Pola formularza

Formularz: VAT-UE (5) Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczaniach towarów w procedurze magazynu call-off stockImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2021/01/12/10293/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24044395</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect2722>[Nagłówek]</rect2722>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[Miesiąc na druku]</p4>
       <p5> / 2021* / 2022</p5>
       <utworz_vat_uek>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</utworz_vat_uek>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p8_subfield_>
       <p8_subfield_4>[nazwa pełna]</p8_subfield_4>
       <p8_subfield_2>[nazwisko]</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_1>[imię]</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_3>[data urodzenia]</p8_subfield_3>
       <VIES1>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</VIES1>
       <pca> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / XI:Irlandia Północna / LT:Litwa / LU:Luksemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / CZ:Republika Czeska / RO:Rumunia / SE:Szwecja / SI:Słowenia / SK:Słowacja / GB:Wielka Brytania / HU:Węgry / IT:Włochy</pca>
       <pcb>[nrIdPodatnikaZagr]</pcb>
       <pcc>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pcc>
       <rect5>[Pole powtarzalne]</rect5>
       <pcd>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pcd>
       <rect1>[Pole podziału sekcji]</rect1>
       <VIES2>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</VIES2>
       <pda> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / XI:Irlandia Północna / LT:Litwa / LU:Luksemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / CZ:Republika Czeska / RO:Rumunia / SE:Szwecja / SI:Słowenia / SK:Słowacja / GB:Wielka Brytania / HU:Węgry / IT:Włochy</pda>
       <pdb>[nrIdPodatnikaZagr]</pdb>
       <pdc>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pdc>
       <rect6>[Pole powtarzalne]</rect6>
       <pdd>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pdd>
       <rect2>[Pole podziału sekcji]</rect2>
       <VIES3>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</VIES3>
       <ppea> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luksemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / CZ:Republika Czeska / RO:Rumunia / SE:Szwecja / SI:Słowenia / SK:Słowacja / GB:Wielka Brytania / HU:Węgry / IT:Włochy</ppea>
       <peb>[nrIdPodatnikaZagr]</peb>
       <pec>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pec>
       <rect7>[Pole powtarzalne]</rect7>
       <rect3>[Pole podziału sekcji]</rect3>
       <pga> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / XI:Irlandia Północna / LT:Litwa / LU:Luksemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / CZ:Republika Czeska / RO:Rumunia / SE:Szwecja / SI:Słowenia / SK:Słowacja / GB:Wielka Brytania / HU:Węgry / IT:Włochy</pga>
       <pgb>[nrIdPodatnikaZagr]</pgb>
       <pgc>[nrIdPodatnikaZagr]</pgc>
       <rect11>[Pole powtarzalne]</rect11>
       <pgd>1:1 - pozycja nie dotyczy powrotnego przemieszczenia / 2:2 - pozycja dotyczy powrotnego przemieszczenia / </pgd>
       <rect2_5>[Pole podziału sekcji]</rect2_5>
       <p9>[pierwszeImiePrzedst]</p9>
       <p10>[nazwiskoPrzedst]</p10>
       <p11>[telefonPrzedst]</p11>
       <p12>[Data wypełnienia]</p12>
       <rect8>[Pole podziału sekcji]</rect8>
       <rect9>[Pole podziału sekcji]</rect9>
       <rect10>[Koniec strony]</rect10>
       <pageno1>[Numer strony]</pageno1>
       <pages1>[Liczba stron]</pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VAT-UE (5)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24044395</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect2722></rect2722>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>9</p4>
       <p5>2021</p5>
       <utworz_vat_uek></utworz_vat_uek>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_subfield_>2</p8_subfield_>
       <p8_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p8_subfield_4>
       <p8_subfield_2>Kowalski</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_1>Jan</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_3>30-10-1985</p8_subfield_3>
       <VIES1></VIES1>
       <pca></pca>
       <pcb></pcb>
       <pcc>10</pcc>
       <rect5></rect5>
       <pcd>1</pcd>
       <rect1></rect1>
       <VIES2></VIES2>
       <pda></pda>
       <pdb></pdb>
       <pdc>10</pdc>
       <rect6></rect6>
       <pdd>1</pdd>
       <rect2></rect2>
       <VIES3></VIES3>
       <ppea></ppea>
       <peb></peb>
       <pec>10</pec>
       <rect7></rect7>
       <rect3></rect3>
       <pga></pga>
       <pgb></pgb>
       <pgc></pgc>
       <rect11></rect11>
       <pgd>1</pgd>
       <rect2_5></rect2_5>
       <p9>Krzysztof</p9>
       <p10>Kowalczyk</p10>
       <p11>500600888</p11>
       <p12>30-10-2014</p12>
       <rect8></rect8>
       <rect9></rect9>
       <rect10></rect10>
       <pageno1></pageno1>
       <pages1></pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>