Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: AKC-U (5) (archiwalny) Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400782</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p4_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Urzędu Celnego]</p4_subfield_0>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p8>[KodKraju]</p8>
       <p9>[Wojewodztwo]</p9>
       <p10>[Powiat]</p10>
       <p11>[Gmina]</p11>
       <p12>[Ulica]</p12>
       <p13>[NrDomu]</p13>
       <p14>[NrLokalu]</p14>
       <p15>[Miejscowosc]</p15>
       <p16>[KodPocztowy]</p16>
       <p17>[Poczta]</p17>
       <p18_1>[Mail]</p18_1>
       <p18_2>[Telefon]</p18_2>
       <p20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p20>
       <p21>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p21>
       <p23>[pole wielowierszowe]</p23>
       <p27_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_1>
       <p23_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1>
       <p24>[data]</p24>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <p26>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26>
       <p27_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_2>
       <p29>[pole wielowierszowe]</p29>
       <p33_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_1>
       <p29_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p29_1>
       <p30>[data]</p30>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p32>
       <p33_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_2>
       <p35>[pole wielowierszowe]</p35>
       <p39_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39_1>
       <p35_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p35_1>
       <p36>[data]</p36>
       <p37>[Pole tekstowe]</p37>
       <p38>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p38>
       <p39_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39_2>
       <p41>[pole wielowierszowe]</p41>
       <p45_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p45_1>
       <p41_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p41_1>
       <p42>[data]</p42>
       <p43>[Pole tekstowe]</p43>
       <p44>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44>
       <p45_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p45_2>
       <p47>[pole wielowierszowe]</p47>
       <p51_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p51_1>
       <p47_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p47_1>
       <p48>[data]</p48>
       <p49>[Pole tekstowe]</p49>
       <p50>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p50>
       <p51_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p51_2>
       <p53>[pole wielowierszowe]</p53>
       <p57_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p57_1>
       <p53_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53_1>
       <p54>[data]</p54>
       <p55>[Pole tekstowe]</p55>
       <p56>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p56>
       <p57_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p57_2>
       <p59>[pole wielowierszowe]</p59>
       <p63_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p63_1>
       <p59_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p59_1>
       <p60>[data]</p60>
       <p61>[Pole tekstowe]</p61>
       <p62>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p62>
       <p63_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p63_2>
       <p65_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p65_1>
       <p66>[pierwszeImiePrzedst]</p66>
       <p67>[nazwiskoPrzedst]</p67>
       <p68>[Data wypełnienia]</p68>
       <p70_1>[telefonPrzedst]</p70_1>
       <p70_2>[mailPrzedst]</p70_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>AKC-U (5)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400782</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p1_>1</p1_>
       <p4_subfield_0>PL391000</p4_subfield_0>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p8>PL</p8>
       <p9>wielkopolskie</p9>
       <p10>poznański</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>Strzelecka</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>61-155</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18_1>test@test.pl</p18_1>
       <p18_2>500600400</p18_2>
       <p20>1</p20>
       <p21>3</p21>
       <p23>to jest pole wielowierszowe</p23>
       <p27_1>10</p27_1>
       <p23_1>10</p23_1>
       <p24>30-10-1990</p24>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <p26>2</p26>
       <p27_2>1</p27_2>
       <p29>to jest pole wielowierszowe</p29>
       <p33_1>10</p33_1>
       <p29_1>10</p29_1>
       <p30>30-10-1990</p30>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32>2</p32>
       <p33_2>10</p33_2>
       <p35>to jest pole wielowierszowe</p35>
       <p39_1>10</p39_1>
       <p35_1>10</p35_1>
       <p36>30-10-1990</p36>
       <p37>test pola tekstowego</p37>
       <p38>2</p38>
       <p39_2>10</p39_2>
       <p41>to jest pole wielowierszowe</p41>
       <p45_1>10</p45_1>
       <p41_1>10</p41_1>
       <p42>30-10-1990</p42>
       <p43>test pola tekstowego</p43>
       <p44>2</p44>
       <p45_2>10</p45_2>
       <p47>to jest pole wielowierszowe</p47>
       <p51_1>10</p51_1>
       <p47_1>10</p47_1>
       <p48>30-10-1990</p48>
       <p49>test pola tekstowego</p49>
       <p50>2</p50>
       <p51_2>10</p51_2>
       <p53>to jest pole wielowierszowe</p53>
       <p57_1>10</p57_1>
       <p53_1>10</p53_1>
       <p54>30-10-1990</p54>
       <p55>test pola tekstowego</p55>
       <p56>2</p56>
       <p57_2>10</p57_2>
       <p59>to jest pole wielowierszowe</p59>
       <p63_1>10</p63_1>
       <p59_1>10</p59_1>
       <p60>30-10-1990</p60>
       <p61>test pola tekstowego</p61>
       <p62>2</p62>
       <p63_2>10</p63_2>
       <p65_1>10</p65_1>
       <p66>Krzysztof</p66>
       <p67>Kowalczyk</p67>
       <p68>30-10-2014</p68>
       <p70_1>500600888</p70_1>
       <p70_2>krzysztof@kowalczyk.pl</p70_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>