Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-8AR (2) (2012) (archiwalny) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowymImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2012/05/14/834/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400736</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[Rok na druku]</p4>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p8_subfield_>
       <p8_subfield_4>[nazwa pełna]</p8_subfield_4>
       <p8_subfield_5>[REGON]</p8_subfield_5>
       <p8_subfield_1>[nazwisko]</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_2>[imię]</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_3>[data urodzenia]</p8_subfield_3>
       <p9>[KodKraju]</p9>
       <p10>[Wojewodztwo]</p10>
       <p11>[Powiat]</p11>
       <p12>[Gmina]</p12>
       <p13>[Ulica]</p13>
       <p14>[NrDomu]</p14>
       <p15>[NrLokalu]</p15>
       <p16>[Miejscowosc]</p16>
       <p17>[KodPocztowy]</p17>
       <p18>[Poczta]</p18>
       <p19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p19>
       <p20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p20>
       <p21>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p21>
       <p22>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p22>
       <p23>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23>
       <p24>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p24>
       <p25>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p25>
       <p26>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p26>
       <p27>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p27>
       <p28>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p28>
       <p29>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p29>
       <p30>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p30>
       <p31>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p31>
       <p32>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p32>
       <p33>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p33>
       <p34>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p34>
       <p35>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p35>
       <p36>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p36>
       <p37>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p37>
       <p38>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p38>
       <p39>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p39>
       <p40>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p40>
       <p41>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p41>
       <p42>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p42>
       <p43>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p43>
       <p44>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44>
       <p45>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p45>
       <p46>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p46>
       <p47>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p47>
       <p48>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p48>
       <p49>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p49>
       <p50>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p50>
       <p51>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p51>
       <p52>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p52>
       <p53>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p53>
       <p54>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p54>
       <p55>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p55>
       <p56>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p56>
       <p57>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p57>
       <p58>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p58>
       <p59>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p59>
       <p60>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p60>
       <p61>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p61>
       <p62>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p62>
       <p63>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p63>
       <p64>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64>
       <p65>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p65>
       <p66>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66>
       <p67>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67>
       <p68>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68>
       <p69>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69>
       <p70>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p70>
       <p71>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p71>
       <p72>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p72>
       <p73>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p73>
       <p74>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p74>
       <p75>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p75>
       <p76>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p76>
       <p77>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p77>
       <p78>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p78>
       <p79>[Pole kwoty]</p79>
       <p80>[Pole kwoty]</p80>
       <p81>[Pole kwoty]</p81>
       <p82>[Pole kwoty]</p82>
       <p83>[Pole kwoty]</p83>
       <p84>[Pole kwoty]</p84>
       <p85>[Pole kwoty]</p85>
       <p86>[Pole kwoty]</p86>
       <p87>[Pole kwoty]</p87>
       <p88>[Pole kwoty]</p88>
       <p89>[Pole kwoty]</p89>
       <p90>[Pole kwoty]</p90>
       <p91>[Pole kwoty]</p91>
       <p92>[Pole kwoty]</p92>
       <p93>[Pole kwoty]</p93>
       <p94>[Pole kwoty]</p94>
       <p95>[Pole kwoty]</p95>
       <p96>[Pole kwoty]</p96>
       <p97>[Pole kwoty]</p97>
       <p98>[Pole kwoty]</p98>
       <p99>[Pole kwoty]</p99>
       <p100>[Pole kwoty]</p100>
       <p101>[Pole kwoty]</p101>
       <p102>[Pole kwoty]</p102>
       <p103>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p103>
       <p104>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p104>
       <p105>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p105>
       <p106>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p106>
       <p107>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p107>
       <p108>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p108>
       <p109>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p109>
       <p110>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p110>
       <p111>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p111>
       <p112>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p112>
       <p113>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p113>
       <p114>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p114>
       <p115>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p115>
       <p116>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p116>
       <p117>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p117>
       <p118>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p118>
       <p119>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p119>
       <p120>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p120>
       <p121>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p121>
       <p122>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p122>
       <p123>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p123>
       <p124>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p124>
       <p125>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p125>
       <p126>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p126>
       <p127>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p127>
       <p128>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p128>
       <p129>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p129>
       <p130>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p130>
       <p131>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p131>
       <p132>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p132>
       <p133>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p133>
       <p134>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p134>
       <p135>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p135>
       <p136>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p136>
       <p137>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p137>
