p0_9>
       <p1_3_>[Wartość wyboru w polu p1_3. Dostępne wartości: 1 5 2 6 7 3 8 9 4 10 ]</p1_3_>
       <p1_4_>[Wartość wyboru w polu p1_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_4_>
       <p1_5_1_>[Wartość wyboru w polu p1_5_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_5_1_>
       <p1_5_2_>[Wartość wyboru w polu p1_5_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_5_2_>
       <p2_1_>[Wartość wyboru w polu p2_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p2_1_>
       <p2_1_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1_1_1>
       <p2_2_>[Wartość wyboru w polu p2_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_2_>
       <p2_3_>[Wartość wyboru w polu p2_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_3_>
       <p2_3_3_1_1>[kraj]</p2_3_3_1_1>
       <p2_3_3_1_2>[kraj]</p2_3_3_1_2>
       <p2_3_3_1_3>[kraj]</p2_3_3_1_3>
       <p2_3_3_1_4>[kraj]</p2_3_3_1_4>
       <p2_3_3_1_5>[kraj]</p2_3_3_1_5>
       <p2_3_3_1_6>[kraj]</p2_3_3_1_6>
       <p2_3_3_2_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_3_3_2_1>
       <p2_3_3_2_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_3_3_2_2>
       <p2_3_3_2_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_3_3_2_3>
       <p2_3_3_2_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_3_3_2_4>
       <p2_3_3_2_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_3_3_2_5>
       <p2_3_3_2_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_3_3_2_6>
       <p2_4_>[Wartość wyboru w polu p2_4. Dostępne wartości: 1 2 1 2 ]</p2_4_>
       <p2_4_1_>[Wartość wyboru w polu p2_4_1. Dostępne wartości: 1 1 2 ]</p2_4_1_>
       <p3_3_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_3_1>
       <p3_3_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_3_2>
       <p3_4_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_4_1>
       <p3_4_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_4_2>
       <p3_5_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_5_1>
       <p3_5_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_5_2>
       <p3_8_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_8_1>
       <p3_8_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_8_2>
       <p3_9_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_9_1>
       <p3_9_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_9_2>
       <p3_10_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_10_1>
       <p3_10_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_10_2>
       <p3_11_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_11_1>
       <p3_11_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_11_2>
       <p3_12_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_12_1>
       <p3_12_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_12_2>
       <p3_13_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_13_1>
       <p3_13_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_13_2>
       <p3_14_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_14_1>
       <p3_14_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_14_2>
       <p3_15_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_15_1>
       <p3_15_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_15_2>
       <p3_17_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_17_1>
       <p3_17_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_17_2>
       <p3_18_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_18_1>
       <p3_18_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_18_2>
       <p3_20_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_20_1>
