Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS ZUA (archiwalny) Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmian danych osoby ubezpieczonejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2406293</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_1>
       <p1_2>1:1 / 2:2</p1_2>
       <p2_1>[NIP]</p2_1>
       <p2_2>[REGON]</p2_2>
       <p2_3>[PESEL]</p2_3>
       <p2_4>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p2_4>
       <p2_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_5>
       <p2_6>[nazwa]</p2_6>
       <p2_7>[nazwisko]</p2_7>
       <p2_8>[pierwszeImie]</p2_8>
       <p2_9>[dataUrodzenia]</p2_9>
       <p3_1>[PESEL]</p3_1>
       <p3_2>[NIP]</p3_2>
       <p3_3>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p3_3>
       <p3_4>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p3_4>
       <p3_5>[nazwisko]</p3_5>
       <p3_6>[pierwszeImie]</p3_6>
       <p3_7>[dataUrodzenia]</p3_7>
       <p4_1>[drugieImie]</p4_1>
       <p4_2>[nazwiskoRodowe]</p4_2>
       <p4_3>[obywatelstwo]</p4_3>
       <p4_4>[plec]</p4_4>
       <p5_1>[KodZUS]</p5_1>
       <p6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_2>
       <p6_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_4>
       <p6_1>[data]</p6_1>
       <p6_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_3>
       <p6_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_5>
       <p7_1>[data]</p7_1>
       <p7_2>: / 01R:Dolnośląski NFZ / O2R:Kujawsko-Pomorski NFZ / O3R:Lubelski NFZ / O4R:Lubuski NFZ / O5R:Łódźki NFZ / O6R:Małopolski NFZ / O7R:Mazowiecki NFZ / O8R:Opolski NFZ / O9R:Podkarpacki NFZ / 10R:Podlaski NFZ / 11R:Pomorski NFZ / 12R:Śląski NFZ / 13R:Świętokrzystki NFZ / 14R:Warminsko-Mazurski NFZ / 15R:Wielkopolski NFZ / 16R:Zachodniopomorski NFZ</p7_2>
       <p8_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1>
       <p8_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_3>
       <p8_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_5>
       <p8_2>[data]</p8_2>
       <p8_4>[data]</p8_4>
       <p8_6>[data]</p8_6>
       <p9_1>[data]</p9_1>
       <p9_2>: / 01R:Dolnośląski NFZ / O2R:Kujawsko-Pomorski NFZ / O3R:Lubelski NFZ / O4R:Lubuski NFZ / O5R:Łódźki NFZ / O6R:Małopolski NFZ / O7R:Mazowiecki NFZ / O8R:Opolski NFZ / O9R:Podkarpacki NFZ / 10R:Podlaski NFZ / 11R:Pomorski NFZ / 12R:Śląski NFZ / 13R:Świętokrzystki NFZ / 14R:Warminsko-Mazurski NFZ / 15R:Wielkopolski NFZ / 16R:Zachodniopomorski NFZ</p9_2>
       <p11_1>[KodPocztowyZameldowanie]</p11_1>
       <p11_2>[MiejscowoscZameldowanie]</p11_2>
       <p11_3>[GminaZameldowanie]</p11_3>
       <p11_4>[UlicaZameldowanie]</p11_4>
       <p11_5>[NrDomuZameldowanie]</p11_5>
       <p11_6>[NrLokaluZameldowanie]</p11_6>
       <p11_7>[Telefon]</p11_7>
       <p11_8_1>[kraj]</p11_8_1>
       <p11_8_2>[Pole tekstowe]</p11_8_2>
