Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WOPJ (archiwalny) Wniosek o prawo jazdyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2408131</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_>[Wybód PESEL lub Data Urodzenia]</p1_subfield_>
       <p1_subfield_2>[PESEL]</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>[data urodzenia]</p1_subfield_1>
       <p0_1_>[Wartość wyboru w polu p0_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_1_>
       <p2>[nazwisko]</p2>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4_1_subfield_0>[imię]</p4_1_subfield_0>
       <p4_1_subfield_1>[drugie imię]</p4_1_subfield_1>
       <p5>[miejsceUrodzenia]</p5>
       <p6>[KodPocztowy]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[Miejscowosc]</p8>
       <p9>[Ulica]</p9>
       <p10>[NrDomu]</p10>
       <p11>[NrLokalu]</p11>
       <p12>[Telefon]</p12>
       <p13>[Mail]</p13>
       <p14_1>[Pole tekstowe]</p14_1>
       <p14_2>[PrawoJazdyNumer]</p14_2>
       <p14_3>[Pole tekstowe]</p14_3>
       <p14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p14>
       <p14_4>[PrawoJazdyDataWydania]</p14_4>
       <p14_5>[PrawoJazdyWydanyPrzez]</p14_5>
       <p15_1>[Pole tekstowe]</p15_1>
       <p15_2>[Pole tekstowe]</p15_2>
       <p15>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p15>
       <p15_3>[data]</p15_3>
       <p15_4>[Pole tekstowe]</p15_4>
       <p16_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_1>
       <p16_9_>[Wartość wyboru w polu p16_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_9_>
       <p16_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_2>
       <p16_10_>[Wartość wyboru w polu p16_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_10_>
       <p17_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_1>
       <p17_13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_13>
       <p16_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_3>
       <p17_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_3>
       <p17_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_2>
       <p16_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_4>
       <p17_3_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_3_4>
       <p17_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_4>
       <p16_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_5>
       <p17_3_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_3_0>
       <p17_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_6>
       <p17_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_5>
       <p17_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_8>
       <p16_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_6>
       <p17_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_7>
       <p16_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_7>
       <p17_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_10>
       <p17_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_9>
       <p17_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_12>
       <p16_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_8>
       <p17_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_11>
       <p17_14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_14>
       <p18_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_1>
       <p18_8>[Pole tekstowe]</p18_8>
       <p18_9>[data]</p18_9>
       <p18_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_2>
       <p23_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_1>
       <p18_13_>[Wartość wyboru w polu p18_13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_13_>
       <p18_12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p18_12>
       <p23_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_2>
       <p18_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_3>
       <p23_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_3>
       <p18_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_4>
       <p18_14_>[Wartość wyboru w polu p18_14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_14_>
       <p18_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_5>
       <p23_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_4>
       <p23_10_>[Wartość wyboru w polu p23_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p23_10_>
       <p18_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_6>
       <p23_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_5>
       <p23_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_6>
       <p23_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_7>
       <p23_11_>[Wartość wyboru w polu p23_11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p23_11_>
       <p23_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_8>
       <p23_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_9>
       <p19_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p19_1>
       <p19_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p19_2>
       <p19_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p19_3>
       <p19_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p19_4>
       <p19_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p19_5>
       <p19_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p19_7>
       <p19_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p19_6>
       <p20_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_1>
       <p20_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_2>
       <p20_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_3>
       <p20_4>[Pole tekstowe]</p20_4>
       <p20_5>[Pole tekstowe]</p20_5>
       <p20_6>[Pole tekstowe]</p20_6>
       <p20_7>[Pole tekstowe]</p20_7>
       <p21_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21_1>
       <p21_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21_2>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 4 5 ]</p21_>
       <p21_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p21_6>
       <p21_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21_3>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WOPJ </title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2408131</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_>0</p1_subfield_>
       <p1_subfield_2>23050608219</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>30-10-1985</p1_subfield_1>
       <p0_1_>1</p0_1_>
       <p2>Kowalski</p2>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4_1_subfield_0>Jan</p4_1_subfield_0>
       <p4_1_subfield_1>Stefan</p4_1_subfield_1>
       <p5>Poznań</p5>
       <p6>61-155</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>Poznań</p8>
       <p9>Strzelecka</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>500600400</p12>
       <p13>test@test.pl</p13>
       <p14_1>test pola tekstowego</p14_1>
       <p14_2></p14_2>
       <p14_3>test pola tekstowego</p14_3>
       <p14>1</p14>
       <p14_4>30-10-1990</p14_4>
       <p14_5>Prezydent m. Poznania</p14_5>
       <p15_1>test pola tekstowego</p15_1>
       <p15_2>test pola tekstowego</p15_2>
       <p15>1</p15>
       <p15_3>30-10-1990</p15_3>
       <p15_4>test pola tekstowego</p15_4>
       <p16_1>1</p16_1>
       <p16_9_>1</p16_9_>
       <p16_2>1</p16_2>
       <p16_10_>1</p16_10_>
       <p17_1>1</p17_1>
       <p17_13>1</p17_13>
       <p16_3>1</p16_3>
       <p17_3>1</p17_3>
       <p17_2>1</p17_2>
       <p16_4>1</p16_4>
       <p17_3_4>1</p17_3_4>
       <p17_4>1</p17_4>
       <p16_5>1</p16_5>
       <p17_3_0>1</p17_3_0>
       <p17_6>1</p17_6>
       <p17_5>1</p17_5>
       <p17_8>1</p17_8>
       <p16_6>1</p16_6>
       <p17_7>1</p17_7>
       <p16_7>1</p16_7>
       <p17_10>1</p17_10>
       <p17_9>1</p17_9>
       <p17_12>1</p17_12>
       <p16_8>1</p16_8>
       <p17_11>1</p17_11>
       <p17_14>1</p17_14>
       <p18_1>1</p18_1>
       <p18_8>test pola tekstowego</p18_8>
       <p18_9>30-10-1990</p18_9>
       <p18_2>1</p18_2>
       <p23_1>1</p23_1>
       <p18_13_>1</p18_13_>
       <p18_12>10</p18_12>
       <p23_2>1</p23_2>
       <p18_3>1</p18_3>
       <p23_3>1</p23_3>
       <p18_4>1</p18_4>
       <p18_14_>1</p18_14_>
       <p18_5>1</p18_5>
       <p23_4>1</p23_4>
       <p23_10_>1</p23_10_>
       <p18_6>1</p18_6>
       <p23_5>1</p23_5>
       <p23_6>1</p23_6>
       <p23_7>1</p23_7>
       <p23_11_>1</p23_11_>
       <p23_8>1</p23_8>
       <p23_9>1</p23_9>
       <p19_1>1</p19_1>
       <p19_2>1</p19_2>
       <p19_3>1</p19_3>
       <p19_4>1</p19_4>
       <p19_5>1</p19_5>
       <p19_7>10</p19_7>
       <p19_6>1</p19_6>
       <p20_1>1</p20_1>
       <p20_2>1</p20_2>
       <p20_3>1</p20_3>
       <p20_4>test pola tekstowego</p20_4>
       <p20_5>test pola tekstowego</p20_5>
       <p20_6>test pola tekstowego</p20_6>
       <p20_7>test pola tekstowego</p20_7>
       <p21_1>1</p21_1>
       <p21_2>1</p21_2>
       <p21_>1</p21_>
       <p21_6>10</p21_6>
       <p21_3>1</p21_3>
       <p22_>1</p22_>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>