       <p3_20_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_20_2>
       <p3_21_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_21_1>
       <p3_21_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_21_2>
       <p3_22_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_22_1>
       <p3_22_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_22_2>
       <p3_23_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_23_1>
       <p3_23_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_23_2>
       <p3_24_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_24_1>
       <p3_24_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_24_2>
       <p3_25_1_subfield_1>[Wpisz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pole p3_25_1 = ograniczDo(p3_25_1_subfield_1,p3_24_1) ]</p3_25_1_subfield_1>
       <p3_25_2_subfield_1>[Wpisz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pole p3_25_2 = ograniczDo(p3_25_2_subfield_1,p3_24_2) ]</p3_25_2_subfield_1>
       <p3_28_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_28_1>
       <p3_28_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_28_2>
       <p3_29_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_29_1>
       <p3_29_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_29_2>
       <p3_30_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_30_1>
       <p3_30_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_30_2>
       <p3_31_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_31_1>
       <p3_31_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_31_2>
       <p3_32_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_32_1>
       <p3_32_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_32_2>
       <p3_34_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_34_1>
       <p3_34_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_34_2>
       <p3_35_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_35_1>
       <p3_35_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_35_2>
       <p3_37_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_37_1>
       <p3_37_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_37_2>
       <p3_38_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_38_1>
       <p3_38_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_38_2>
       <p3_39_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_39_1>
       <p3_39_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_39_2>
       <p3_40_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_40_1>
       <p3_40_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_40_2>
       <p3_41_1_subfield_1>[Wpisz kwotę środków peniężnych w kasie i na rachunkach Pole p3_41_1 = ograniczDo(p3_41_1_subfield_1,p3_40_1) ]</p3_41_1_subfield_1>
       <p3_41_2_subfield_1>[Wpisz kwotę środków peniężnych w kasie i na rachunkach Pole p3_41_2 = ograniczDo(p3_41_2_subfield_1,p3_40_2) ]</p3_41_2_subfield_1>
       <p3_42_1_subfield_1>[Wpisz kwotę środków pieniężnych w kasie Pole p3_42_1 = ograniczDo(p3_42_1_subfield_1,p3_41_1) ]</p3_42_1_subfield_1>
       <p3_42_2_subfield_1>[Wpisz kwotę środków pieniężnych w kasie Pole p3_42_2 = ograniczDo(p3_42_2_subfield_1,p3_41_2) ]</p3_42_2_subfield_1>
       <p3_43_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_43_1>
       <p3_43_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_43_2>
       <p3_46_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_46_1>
       <p3_46_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_46_2>
       <p3_47_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_47_1>
