Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS-ZRU (archiwalny) Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2406399</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[Rok na druku]</p0_1>
       <p0_2>[Pole tekstowe]</p0_2>
       <p0_3>[Pole tekstowe]</p0_3>
       <p0_4>[Pole tekstowe]</p0_4>
       <p0_5>[Pole tekstowe]</p0_5>
       <p1_1>[PESEL]</p1_1>
       <p1_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p1_2>
       <p1_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p1_3>
       <p1_4>[nazwisko]</p1_4>
       <p1_5>[pierwszeImie]</p1_5>
       <p1_6>[dataUrodzenia]</p1_6>
       <p2_1>[KodPocztowy]</p2_1>
       <p2_2>[Poczta]</p2_2>
       <p2_3>[Gmina]</p2_3>
       <p2_4>[Miejscowosc]</p2_4>
       <p2_5>[Ulica]</p2_5>
       <p2_6>[NrDomu]</p2_6>
       <p2_7>[NrLokalu]</p2_7>
       <p2_8>[Telefon]</p2_8>
       <p2_9>[KodKraju]</p2_9>
       <p2_10>[Pole tekstowe]</p2_10>
       <p2_11>[Pole tekstowe]</p2_11>
       <p3_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_2>
       <p3_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_3>
       <p3_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_1>
       <p3_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_4>
       <p3_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_5>
       <p3_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_6>
       <p3_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_7>
       <p3_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_8>
       <p3_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_9>
       <p3_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_10>
       <p3_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_11>
       <p3_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_12>
       <p3_13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_13>
       <p3_14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_14>
       <p3_15>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_15>
       <pa_3>[pole wielowierszowe]</pa_3>
       <p4_0_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_0_1>
       <p4_0_2>[data]</p4_0_2>
       <p4_0_3>[data]</p4_0_3>
       <p4_1>[NIP]</p4_1>
       <p4_2>[REGON]</p4_2>
       <p4_3>[PESEL]</p4_3>
       <p4_4>[nazwa]</p4_4>
       <p4_5>[nazwisko]</p4_5>
       <p4_6>[pierwszeImie]</p4_6>
       <p5_0_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_0_1>
       <p5_0_2>[data]</p5_0_2>
       <p5_0_3>[data]</p5_0_3>
       <p5_1>[NIP]</p5_1>
       <p5_2>[REGON]</p5_2>
       <p5_3>[PESEL]</p5_3>
       <p5_4>[nazwa]</p5_4>
       <p5_5>[nazwisko]</p5_5>
       <p4_6_5>[pierwszeImie]</p4_6_5>
       <p6_0_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_0_1>
       <p6_0_2>[data]</p6_0_2>
       <p6_0_3>[data]</p6_0_3>
       <p6_1>[NIP]</p6_1>
       <p6_2>[REGON]</p6_2>
       <p6_3>[PESEL]</p6_3>
       <p6_4>[nazwa]</p6_4>
       <p6_5>[nazwisko]</p6_5>
       <p6_6>[pierwszeImie]</p6_6>
       <p7_0_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_0_1>
       <p7_0_2>[data]</p7_0_2>
       <p7_0_3>[data]</p7_0_3>
       <p7_1>[NIP]</p7_1>
       <p7_2>[REGON]</p7_2>
       <p7_3>[PESEL]</p7_3>
       <p7_4>[nazwa]</p7_4>
       <p7_5>[pierwszeImie]</p7_5>
       <p7_6>[pierwszeImie]</p7_6>
       <p8a_1>[Pole tekstowe]</p8a_1>
