Pola formularza

Formularz: WOP Wniosek o wydanie paszportuPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2408132</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[nazwisko]</p1_1>
       <p1_2>[nazwiskoRodowe]</p1_2>
       <p1_3>[Pole tekstowe]</p1_3>
       <p2_subfield_0>[imię]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[drugie imię]</p2_subfield_1>
       <p3_1>[imieOjca]</p3_1>
       <p3_2>[imieMatki]</p3_2>
       <p3_3>[nazwiskoRodoweMatki]</p3_3>
       <p4_1>[dataUrodzenia]</p4_1>
       <p4_2>[miejsceUrodzenia]</p4_2>
       <p5>[obywatelstwo]</p5>
       <p6_1_subfield_0>[miejscowość]</p6_1_subfield_0>
       <p6_1_subfield_1>[ulica]</p6_1_subfield_1>
       <p6_1_subfield_2>[nr domu]</p6_1_subfield_2>
       <p6_1_subfield_3>[nr lokalu]</p6_1_subfield_3>
       <p6_1_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_1_subfield_4>
       <p6_1_subfield_5>[poczta]</p6_1_subfield_5>
       <p6_2>[Telefon]</p6_2>
       <p7_1>[Pole tekstowe]</p7_1>
       <p7_2>[Pole tekstowe]</p7_2>
       <p7_3>[PESEL]</p7_3>
       <p8_1>[Pole tekstowe]</p8_1>
       <p8_2>[data]</p8_2>
       <p8_3>[Pole tekstowe]</p8_3>
       <p8_4>[Pole tekstowe]</p8_4>
       <p11_1>[Miejscowość wypełnienia]</p11_1>
       <p11_2>[Data wypełnienia]</p11_2>
       <p9_1_subfield_1>[nazwisko]</p9_1_subfield_1>
       <p9_1_subfield_0>[imię]</p9_1_subfield_0>
       <p9_2_subfield_0>[miejscowość]</p9_2_subfield_0>
       <p9_2_subfield_1>[ulica]</p9_2_subfield_1>
       <p9_2_subfield_2>[nr domu]</p9_2_subfield_2>
       <p9_2_subfield_3>[nr lokalu]</p9_2_subfield_3>
       <p9_3>[Telefon]</p9_3>
       <p10_1>[pole wielowierszowe]</p10_1>
       <p7_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_4>
       <p7_5>[Pole tekstowe]</p7_5>
       <p7_6>[Pole tekstowe]</p7_6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WOP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2408132</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Kowalski</p1_1>
       <p1_2>Kowalski</p1_2>
       <p1_3>test pola tekstowego</p1_3>
       <p2_subfield_0>Jan</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Stefan</p2_subfield_1>
       <p3_1>Stefan</p3_1>
       <p3_2>Danuta</p3_2>
       <p3_3>Wójcik</p3_3>
       <p4_1>30-10-1985</p4_1>
       <p4_2>Poznań</p4_2>
       <p5>polskie</p5>
       <p6_1_subfield_0>Poznań</p6_1_subfield_0>
       <p6_1_subfield_1>Strzelecka</p6_1_subfield_1>
       <p6_1_subfield_2>1</p6_1_subfield_2>
       <p6_1_subfield_3>1</p6_1_subfield_3>
       <p6_1_subfield_4>61-155</p6_1_subfield_4>
       <p6_1_subfield_5>Poznań</p6_1_subfield_5>
       <p6_2>500600400</p6_2>
       <p7_1>test pola tekstowego</p7_1>
       <p7_2>test pola tekstowego</p7_2>
       <p7_3>23050608219</p7_3>
       <p8_1>test pola tekstowego</p8_1>
       <p8_2>30-10-1990</p8_2>
       <p8_3>test pola tekstowego</p8_3>
       <p8_4>test pola tekstowego</p8_4>
       <p11_1>Poznań</p11_1>
       <p11_2>30-10-2014</p11_2>
       <p9_1_subfield_1>Kowalski</p9_1_subfield_1>
       <p9_1_subfield_0>Jan</p9_1_subfield_0>
       <p9_2_subfield_0>Poznań</p9_2_subfield_0>
       <p9_2_subfield_1>Strzelecka</p9_2_subfield_1>
       <p9_2_subfield_2>1</p9_2_subfield_2>
       <p9_2_subfield_3>1</p9_2_subfield_3>
       <p9_3>500600400</p9_3>
       <p10_1>to jest pole wielowierszowe</p10_1>
       <p7_4>10</p7_4>
       <p7_5>test pola tekstowego</p7_5>
       <p7_6>test pola tekstowego</p7_6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>