Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: NIP-7 (1) (archiwalny) Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiemPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400833</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p0_1_>[Wartość wyboru w polu p0_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_1_>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p4_>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p6_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p6_subfield_0>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p8_subfield_0>
       <p9>[PESEL]</p9>
       <p10>[nazwisko]</p10>
       <p11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11>
       <p12>[pierwszeImie]</p12>
       <p13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13>
       <p14>[drugieImie]</p14>
       <p15>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p15>
       <p16>[imieOjca]</p16>
       <p17>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17>
       <p18>[imieMatki]</p18>
       <p19>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p19>
       <p20>[dataUrodzenia]</p20>
       <p21>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21>
       <p22>[miejsceUrodzenia]</p22>
       <p23>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23>
       <p24_K>[plec]</p24_K>
       <p24_M>[plec]</p24_M>
       <p25>[nazwiskoRodowe]</p25>
       <p26>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26>
       <p27>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p27>
       <p28>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p28>
       <p29>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p29>
       <p30>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p30>
       <p31>[obywatelstwo]</p31>
       <p32>[kraj]</p32>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <p34_>[Wartość wyboru w polu p34. Dostępne wartości: 1 2 ]</p34_>
       <p35>[KodKraju]</p35>
       <p36>[Wojewodztwo]</p36>
       <p37>[Powiat]</p37>
       <p38>[Gmina]</p38>
       <p39>[Ulica]</p39>
       <p40>[NrDomu]</p40>
       <p41>[NrLokalu]</p41>
       <p42>[Miejscowosc]</p42>
       <p43>[KodPocztowy]</p43>
       <p44>[Poczta]</p44>
       <p45>[Telefon]</p45>
       <p46>[Faks]</p46>
       <p47>[Mail]</p47>
       <p48>[KrajBanku]</p48>
       <p49>[NazwaBanku]</p49>
       <p50>[PosiadaczRachunku]</p50>
       <p51>[Rachunek]</p51>
       <p52>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p52>
       <p53_>[Wartość wyboru w polu p53. Dostępne wartości: 1 2 ]</p53_>
       <p54>[dataRozpoczeciaDzial]</p54>
       <p55>[REGON]</p55>
       <p56>[pole wielowierszowe]</p56>
       <p57>[pkd1]</p57>
       <p58_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p58_1>
       <p58_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p58_2>
       <p58_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p58_3>
       <p59>[kraj]</p59>
       <p60>[Pole tekstowe]</p60>
       <p61>[Pole tekstowe]</p61>
       <p62>[Pole tekstowe]</p62>
       <p63>[Pole tekstowe]</p63>
       <p64>[kraj]</p64>
       <p65>[Pole tekstowe]</p65>
       <p66>[Pole tekstowe]</p66>
       <p67>[Pole tekstowe]</p67>
       <p68>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p68>
       <p69>[Pole tekstowe]</p69>
       <p70>[Pole tekstowe]</p70>
       <p71>[Pole tekstowe]</p71>
       <p72>[Pole tekstowe]</p72>
       <p73>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p73>
       <p74_>[Wartość wyboru w polu p74. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p74_>
       <p75_>[Wartość wyboru w polu p75. Dostępne wartości: 1 2 ]</p75_>
       <p76>[NIP]</p76>
       <p77_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p77_subfield_>
       <p77_subfield_3>[nazwa pełna]</p77_subfield_3>
       <p77_subfield_2>[nazwisko]</p77_subfield_2>
       <p77_subfield_1>[imię]</p77_subfield_1>
       <p78>[kraj]</p78>
       <p79>[województwo]</p79>
       <p80>[powiat]</p80>
       <p81>[gmina]</p81>
       <p82>[Pole tekstowe]</p82>
       <p83>[Pole tekstowe]</p83>
       <p84>[Pole tekstowe]</p84>
       <p85>[miejscowość]</p85>
       <p86>[Pole tekstowe]</p86>
       <p87>[miejscowość]</p87>
       <p88>[Pole tekstowe]</p88>
       <p89>[Pole tekstowe]</p89>
       <p90>[data]</p90>
       <p91>[Pole tekstowe]</p91>
       <p92>[nazwaPelna]</p92>
       <p93>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p93>
       <p94>[kraj]</p94>
       <p95>[województwo]</p95>
       <p96>[powiat]</p96>
       <p97>[gmina]</p97>
       <p98>[Pole tekstowe]</p98>
       <p101>[miejscowość]</p101>
       <p103>[miejscowość]</p103>
       <p104_>[Wartość wyboru w polu p104. Dostępne wartości: 1 2 ]</p104_>
       <p105>[kraj]</p105>
       <p106>[województwo]</p106>
       <p107>[powiat]</p107>
       <p108>[gmina]</p108>
       <p109>[Pole tekstowe]</p109>
       <p110>[Pole tekstowe]</p110>
       <p111>[Pole tekstowe]</p111>
       <p112>[miejscowość]</p112>
       <p113>[Pole tekstowe]</p113>
       <p114>[miejscowość]</p114>
       <p115>[Pole tekstowe]</p115>
       <p116>[Pole integer - wartość liczbowa]</p116>
       <p117>[Pole integer - wartość liczbowa]</p117>
       <p118>[Pole integer - wartość liczbowa]</p118>
       <p119_>[Wartość wyboru w polu p119. Dostępne wartości: 1 2 ]</p119_>
       <p120>[pierwszeImie]</p120>
