Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS RG-SC (archiwalny) Informacje o wspólnikach spółki cywilnejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400751</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[nazwaPelna]</p1_1>
       <p1_2>[REGON]</p1_2>
       <p1_3>[NIP]</p1_3>
       <p2_0_>[Wartość wyboru w polu p2_0. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_0_>
       <p2_1>[nazwisko]</p2_1>
       <p2_2>[pierwszeImie]</p2_2>
       <p2_3>[drugieImie]</p2_3>
       <p2_4>[nazwaPelna]</p2_4>
       <p2_5>[REGON]</p2_5>
       <p2_6>[PESEL]</p2_6>
       <p3_0_>[Wartość wyboru w polu p3_0. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_0_>
       <p3_1>[nazwisko]</p3_1>
       <p3_2>[pierwszeImie]</p3_2>
       <p3_3>[drugieImie]</p3_3>
       <p3_4>[nazwaPelna]</p3_4>
       <p3_5>[REGON]</p3_5>
       <p3_6>[PESEL]</p3_6>
       <p4_0_>[Wartość wyboru w polu p4_0. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4_0_>
       <p4_1>[nazwisko]</p4_1>
       <p4_2>[pierwszeImie]</p4_2>
       <p4_3>[drugieImie]</p4_3>
       <p4_4>[nazwaPelna]</p4_4>
       <p4_5>[REGON]</p4_5>
       <p4_6>[PESEL]</p4_6>
       <p5_0_>[Wartość wyboru w polu p5_0. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p5_0_>
       <p5_1>[nazwisko]</p5_1>
       <p5_2>[pierwszeImie]</p5_2>
       <p5_3>[drugieImie]</p5_3>
       <p5_4>[nazwaPelna]</p5_4>
       <p5_5>[REGON]</p5_5>
       <p5_6>[PESEL]</p5_6>
       <p6_0_>[Wartość wyboru w polu p6_0. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p6_0_>
       <p6_1>[nazwisko]</p6_1>
       <p6_2>[pierwszeImie]</p6_2>
       <p6_3>[drugieImie]</p6_3>
       <p6_4>[nazwaPelna]</p6_4>
       <p6_5>[REGON]</p6_5>
       <p6_6>[PESEL]</p6_6>
       <p7_1>[pierwszeImiePrzedst]</p7_1>
       <p7_2>[nazwiskoPrzedst]</p7_2>
       <p7_3>[telefonPrzedst]</p7_3>
       <p8>[Data wypełnienia]</p8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS RG-SC</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400751</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Pełna nazwa testowa</p1_1>
       <p1_2>773461194</p1_2>
       <p1_3>8875155741</p1_3>
       <p2_0_>1</p2_0_>
       <p2_1>Kowalski</p2_1>
       <p2_2>Jan</p2_2>
       <p2_3>Stefan</p2_3>
       <p2_4>Pełna nazwa testowa</p2_4>
       <p2_5>773461194</p2_5>
       <p2_6>23050608219</p2_6>
       <p3_0_>1</p3_0_>
       <p3_1>Kowalski</p3_1>
       <p3_2>Jan</p3_2>
       <p3_3>Stefan</p3_3>
       <p3_4>Pełna nazwa testowa</p3_4>
       <p3_5>773461194</p3_5>
       <p3_6>23050608219</p3_6>
       <p4_0_>1</p4_0_>
       <p4_1>Kowalski</p4_1>
       <p4_2>Jan</p4_2>
       <p4_3>Stefan</p4_3>
       <p4_4>Pełna nazwa testowa</p4_4>
       <p4_5>773461194</p4_5>
       <p4_6>23050608219</p4_6>
       <p5_0_>1</p5_0_>
       <p5_1>Kowalski</p5_1>
       <p5_2>Jan</p5_2>
       <p5_3>Stefan</p5_3>
       <p5_4>Pełna nazwa testowa</p5_4>
       <p5_5>773461194</p5_5>
       <p5_6>23050608219</p5_6>
       <p6_0_>1</p6_0_>
       <p6_1>Kowalski</p6_1>
       <p6_2>Jan</p6_2>
       <p6_3>Stefan</p6_3>
       <p6_4>Pełna nazwa testowa</p6_4>
       <p6_5>773461194</p6_5>
       <p6_6>23050608219</p6_6>
       <p7_1>Krzysztof</p7_1>
       <p7_2>Kowalczyk</p7_2>
       <p7_3>500600888</p7_3>
       <p8>30-10-2014</p8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>