       <p12_1>[KodPocztowy]</p12_1>
       <p12_2>[Miejscowosc]</p12_2>
       <p12_3>[Gmina]</p12_3>
       <p12_4>[Ulica]</p12_4>
       <p12_5>[NrDomu]</p12_5>
       <p12_6>[NrLokalu]</p12_6>
       <p12_7>[Pole tekstowe]</p12_7>
       <p12_8_1>[kraj]</p12_8_1>
       <p12_8_2>[Pole tekstowe]</p12_8_2>
       <p13_1>[KodPocztowyKor]</p13_1>
       <p13_2>[MiejscowoscKor]</p13_2>
       <p13_3>[UlicaKor]</p13_3>
       <p13_4>[NrDomuKor]</p13_4>
       <p13_5>[NrLokaluKor]</p13_5>
       <p13_6>[SkrytkaKor]</p13_6>
       <p13_7>[Pole tekstowe]</p13_7>
       <p13_8_1>[kraj]</p13_8_1>
       <p13_8_2>[Pole tekstowe]</p13_8_2>
       <p13_9>[Mail]</p13_9>
       <p14_1>[Data wypełnienia]</p14_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ZUA </title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2406293</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>1</p1_1>
       <p1_2>1</p1_2>
       <p2_1>8875155741</p2_1>
       <p2_2>773461194</p2_2>
       <p2_3>23050608219</p2_3>
       <p2_4>1</p2_4>
       <p2_5>nr-test</p2_5>
       <p2_6>nazwa testowa</p2_6>
       <p2_7>Kowalski</p2_7>
       <p2_8>Jan</p2_8>
       <p2_9>30-10-1985</p2_9>
       <p3_1>23050608219</p3_1>
       <p3_2>8875155741</p3_2>
       <p3_3>1</p3_3>
       <p3_4>nr-test</p3_4>
       <p3_5>Kowalski</p3_5>
       <p3_6>Jan</p3_6>
       <p3_7>30-10-1985</p3_7>
       <p4_1>Stefan</p4_1>
       <p4_2>Kowalski</p4_2>
       <p4_3>polskie</p4_3>
       <p4_4>M</p4_4>
       <p5_1>12 34 5 6</p5_1>
       <p6_2>1</p6_2>
       <p6_4>1</p6_4>
       <p6_1>30-10-1990</p6_1>
       <p6_3>1</p6_3>
       <p6_5>1</p6_5>
       <p7_1>30-10-1990</p7_1>
       <p7_2></p7_2>
       <p8_1>1</p8_1>
       <p8_3>1</p8_3>
       <p8_5>1</p8_5>
       <p8_2>30-10-1990</p8_2>
       <p8_4>30-10-1990</p8_4>
       <p8_6>30-10-1990</p8_6>
       <p9_1>30-10-1990</p9_1>
       <p9_2></p9_2>
       <p11_1>61-155</p11_1>
       <p11_2>Poznań</p11_2>
       <p11_3>Poznań</p11_3>
       <p11_4>Półwiejska</p11_4>
       <p11_5>1</p11_5>
       <p11_6>1</p11_6>
       <p11_7>500600400</p11_7>
       <p11_8_1>PL</p11_8_1>
       <p11_8_2>test pola tekstowego</p11_8_2>
       <p12_1>61-155</p12_1>
       <p12_2>Poznań</p12_2>
       <p12_3>Poznań</p12_3>
       <p12_4>Strzelecka</p12_4>
       <p12_5>1</p12_5>
       <p12_6>1</p12_6>
       <p12_7>test pola tekstowego</p12_7>
       <p12_8_1>PL</p12_8_1>
       <p12_8_2>test pola tekstowego</p12_8_2>
       <p13_1>61-155</p13_1>
       <p13_2>Poznań</p13_2>
       <p13_3>Półwiejska</p13_3>
       <p13_4>1</p13_4>
       <p13_5>1</p13_5>
       <p13_6>111</p13_6>
       <p13_7>test pola tekstowego</p13_7>
       <p13_8_1>PL</p13_8_1>
       <p13_8_2>test pola tekstowego</p13_8_2>
       <p13_9>test@test.pl</p13_9>
       <p14_1>30-10-2014</p14_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>