       <p121>[nazwisko]</p121>
       <p122_>[Wartość wyboru w polu p122. Dostępne wartości: 1 2 ]</p122_>
       <p122_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p122_3_subfield_>
       <p122_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p122_3_subfield_2>
       <p122_3_subfield_3>[Pole NIP]</p122_3_subfield_3>
       <p123_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p123_subfield_0>
       <p123_subfield_1>[ulica korespondencji]</p123_subfield_1>
       <p123_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p123_subfield_2>
       <p123_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p123_subfield_3>
       <p123_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p123_subfield_4>
       <p123_subfield_5>[poczta korespondencji]</p123_subfield_5>
       <p125_>[Wartość wyboru w polu p125. Dostępne wartości: 1 2 ]</p125_>
       <p124>[Data wypełnienia]</p124>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>NIP-7 (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400833</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p0_1_>1</p0_1_>
       <p4_>1</p4_>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_subfield_0>3022</p6_subfield_0>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_subfield_0>3022</p8_subfield_0>
       <p9>23050608219</p9>
       <p10>Kowalski</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>Jan</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>Stefan</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>Stefan</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>Danuta</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>30-10-1985</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>1</p23>
       <p24_K>M</p24_K>
       <p24_M>M</p24_M>
       <p25>Kowalski</p25>
       <p26>1</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>1</p28>
       <p29>NR-4321</p29>
       <p30>1</p30>
       <p31>polskie</p31>
       <p32>PL</p32>
       <p33>test pola tekstowego</p33>
       <p34_>1</p34_>
       <p35>PL</p35>
       <p36>wielkopolskie</p36>
       <p37>poznański</p37>
       <p38>Poznań</p38>
       <p39>Strzelecka</p39>
       <p40>1</p40>
       <p41>1</p41>
       <p42>Poznań</p42>
       <p43>61-155</p43>
       <p44>Poznań</p44>
       <p45>500600400</p45>
       <p46></p46>
       <p47>test@test.pl</p47>
       <p48>Polska</p48>
       <p49>Bank Zachodni WBK</p49>
       <p50>Jan Nowak</p50>
       <p51>453054504926965134154839080720</p51>
       <p52>1</p52>
       <p53_>1</p53_>
       <p54>30-10-1990</p54>
       <p55>773461194</p55>
       <p56>to jest pole wielowierszowe</p56>
       <p57>01.11.Z</p57>
       <p58_1>1</p58_1>
       <p58_2>1</p58_2>
       <p58_3>1</p58_3>
       <p59>PL</p59>
       <p60>test pola tekstowego</p60>
       <p61>test pola tekstowego</p61>
       <p62>test pola tekstowego</p62>
       <p63>test pola tekstowego</p63>
       <p64>PL</p64>
       <p65>test pola tekstowego</p65>
       <p66>test pola tekstowego</p66>
       <p67>test pola tekstowego</p67>
       <p68>1</p68>
       <p69>test pola tekstowego</p69>
       <p70>test pola tekstowego</p70>
       <p71>test pola tekstowego</p71>
       <p72>test pola tekstowego</p72>
       <p73>1</p73>
       <p74_>1</p74_>
       <p75_>1</p75_>
       <p76>8875155741</p76>
       <p77_subfield_>2</p77_subfield_>
       <p77_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p77_subfield_3>
       <p77_subfield_2>Kowalski</p77_subfield_2>
       <p77_subfield_1>Jan</p77_subfield_1>
       <p78>PL</p78>
       <p79>wielkopolskie</p79>
       <p80>poznański</p80>
       <p81>Poznań</p81>
       <p82>test pola tekstowego</p82>
       <p83>test pola tekstowego</p83>
       <p84>test pola tekstowego</p84>
       <p85>Poznań</p85>
       <p86>test pola tekstowego</p86>
       <p87>Poznań</p87>
       <p88>test pola tekstowego</p88>
       <p89>test pola tekstowego</p89>
       <p90>30-10-1990</p90>
       <p91>test pola tekstowego</p91>
       <p92>Pełna nazwa testowa</p92>
       <p93>1</p93>
       <p94>PL</p94>
       <p95>wielkopolskie</p95>
       <p96>poznański</p96>
       <p97>Poznań</p97>
       <p98>test pola tekstowego</p98>
       <p101>Poznań</p101>
       <p103>Poznań</p103>
       <p104_>1</p104_>
       <p105>PL</p105>
       <p106>wielkopolskie</p106>
       <p107>poznański</p107>
       <p108>Poznań</p108>
       <p109>test pola tekstowego</p109>
       <p110>test pola tekstowego</p110>
       <p111>test pola tekstowego</p111>
       <p112>Poznań</p112>
       <p113>test pola tekstowego</p113>
       <p114>Poznań</p114>
       <p115>test pola tekstowego</p115>
       <p116>10</p116>
       <p117>10</p117>
       <p118>10</p118>
       <p119_>1</p119_>
       <p120>Jan</p120>
       <p121>Kowalski</p121>
       <p122_>1</p122_>
       <p122_3_subfield_>2</p122_3_subfield_>
       <p122_3_subfield_2>23050608219</p122_3_subfield_2>
       <p122_3_subfield_3>8875155741</p122_3_subfield_3>
       <p123_subfield_0>Poznań</p123_subfield_0>
       <p123_subfield_1>Półwiejska</p123_subfield_1>
       <p123_subfield_2>1</p123_subfield_2>
       <p123_subfield_3>1</p123_subfield_3>
       <p123_subfield_4>61-155</p123_subfield_4>
       <p123_subfield_5>Poznań</p123_subfield_5>
       <p125_>1</p125_>
       <p124>30-10-2014</p124>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>