       <p138>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p138>
       <p139>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p139>
       <p140>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p140>
       <p141>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p141>
       <p142>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p142>
       <p143>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p143>
       <p144>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p144>
       <p145>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p145>
       <p146>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p146>
       <p147>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p147>
       <p148>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p148>
       <p149>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p149>
       <p150>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p150>
       <p151>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p151>
       <p152>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p152>
       <p153>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p153>
       <p154>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p154>
       <p155>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p155>
       <p156>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p156>
       <p157>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p157>
       <p158>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p158>
       <p159>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p159>
       <p160>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p160>
       <p161>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p161>
       <p162>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p162>
       <p163>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p163>
       <p164>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p164>
       <p165>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p165>
       <p166>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p166>
       <p167>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p167>
       <p168>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p168>
       <p169>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p169>
       <p170>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p170>
       <p171>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p171>
       <p172>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p172>
       <p173>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p173>
       <p174>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p174>
       <p187>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p187>
       <p188>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p188>
       <p189>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p189>
       <p190>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p190>
       <p191>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p191>
       <p192>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p192>
       <p193>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p193>
       <p194>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p194>
       <p195>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p195>
       <p196>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p196>
       <p197>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p197>
       <p198>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p198>
       <p211>[pierwszeImiePrzedst]</p211>
       <p212>[nazwiskoPrzedst]</p212>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-8AR (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400736</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>2013</p4>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_subfield_>2</p8_subfield_>
       <p8_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p8_subfield_4>
       <p8_subfield_5>773461194</p8_subfield_5>
       <p8_subfield_1>Kowalski</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_2>Jan</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_3>30-10-1985</p8_subfield_3>
       <p9>PL</p9>
       <p10>wielkopolskie</p10>
       <p11>poznański</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>Strzelecka</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>61-155</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>300</p19>
       <p20>100</p20>
       <p21>250</p21>
       <p22>150</p22>
       <p23>350</p23>
       <p24>400</p24>
       <p25>470</p25>
       <p26>10</p26>
       <p27>25</p27>
       <p28>60</p28>
       <p29>20</p29>
       <p30>70</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>20</p32>
       <p33>30</p33>
       <p34>40</p34>
       <p35>50</p35>
       <p36>60</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>20</p38>
       <p39>25</p39>
       <p40>30</p40>
       <p41>35</p41>
       <p42>40</p42>
       <p43>100</p43>
       <p44>105</p44>
       <p45>110</p45>
       <p46>115</p46>
       <p47>120</p47>
       <p48>125</p48>
       <p49>130</p49>
       <p50>135</p50>
       <p51>140</p51>
       <p52>145</p52>
       <p53>150</p53>
       <p54>200</p54>
       <p55>10</p55>
       <p56>15</p56>
       <p57>20</p57>
       <p58>30</p58>
       <p59>40</p59>
       <p60>50</p60>
       <p61>60</p61>
       <p62>70</p62>
       <p63>80</p63>
       <p64>90</p64>
       <p65>100</p65>
       <p66>110</p66>
       <p67>15</p67>
       <p68>20</p68>
       <p69>100</p69>
       <p70>114</p70>
       <p71>115</p71>
       <p72>116</p72>
       <p73>10</p73>
       <p74>20</p74>
       <p75>30</p75>
       <p76>40</p76>
       <p77>50</p77>
       <p78>60</p78>
       <p79>10,10</p79>
       <p80>20,15</p80>
       <p81>10</p81>
       <p82>30,15</p82>
       <p83>20,20</p83>
       <p84>100,15</p84>
       <p85>25,60</p85>
       <p86>27,80</p86>
       <p87>30,20</p87>
       <p88>40,40</p88>
       <p89>40,45</p89>
       <p90>50,60</p90>
       <p91>10,1 </p91>
       <p92>10,2 </p92>
       <p93>10,3 </p93>
       <p94>10,45 </p94>
       <p95>10,5 </p95>
       <p96>10,55 </p96>
       <p97>10,6 </p97>
       <p98>10,7 </p98>
       <p99>10,85 </p99>
       <p100>10,9 </p100>
       <p101>10,95 </p101>
       <p102>20,1 </p102>
       <p103>300 </p103>
       <p104>100 </p104>
       <p105>250 </p105>
       <p106>150 </p106>
       <p107>350 </p107>
       <p108>400 </p108>
       <p109>470 </p109>
       <p110>10 </p110>
       <p111>25 </p111>
       <p112>60 </p112>
       <p113>20 </p113>
       <p114>70 </p114>
       <p115>10 </p115>
       <p116>20 </p116>
       <p117>30 </p117>
       <p118>40 </p118>
       <p119>50 </p119>
       <p120>60 </p120>
       <p121>10 </p121>
       <p122>20 </p122>
       <p123>25 </p123>
       <p124>30 </p124>
       <p125>35 </p125>
       <p126>40 </p126>
       <p127>100 </p127>
       <p128>105 </p128>
       <p129>110 </p129>
       <p130>115 </p130>
       <p131>120 </p131>
       <p132>125 </p132>
       <p133>130 </p133>
       <p134>135 </p134>
       <p135>140 </p135>
       <p136>145 </p136>
       <p137>150 </p137>
       <p138>200 </p138>
       <p139>10 </p139>
       <p140>15 </p140>
       <p141>20 </p141>
       <p142>30 </p142>
       <p143>40 </p143>
       <p144>50 </p144>
       <p145>60 </p145>
       <p146>70 </p146>
       <p147>80 </p147>
       <p148>90 </p148>
       <p149>100 </p149>
       <p150>110 </p150>
       <p151>300 </p151>
       <p152>100 </p152>
       <p153>250 </p153>
       <p154>150 </p154>
       <p155>350 </p155>
       <p156>400 </p156>
       <p157>470 </p157>
       <p158>10 </p158>
       <p159>25 </p159>
       <p160>60 </p160>
       <p161>20 </p161>
       <p162>70 </p162>
       <p163>15 </p163>
       <p164>20 </p164>
       <p165>100 </p165>
       <p166>114 </p166>
       <p167>115 </p167>
       <p168>116 </p168>
       <p169>10 </p169>
       <p170>20 </p170>
       <p171>30 </p171>
       <p172>40 </p172>
       <p173>50 </p173>
       <p174>60 </p174>
       <p187>300 </p187>
       <p188>100 </p188>
       <p189>250 </p189>
       <p190>150 </p190>
       <p191>350 </p191>
       <p192>400 </p192>
       <p193>470</p193>
       <p194>100 </p194>
       <p195>250 </p195>
       <p196>600 </p196>
       <p197>200 </p197>
       <p198>700 </p198>
       <p211>Krzysztof</p211>
       <p212>Kowalczyk</p212>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>