       <p3_47_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_47_2>
       <p3_48_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_48_1>
       <p3_48_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_48_2>
       <p3_49_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_49_1>
       <p3_49_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_49_2>
       <p3_50_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_50_1>
       <p3_50_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_50_2>
       <p3_51_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_51_1>
       <p3_51_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_51_2>
       <p3_52_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_52_1>
       <p3_52_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_52_2>
       <p3_53_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_53_1>
       <p3_53_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_53_2>
       <p3_54_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_54_1>
       <p3_54_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_54_2>
       <p3_57_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_57_1>
       <p3_57_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_57_2>
       <p3_58_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_58_1>
       <p3_58_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_58_2>
       <p3_61_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_61_1>
       <p3_61_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_61_2>
       <p3_62_1_subfield_1>[Wpisz kwotę kredytów zagranicznych Pole p3_62_1 = ograniczDo(p3_62_1_subfield_1,p3_61_1) ]</p3_62_1_subfield_1>
       <p3_62_2_subfield_1>[Wpisz kwotę kredytów zagranicznych Pole p3_62_2 = ograniczDo(p3_62_2_subfield_1,p3_61_2) ]</p3_62_2_subfield_1>
       <p3_63_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_63_1>
       <p3_63_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_63_2>
       <p3_64_1_subfield_1>[Wpisz kwotę pożyczek zagraniczych Pole p3_64_1 = ograniczDo(p3_64_1_subfield_1,p3_63_1) ]</p3_64_1_subfield_1>
       <p3_64_2_subfield_1>[Wpisz kwotę pożyczek zagraniczych Pole p3_64_2 = ograniczDo(p3_64_2_subfield_1,p3_63_2) ]</p3_64_2_subfield_1>
       <p3_65_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_65_1>
       <p3_65_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_65_2>
       <p3_66_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_66_1>
       <p3_66_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_66_2>
       <p3_69_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_69_1>
       <p3_69_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_69_2>
       <p3_70_1_subfield_1>[Wpisz kwoę kredytów zagranicznych Pole p3_70_1 = ograniczDo(p3_70_1_subfield_1,p3_69_1) ]</p3_70_1_subfield_1>
       <p3_70_2_subfield_1>[Wpisz kwoę kredytów zagranicznych Pole p3_70_2 = ograniczDo(p3_70_2_subfield_1,p3_69_2) ]</p3_70_2_subfield_1>
       <p3_71_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_71_1>
       <p3_71_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_71_2>
       <p3_72_1_subfield_1>[Wpisz kwotę pożyczek zagraniczych Pole p3_72_1 = ograniczDo(p3_72_1_subfield_1,p3_71_1) ]</p3_72_1_subfield_1>
       <p3_72_2_subfield_1>[Wpisz kwotę pożyczek zagraniczych Pole p3_72_2 = ograniczDo(p3_72_2_subfield_1,p3_71_2) ]</p3_72_2_subfield_1>
       <p3_73_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_73_1>
       <p3_73_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_73_2>
       <p3_74_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_74_1>
       <p3_74_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_74_2>
