Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PFRON INF-D-P (archiwalny) Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400796</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NrPFRON]</p1>
       <p2>[PESEL]</p2>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4>[NIP]</p4>
       <p5>[nazwisko]</p5>
       <p6>[pierwszeImie]</p6>
       <p7>[drugieImie]</p7>
       <p8>[Wojewodztwo]</p8>
       <p9>[Powiat]</p9>
       <p10>[Gmina]</p10>
       <p11>[Miejscowosc]</p11>
       <p12>[KodPocztowy]</p12>
       <p13>[Poczta]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17_1>[Miesiąc na druku]</p17_1>
       <p17_2>[Rok na druku]</p17_2>
       <p18_1>[miesiac]</p18_1>
       <p18_2>[rok]</p18_2>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 ]</p19_>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p21>
       <p22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p22>
       <p23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23>
       <p24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p24>
       <p25>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p25>
       <p26>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26>
       <p27>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27>
       <p28>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28>
       <p29>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29>
       <p30>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p30>
       <p31>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31>
       <p32>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p32>
       <p33>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33>
       <p34>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p34>
       <p35>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35>
       <p36>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36>
       <p37>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37>
       <p38>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p38>
       <p39>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39>
       <p40>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p40>
       <p41>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41>
       <p42>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p42>
       <p43>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43>
       <p44>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44>
       <p45>[data]</p45>
       <p46_>[Wartość wyboru w polu p46. Dostępne wartości: 1 2 ]</p46_>
       <p47_>[Wartość wyboru w polu p47. Dostępne wartości: 1 2 ]</p47_>
       <p48_>[Wartość wyboru w polu p48. Dostępne wartości: 1 2 ]</p48_>
       <p49>[Pole kwoty]</p49>
       <p50>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p50>
       <p51>[Pole kwoty]</p51>
       <p52>[Pole kwoty]</p52>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PFRON INF-D-P</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400796</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1></p1>
       <p2>23050608219</p2>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4>8875155741</p4>
       <p5>Kowalski</p5>
       <p6>Jan</p6>
       <p7>Stefan</p7>
       <p8>wielkopolskie</p8>
       <p9>poznański</p9>
       <p10>Poznań</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>61-155</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17_1>9</p17_1>
       <p17_2>2013</p17_2>
       <p18_1>9</p18_1>
       <p18_2></p18_2>
       <p19_>1</p19_>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>1</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>1</p25>
       <p26>1</p26>
       <p27>10</p27>
       <p28>10</p28>
       <p29>10</p29>
       <p30>10</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>10</p33>
       <p34>2</p34>
       <p35>2</p35>
       <p36>2</p36>
       <p37>2</p37>
       <p38>2</p38>
       <p39>10</p39>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43>10</p43>
       <p44>10</p44>
       <p45>30-10-1990</p45>
       <p46_>1</p46_>
       <p47_>1</p47_>
       <p48_>1</p48_>
       <p49>10</p49>
       <p50>5</p50>
       <p51>110,4</p51>
       <p52>10</p52>
       <p53>10</p53>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>