       <p8a_2>[Pole tekstowe]</p8a_2>
       <p8a_3>[Pole tekstowe]</p8a_3>
       <p8a_4>[Pole tekstowe]</p8a_4>
       <p8b_1>[Pole tekstowe]</p8b_1>
       <p8b_2>[Pole tekstowe]</p8b_2>
       <p8b_3>[Pole tekstowe]</p8b_3>
       <p8b_4>[Pole tekstowe]</p8b_4>
       <p9>[pole wielowierszowe]</p9>
       <p10>[pole wielowierszowe]</p10>
       <p11>[Miejscowość wypełnienia]</p11>
       <p12>[Data wypełnienia]</p12>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS-ZRU</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2406399</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>2013</p0_1>
       <p0_2>test pola tekstowego</p0_2>
       <p0_3>test pola tekstowego</p0_3>
       <p0_4>test pola tekstowego</p0_4>
       <p0_5>test pola tekstowego</p0_5>
       <p1_1>23050608219</p1_1>
       <p1_2>1</p1_2>
       <p1_3>nr-test</p1_3>
       <p1_4>Kowalski</p1_4>
       <p1_5>Jan</p1_5>
       <p1_6>30-10-1985</p1_6>
       <p2_1>61-155</p2_1>
       <p2_2>Poznań</p2_2>
       <p2_3>Poznań</p2_3>
       <p2_4>Poznań</p2_4>
       <p2_5>Strzelecka</p2_5>
       <p2_6>1</p2_6>
       <p2_7>1</p2_7>
       <p2_8>500600400</p2_8>
       <p2_9>PL</p2_9>
       <p2_10>test pola tekstowego</p2_10>
       <p2_11>test pola tekstowego</p2_11>
       <p3_2>1</p3_2>
       <p3_3>1</p3_3>
       <p3_1>1</p3_1>
       <p3_4>1</p3_4>
       <p3_5>1</p3_5>
       <p3_6>1</p3_6>
       <p3_7>1</p3_7>
       <p3_8>1</p3_8>
       <p3_9>1</p3_9>
       <p3_10>1</p3_10>
       <p3_11>1</p3_11>
       <p3_12>1</p3_12>
       <p3_13>1</p3_13>
       <p3_14>1</p3_14>
       <p3_15>1</p3_15>
       <pa_3>to jest pole wielowierszowe</pa_3>
       <p4_0_1>10</p4_0_1>
       <p4_0_2>30-10-1990</p4_0_2>
       <p4_0_3>30-10-1990</p4_0_3>
       <p4_1>8875155741</p4_1>
       <p4_2>773461194</p4_2>
       <p4_3>23050608219</p4_3>
       <p4_4>nazwa testowa</p4_4>
       <p4_5>Kowalski</p4_5>
       <p4_6>Jan</p4_6>
       <p5_0_1>10</p5_0_1>
       <p5_0_2>30-10-1990</p5_0_2>
       <p5_0_3>30-10-1990</p5_0_3>
       <p5_1>8875155741</p5_1>
       <p5_2>773461194</p5_2>
       <p5_3>23050608219</p5_3>
       <p5_4>nazwa testowa</p5_4>
       <p5_5>Kowalski</p5_5>
       <p4_6_5>Jan</p4_6_5>
       <p6_0_1>10</p6_0_1>
       <p6_0_2>30-10-1990</p6_0_2>
       <p6_0_3>30-10-1990</p6_0_3>
       <p6_1>8875155741</p6_1>
       <p6_2>773461194</p6_2>
       <p6_3>23050608219</p6_3>
       <p6_4>nazwa testowa</p6_4>
       <p6_5>Kowalski</p6_5>
       <p6_6>Jan</p6_6>
       <p7_0_1>10</p7_0_1>
       <p7_0_2>30-10-1990</p7_0_2>
       <p7_0_3>30-10-1990</p7_0_3>
       <p7_1>8875155741</p7_1>
       <p7_2>773461194</p7_2>
       <p7_3>23050608219</p7_3>
       <p7_4>nazwa testowa</p7_4>
       <p7_5>Jan</p7_5>
       <p7_6>Jan</p7_6>
       <p8a_1>test pola tekstowego</p8a_1>
       <p8a_2>test pola tekstowego</p8a_2>
       <p8a_3>test pola tekstowego</p8a_3>
       <p8a_4>test pola tekstowego</p8a_4>
       <p8b_1>test pola tekstowego</p8b_1>
       <p8b_2>test pola tekstowego</p8b_2>
       <p8b_3>test pola tekstowego</p8b_3>
       <p8b_4>test pola tekstowego</p8b_4>
       <p9>to jest pole wielowierszowe</p9>
       <p10>to jest pole wielowierszowe</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>30-10-2014</p12>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>