       <p3_75_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_75_1>
       <p3_75_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_75_2>
       <p3_76_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_76_1>
       <p3_76_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_76_2>
       <p3_77_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_77_1>
       <p3_77_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_77_2>
       <p3_78_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_78_1>
       <p3_78_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_78_2>
       <p3_79_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_79_1>
       <p3_79_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_79_2>
       <p3_80_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_80_1>
       <p3_80_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_80_2>
       <p3_82_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_82_1>
       <p3_82_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_82_2>
       <p3_83_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_83_1>
       <p3_83_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_83_2>
       <p3_84_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_84_1>
       <p3_84_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_84_2>
       <p3_85_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_85_1>
       <p3_85_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_85_2>
       <p3_86_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_86_1>
       <p3_86_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_86_2>
       <p3_88_1_subfield_1>[Wpisz kwotę przypadającą na mienie Skarby Państwa Pole p3_88_1 = ograniczDo(p3_88_1_subfield_1,p3_87_1) ]</p3_88_1_subfield_1>
       <p3_88_2_subfield_1>[Wpisz kwotę przypadającą na mienie Skarby Państwa Pole p3_88_2 = ograniczDo(p3_88_1_subfield_1,p3_87_2) ]</p3_88_2_subfield_1>
       <p3_89_1_subfield_1>[Wpisz kwotę przypadającą na mienie państwowych osób prawnych Pole p3_89_1 = ograniczDo(p3_89_1_subfield_1,p3_87_1-p3_88_1) ]</p3_89_1_subfield_1>
       <p3_89_2_subfield_1>[Wpisz kwotę przypadającą na mienie państwowych osób prawnych Pole p3_89_2 = ograniczDo(p3_89_2_subfield_1,p3_87_2-p3_88_2) ]</p3_89_2_subfield_1>
       <p3_90_1_subfield_1>[Wpisz kwotę przypadającą na mienie jednostek samorządu terytorialnego Pole p3_90_1 = ograniczDo(p3_90_1_subfield_1,p3_87_1-p3_88_1-p3_89_1) ]</p3_90_1_subfield_1>
       <p3_90_2_subfield_1>[Wpisz kwotę przypadającą na mienie jednostek samorządu terytorialnego Pole p3_90_2 = ograniczDo(p3_90_2_subfield_1,p3_87_2-p3_88_2-p3_89_2) ]</p3_90_2_subfield_1>
       <p3_91_1_subfield_1>[Wpisz kwotę przypadającą na mienie krajowych jednostek prywatnych Pole p3_91_1 = ograniczDo(p3_91_1_subfield_1,p3_87_1-p3_88_1-p3_89_1-p3_90_1) ]</p3_91_1_subfield_1>
       <p3_91_2_subfield_1>[Wpisz kwotę przypadającą na mienie krajowych jednostek prywatnych Pole p3_91_2 = ograniczDo(p3_91_2_subfield_1,p3_87_2-p3_88_2-p3_89_2-p3_90_2) ]</p3_91_2_subfield_1>
       <p3_92_1_subfield_1>[Wpisz kwotę przypadającą na mienie pozostałych jednostek prywatnych Pole p3_92_1 = ograniczDo(p3_92_1_subfield_1,p3_87_1-p3_88_1-p3_89_1-p3_90_1-p3_91_1) ]</p3_92_1_subfield_1>
       <p3_92_2_subfield_1>[Wpisz kwotę przypadającą na mienie pozostałych jednostek prywatnych Pole p3_92_2 = ograniczDo(p3_92_2_subfield_1,p3_87_2-p3_88_2-p3_89_2-p3_90_2-p3_91_2) ]</p3_92_2_subfield_1>
       <p3_93_1_subfield_1>[Wpisz kwotę przypadającą na mienie osoob zagranicznych Pole p3_93_1 = ograniczDo(p3_93_1_subfield_1,p3_87_1-p3_88_1-p3_89_1-p3_90_1-p3_91_1-p3_92_1) ]</p3_93_1_subfield_1>
