Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS UWPD (archiwalny) Wniosek o zaświadczenie A1 - pracownik delegowanyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400770</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_1_subfield_1>[nazwisko]</p1_1_1_subfield_1>
       <p1_1_1_subfield_0>[imię]</p1_1_1_subfield_0>
       <p1_2_1>[PESEL]</p1_2_1>
       <p1_2_2>[NIP]</p1_2_2>
       <p1_2_3>[PaszportNumer]</p1_2_3>
       <p1_3>[obywatelstwo]</p1_3>
       <p1_4a_1>[data]</p1_4a_1>
       <p1_4a_2>[data]</p1_4a_2>
       <p1_4_>[Wartość wyboru w polu p1_4. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p1_4_>
       <p1_4a_3>[data]</p1_4a_3>
       <p1_4a_4>[data]</p1_4a_4>
       <p1_4a_5>[data]</p1_4a_5>
       <p1_5a_1>[data]</p1_5a_1>
       <p1_5a_2>[data]</p1_5a_2>
       <p1_5_>[Wartość wyboru w polu p1_5. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p1_5_>
       <p1_5a_3>[pierwszeImie]</p1_5a_3>
       <p1_5a_4>[nazwisko]</p1_5a_4>
       <p1_5a_5>[PESEL]</p1_5a_5>
       <p1_5a_6>[NIP]</p1_5a_6>
       <p2_1>[kraj]</p2_1>
       <p2_2_1>[data]</p2_2_1>
       <p2_2_2>[data]</p2_2_2>
       <p2_3_>[Wartość wyboru w polu p2_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_3_>
       <p2_4_1>[data]</p2_4_1>
       <p2_5_1>[data]</p2_5_1>
       <p2_6_1>[Pole tekstowe]</p2_6_1>
       <p2_4_2>[data]</p2_4_2>
       <p2_5_2>[data]</p2_5_2>
       <p2_6_2>[Pole tekstowe]</p2_6_2>
       <p2_4_3>[data]</p2_4_3>
       <p2_5_3>[data]</p2_5_3>
       <p2_6_3>[Pole tekstowe]</p2_6_3>
       <p2_4_4>[data]</p2_4_4>
       <p2_5_4>[data]</p2_5_4>
       <p2_6_4>[Pole tekstowe]</p2_6_4>
       <p3_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_1_subfield_>
       <p3_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p3_1_subfield_3>
       <p3_1_subfield_2>[nazwisko]</p3_1_subfield_2>
       <p3_1_subfield_1>[imię]</p3_1_subfield_1>
       <p3_2_1>[NIP]</p3_2_1>
       <p3_2_2>[REGON]</p3_2_2>
       <p3_3_subfield_0>[miejscowość]</p3_3_subfield_0>
       <p3_3_subfield_1>[ulica]</p3_3_subfield_1>
       <p3_3_subfield_2>[nr domu]</p3_3_subfield_2>
       <p3_3_subfield_3>[nr lokalu]</p3_3_subfield_3>
       <p3_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p3_3_subfield_4>
       <p3_3_subfield_5>[poczta]</p3_3_subfield_5>
       <p4_1_>[Wartość wyboru w polu p4_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_1_>
       <p4_2_>[Wartość wyboru w polu p4_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_2_>
       <p4_3_>[Wartość wyboru w polu p4_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_3_>
       <p4_4_>[Wartość wyboru w polu p4_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_4_>
       <p5_1_>[Wartość wyboru w polu p5_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ]</p5_1_>
       <p5_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_2_1>
       <p5_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_2_2>
       <p5_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_2_3>
       <p5_2_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_2_4>
       <p5_2_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_2_5>
       <p5_2_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_2_6>
       <p6>[data]</p6>
       <p7>[Miejscowość wypełnienia]</p7>
       <p8>[Data wypełnienia]</p8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS UWPD</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400770</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_1_subfield_1>Kowalski</p1_1_1_subfield_1>
       <p1_1_1_subfield_0>Jan</p1_1_1_subfield_0>
       <p1_2_1>23050608219</p1_2_1>
       <p1_2_2>8875155741</p1_2_2>
       <p1_2_3>DI3148049</p1_2_3>
       <p1_3>polskie</p1_3>
       <p1_4a_1>30-10-1990</p1_4a_1>
       <p1_4a_2>30-10-1990</p1_4a_2>
       <p1_4_>1</p1_4_>
       <p1_4a_3>30-10-1990</p1_4a_3>
       <p1_4a_4>30-10-1990</p1_4a_4>
       <p1_4a_5>30-10-1990</p1_4a_5>
       <p1_5a_1>30-10-1990</p1_5a_1>
       <p1_5a_2>30-10-1990</p1_5a_2>
       <p1_5_>1</p1_5_>
       <p1_5a_3>Jan</p1_5a_3>
       <p1_5a_4>Kowalski</p1_5a_4>
       <p1_5a_5>23050608219</p1_5a_5>
       <p1_5a_6>8875155741</p1_5a_6>
       <p2_1>PL</p2_1>
       <p2_2_1>30-10-1990</p2_2_1>
       <p2_2_2>30-10-1990</p2_2_2>
       <p2_3_>1</p2_3_>
       <p2_4_1>30-10-1990</p2_4_1>
       <p2_5_1>30-10-1990</p2_5_1>
       <p2_6_1>test pola tekstowego</p2_6_1>
       <p2_4_2>30-10-1990</p2_4_2>
       <p2_5_2>30-10-1990</p2_5_2>
       <p2_6_2>test pola tekstowego</p2_6_2>
       <p2_4_3>30-10-1990</p2_4_3>
       <p2_5_3>30-10-1990</p2_5_3>
       <p2_6_3>test pola tekstowego</p2_6_3>
       <p2_4_4>30-10-1990</p2_4_4>
       <p2_5_4>30-10-1990</p2_5_4>
       <p2_6_4>test pola tekstowego</p2_6_4>
       <p3_1_subfield_>2</p3_1_subfield_>
       <p3_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p3_1_subfield_3>
       <p3_1_subfield_2>Kowalski</p3_1_subfield_2>
       <p3_1_subfield_1>Jan</p3_1_subfield_1>
       <p3_2_1>8875155741</p3_2_1>
       <p3_2_2>773461194</p3_2_2>
       <p3_3_subfield_0>Poznań</p3_3_subfield_0>
       <p3_3_subfield_1>Strzelecka</p3_3_subfield_1>
       <p3_3_subfield_2>1</p3_3_subfield_2>
       <p3_3_subfield_3>1</p3_3_subfield_3>
       <p3_3_subfield_4>61-155</p3_3_subfield_4>
       <p3_3_subfield_5>Poznań</p3_3_subfield_5>
       <p4_1_>1</p4_1_>
       <p4_2_>1</p4_2_>
       <p4_3_>1</p4_3_>
       <p4_4_>1</p4_4_>
       <p5_1_>1</p5_1_>
       <p5_2_1>10</p5_2_1>
       <p5_2_2>10</p5_2_2>
       <p5_2_3>10</p5_2_3>
       <p5_2_4>10</p5_2_4>
       <p5_2_5>10</p5_2_5>
       <p5_2_6>10</p5_2_6>
       <p6>30-10-1990</p6>
       <p7>Poznań</p7>
       <p8>30-10-2014</p8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>