       <p3_93_2_subfield_1>[Wpisz kwotę przypadającą na mienie osoob zagranicznych Pole p3_93_2 = ograniczDo(p3_93_2_subfield_1,p3_87_2-p3_88_2-p3_89_2-p3_90_2-p3_91_2-p3_92_2) ]</p3_93_2_subfield_1>
       <p3_94_1_subfield_1>[Wpisz kwotę przypadającą na mienie rozproszone Pole p3_94_1 = ograniczDo(p3_94_1_subfield_1,p3_87_1-p3_88_1-p3_89_1-p3_90_1-p3_91_1-p3_92_1-p3_93_1) ]</p3_94_1_subfield_1>
       <p3_94_2_subfield_1>[Wpisz kwotę przypadającą na mienie rozproszone Pole p3_94_2 = ograniczDo(p3_94_2_subfield_1,p3_87_2-p3_88_2-p3_89_2-p3_90_2-p3_91_2-p3_92_2-p3_93_2) ]</p3_94_2_subfield_1>
       <p3_95_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_95_1>
       <p3_95_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_95_2>
       <p3_96_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_96_1>
       <p3_96_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_96_2>
       <p4_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_2>
       <p4_3_subfield_1>[Wpisz przychód neto ze sprzedaży produktów na eksport Pole p4_3 = ograniczDo(p4_3_subfield_1,p4_2) ]</p4_3_subfield_1>
       <p4_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_4>
       <p4_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_5>
       <p4_6_subfield_1>[Wpisz koszty wytworzenia produktów przekazanych do własnych sklepów Pole p4_6 = ograniczDo(p4_6_subfield_1,p4_5) ]</p4_6_subfield_1>
       <p4_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_7>
       <p4_8_subfield_1>[Wpisz kwotę przychodu netoo ze sprzedaży na eksport towarow i materiałów Pole p4_8 = ograniczDo(p4_8_subfield_1,p4_7) ]</p4_8_subfield_1>
       <p4_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_10>
       <p4_11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_11>
       <p4_12_subfield_1>[Wpisz kwotę zużycia energii Pole p4_12 = ograniczDo(p4_12_subfield_1,p4_11) ]</p4_12_subfield_1>
       <p4_13>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_13>
       <p4_14_subfield_1>[Wpisz kwotę usług obcych w celu odsprzedaży (podwykonastwo) Pole p4_14 = ograniczDo(p4_14_subfield_1,p4_13) ]</p4_14_subfield_1>
       <p4_15>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_15>
       <p4_16_subfield_1>[Wpisz kwotę podatku akcyzowego Pole p4_16 = ograniczDo(p4_16_subfield_1,p4_15) ]</p4_16_subfield_1>
       <p4_17_subfield_1>[Wpisz kwotę podatku akcyzowego związanego ze sprzedażą produktów Pole p4_17 = ograniczDo(p4_17_subfield_1,p4_16) ]</p4_17_subfield_1>
       <p4_18>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_18>
       <p4_19_subfield_1>[Wpisz kwotę wynagrodzenia ze stosunku pracy Pole p4_19 = ograniczDo(p4_19_subfield_1,p4_18) ]</p4_19_subfield_1>
       <p4_21>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_21>
       <p4_22>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_22>
       <p4_23>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_23>
       <p4_24>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_24>
       <p4_25_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów podróży służbowych Pole p4_25 = ograniczDo(p4_25_subfield_1,p4_24) ]</p4_25_subfield_1>
       <p4_26>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_26>
       <p4_30>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_30>
       <p4_31>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_31>
       <p4_32>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_32>
       <p4_33_subfield_1>[Wpisz kwotę innych przychodów operacyjnych w tym rozwiązane rezerwy Pole p4_33 = ograniczDo(p4_33_subfield_1,p4_32) ]</p4_33_subfield_1>
       <p4_35>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_35>
       <p4_36>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_36>
       <p4_38>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_38>
       <p4_39>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_39>
       <p4_43>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_43>
       <p4_44>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_44>
       <p4_45_subfield_1>[Wpisz kwotę przychodów odsetkowych Pole p4_45 = ograniczDo(p4_45_subfield_1,p4_44) ]</p4_45_subfield_1>
       <p4_46>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_46>
       <p4_47>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_47>
       <p4_48>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_48>
       <p4_49_subfield_1>[Wpisz kwotę nadwyżek dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi Pole p4_49 = ograniczDo(p4_49_subfield_1,p4_48) ]</p4_49_subfield_1>
       <p4_51>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_51>
       <p4_52>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_52>
       <p4_53>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_53>
       <p4_54>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_54>
       <p4_55_subfield_1>[Wpisz kwotę nadwyżek dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi Pole p4_55 = ograniczDo(p4_55_subfield_1,p4_54) ]</p4_55_subfield_1>
       <p4_58>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_58>
       <p4_59>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_59>
       <p4_63>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_63>
       <p4_64>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_64>
       <p4_67_subfield_1>[Wpisz kwotę na dotacje do działalności podstawowej Pole p4_67 = ograniczDo(p4_67_subfield_1,p4_1) ]</p4_67_subfield_1>
       <p4_68>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_68>
       <p4_69>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_69>
       <p4_70>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_70>
       <p4_71>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_71>
       <p4_72>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_72>
       <p4_73>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_73>
       <p4_74>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_74>
       <p4_75_subfield_1>[Wpisz kwotę podatku akcyzowego związanego ze sprzedażą produktów Pole p4_75 = ograniczDo(p4_75_subfield_1,p4_74) ]</p4_75_subfield_1>
       <p5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_1>
       <p5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS F-02 (2012)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400731</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_1>Pełna nazwa testowa</p0_1_1>
       <p0_1_2_subfield_0>Poznań</p0_1_2_subfield_0>
       <p0_1_2_subfield_1>Strzelecka</p0_1_2_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_2>1</p0_1_2_subfield_2>
       <p0_1_2_subfield_3>1</p0_1_2_subfield_3>
       <p0_1_3_subfield_0>61-155</p0_1_3_subfield_0>
       <p0_1_3_subfield_1>Poznań</p0_1_3_subfield_1>
       <p0_2>773461194</p0_2>
       <p0_3>test@test.pl</p0_3>
       <p0_4>01.11.Z</p0_4>
       <p1_1>30-10-1990</p1_1>
       <p1_2_1>30-10-1990</p1_2_1>
       <p1_2_2>30-10-1990</p1_2_2>
       <p0_5>krzysztof@kowalczyk.pl</p0_5>
       <p0_6_subfield_0>Krzysztof</p0_6_subfield_0>
       <p0_6_subfield_1>Kowalczyk</p0_6_subfield_1>
       <p0_7>500600888</p0_7>
       <p0_8>Poznań</p0_8>
       <p0_9>30-10-2014</p0_9>
       <p1_3_>1</p1_3_>
       <p1_4_>1</p1_4_>
       <p1_5_1_>1</p1_5_1_>
       <p1_5_2_>1</p1_5_2_>
       <p2_1_>1</p2_1_>
       <p2_1_1_1>10</p2_1_1_1>
       <p2_2_>1</p2_2_>
       <p2_3_>1</p2_3_>
       <p2_3_3_1_1>PL</p2_3_3_1_1>
       <p2_3_3_1_2>PL</p2_3_3_1_2>
       <p2_3_3_1_3>PL</p2_3_3_1_3>
       <p2_3_3_1_4>PL</p2_3_3_1_4>
       <p2_3_3_1_5>PL</p2_3_3_1_5>
       <p2_3_3_1_6>PL</p2_3_3_1_6>
       <p2_3_3_2_1>10</p2_3_3_2_1>
       <p2_3_3_2_2>10</p2_3_3_2_2>
       <p2_3_3_2_3>10</p2_3_3_2_3>
       <p2_3_3_2_4>10</p2_3_3_2_4>
       <p2_3_3_2_5>10</p2_3_3_2_5>
       <p2_3_3_2_6>10</p2_3_3_2_6>
       <p2_4_>1</p2_4_>
       <p2_4_1_>1</p2_4_1_>
       <p3_3_1>0.5</p3_3_1>
       <p3_3_2>0.5</p3_3_2>
       <p3_4_1>0.3</p3_4_1>
       <p3_4_2>0.2</p3_4_2>
       <p3_5_1>0.2</p3_5_1>
       <p3_5_2>0.3</p3_5_2>
       <p3_8_1>1</p3_8_1>
       <p3_8_2>1</p3_8_2>
       <p3_9_1>1</p3_9_1>
       <p3_9_2>1</p3_9_2>
       <p3_10_1>1</p3_10_1>
       <p3_10_2>1</p3_10_2>
       <p3_11_1>1</p3_11_1>
       <p3_11_2>1</p3_11_2>
       <p3_12_1>1</p3_12_1>
       <p3_12_2>1</p3_12_2>
       <p3_13_1>1</p3_13_1>
       <p3_13_2>1</p3_13_2>
       <p3_14_1>1</p3_14_1>
       <p3_14_2>1</p3_14_2>
       <p3_15_1>1</p3_15_1>
       <p3_15_2>1</p3_15_2>
       <p3_17_1>1</p3_17_1>
       <p3_17_2>1</p3_17_2>
       <p3_18_1>1</p3_18_1>
       <p3_18_2>1</p3_18_2>
       <p3_20_1>1</p3_20_1>
       <p3_20_2>1</p3_20_2>
       <p3_21_1>1</p3_21_1>
       <p3_21_2>1</p3_21_2>
       <p3_22_1>1</p3_22_1>
       <p3_22_2>1</p3_22_2>
       <p3_23_1>1</p3_23_1>
       <p3_23_2>1</p3_23_2>
       <p3_24_1>1</p3_24_1>
       <p3_24_2>1</p3_24_2>
       <p3_25_1_subfield_1>1</p3_25_1_subfield_1>
       <p3_25_2_subfield_1>1</p3_25_2_subfield_1>
       <p3_28_1>1</p3_28_1>
       <p3_28_2>1</p3_28_2>
       <p3_29_1>1</p3_29_1>
       <p3_29_2>1</p3_29_2>
       <p3_30_1>1</p3_30_1>
       <p3_30_2>1</p3_30_2>
       <p3_31_1>1</p3_31_1>
       <p3_31_2>1</p3_31_2>
       <p3_32_1>1</p3_32_1>
       <p3_32_2>1</p3_32_2>
       <p3_34_1>1</p3_34_1>
       <p3_34_2>1</p3_34_2>
       <p3_35_1>1</p3_35_1>
       <p3_35_2>1</p3_35_2>
       <p3_37_1>1</p3_37_1>
       <p3_37_2>1</p3_37_2>
       <p3_38_1>1</p3_38_1>
       <p3_38_2>1</p3_38_2>
       <p3_39_1>1</p3_39_1>
       <p3_39_2>1</p3_39_2>
       <p3_40_1>1</p3_40_1>
       <p3_40_2>1</p3_40_2>
       <p3_41_1_subfield_1>1</p3_41_1_subfield_1>
       <p3_41_2_subfield_1>1</p3_41_2_subfield_1>
       <p3_42_1_subfield_1>1</p3_42_1_subfield_1>
       <p3_42_2_subfield_1>1</p3_42_2_subfield_1>
       <p3_43_1>1</p3_43_1>
       <p3_43_2>1</p3_43_2>
       <p3_46_1>1</p3_46_1>
       <p3_46_2>1</p3_46_2>
       <p3_47_1>1</p3_47_1>
       <p3_47_2>1</p3_47_2>
       <p3_48_1>1</p3_48_1>
       <p3_48_2>1</p3_48_2>
       <p3_49_1>1</p3_49_1>
       <p3_49_2>1</p3_49_2>
       <p3_50_1>1</p3_50_1>
       <p3_50_2>1</p3_50_2>
       <p3_51_1>1</p3_51_1>
       <p3_51_2>1</p3_51_2>
       <p3_52_1>1</p3_52_1>
       <p3_52_2>1</p3_52_2>
       <p3_53_1>1</p3_53_1>
       <p3_53_2>1</p3_53_2>
       <p3_54_1>1</p3_54_1>
       <p3_54_2>1</p3_54_2>
       <p3_57_1>1</p3_57_1>
       <p3_57_2>1</p3_57_2>
       <p3_58_1>1</p3_58_1>
       <p3_58_2>1</p3_58_2>
       <p3_61_1>1</p3_61_1>
       <p3_61_2>1</p3_61_2>
       <p3_62_1_subfield_1>1</p3_62_1_subfield_1>
       <p3_62_2_subfield_1>1</p3_62_2_subfield_1>
       <p3_63_1>1</p3_63_1>
       <p3_63_2>1</p3_63_2>
       <p3_64_1_subfield_1>1</p3_64_1_subfield_1>
       <p3_64_2_subfield_1>1</p3_64_2_subfield_1>
       <p3_65_1>1</p3_65_1>
       <p3_65_2>1</p3_65_2>
       <p3_66_1>1</p3_66_1>
       <p3_66_2>1</p3_66_2>
       <p3_69_1>1</p3_69_1>
       <p3_69_2>1</p3_69_2>
       <p3_70_1_subfield_1>1</p3_70_1_subfield_1>
       <p3_70_2_subfield_1>1</p3_70_2_subfield_1>
       <p3_71_1>1</p3_71_1>
       <p3_71_2>1</p3_71_2>
       <p3_72_1_subfield_1>1</p3_72_1_subfield_1>
       <p3_72_2_subfield_1>1</p3_72_2_subfield_1>
       <p3_73_1>1</p3_73_1>
       <p3_73_2>1</p3_73_2>
       <p3_74_1>1</p3_74_1>
       <p3_74_2>1</p3_74_2>
       <p3_75_1>1</p3_75_1>
       <p3_75_2>1</p3_75_2>
       <p3_76_1>1</p3_76_1>
       <p3_76_2>1</p3_76_2>
       <p3_77_1>1</p3_77_1>
       <p3_77_2>1</p3_77_2>
       <p3_78_1>1</p3_78_1>
       <p3_78_2>1</p3_78_2>
       <p3_79_1>1</p3_79_1>
       <p3_79_2>1</p3_79_2>
       <p3_80_1>10</p3_80_1>
       <p3_80_2>10</p3_80_2>
       <p3_82_1>10</p3_82_1>
       <p3_82_2>10</p3_82_2>
       <p3_83_1>10</p3_83_1>
       <p3_83_2>10</p3_83_2>
       <p3_84_1>10</p3_84_1>
       <p3_84_2>10</p3_84_2>
       <p3_85_1>10</p3_85_1>
       <p3_85_2>10</p3_85_2>
       <p3_86_1>10</p3_86_1>
       <p3_86_2>10</p3_86_2>
       <p3_88_1_subfield_1>1</p3_88_1_subfield_1>
       <p3_88_2_subfield_1>1</p3_88_2_subfield_1>
       <p3_89_1_subfield_1>1</p3_89_1_subfield_1>
       <p3_89_2_subfield_1>1</p3_89_2_subfield_1>
       <p3_90_1_subfield_1>1</p3_90_1_subfield_1>
       <p3_90_2_subfield_1>1</p3_90_2_subfield_1>
       <p3_91_1_subfield_1>1</p3_91_1_subfield_1>
       <p3_91_2_subfield_1>1</p3_91_2_subfield_1>
       <p3_92_1_subfield_1>1</p3_92_1_subfield_1>
       <p3_92_2_subfield_1>1</p3_92_2_subfield_1>
       <p3_93_1_subfield_1>1</p3_93_1_subfield_1>
       <p3_93_2_subfield_1>1</p3_93_2_subfield_1>
       <p3_94_1_subfield_1>1</p3_94_1_subfield_1>
       <p3_94_2_subfield_1>1</p3_94_2_subfield_1>
       <p3_95_1>10</p3_95_1>
       <p3_95_2>10</p3_95_2>
       <p3_96_1>10</p3_96_1>
       <p3_96_2>10</p3_96_2>
       <p4_2>1</p4_2>
       <p4_3_subfield_1>1</p4_3_subfield_1>
       <p4_4>1</p4_4>
       <p4_5>1</p4_5>
       <p4_6_subfield_1>1</p4_6_subfield_1>
       <p4_7>1</p4_7>
       <p4_8_subfield_1>1</p4_8_subfield_1>
       <p4_10>1</p4_10>
       <p4_11>1</p4_11>
       <p4_12_subfield_1>1</p4_12_subfield_1>
       <p4_13>1</p4_13>
       <p4_14_subfield_1>1</p4_14_subfield_1>
       <p4_15>1</p4_15>
       <p4_16_subfield_1>1</p4_16_subfield_1>
       <p4_17_subfield_1>1</p4_17_subfield_1>
       <p4_18>1</p4_18>
       <p4_19_subfield_1>1</p4_19_subfield_1>
       <p4_21>1</p4_21>
       <p4_22>1</p4_22>
       <p4_23>1</p4_23>
       <p4_24>1</p4_24>
       <p4_25_subfield_1>1</p4_25_subfield_1>
       <p4_26>1</p4_26>
       <p4_30>1</p4_30>
       <p4_31>1</p4_31>
       <p4_32>1</p4_32>
       <p4_33_subfield_1>1</p4_33_subfield_1>
       <p4_35>1</p4_35>
       <p4_36>1</p4_36>
       <p4_38>1</p4_38>
       <p4_39>1</p4_39>
       <p4_43>1</p4_43>
       <p4_44>1</p4_44>
       <p4_45_subfield_1>1</p4_45_subfield_1>
       <p4_46>1</p4_46>
       <p4_47>1</p4_47>
       <p4_48>1</p4_48>
       <p4_49_subfield_1>1</p4_49_subfield_1>
       <p4_51>1</p4_51>
       <p4_52>1</p4_52>
       <p4_53>1</p4_53>
       <p4_54>1</p4_54>
       <p4_55_subfield_1>1</p4_55_subfield_1>
       <p4_58>10</p4_58>
       <p4_59>2</p4_59>
       <p4_63>1</p4_63>
       <p4_64>1</p4_64>
       <p4_67_subfield_1>1</p4_67_subfield_1>
       <p4_68>10</p4_68>
       <p4_69>10</p4_69>
       <p4_70>10</p4_70>
       <p4_71>10</p4_71>
       <p4_72>10</p4_72>
       <p4_73>10</p4_73>
       <p4_74>1</p4_74>
       <p4_75_subfield_1>1</p4_75_subfield_1>
       <p5_1>10</p5_1>
       <p5_2>10</p5_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>