Pola formularza

Formularz: NFZ WNE-106 Wniosek o wydanie formularza E-106, E-109, E-111Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2408197</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p1_>
       <p2_1>[nazwisko]</p2_1>
       <p2_2_subfield_0>[imię]</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>[drugie imię]</p2_2_subfield_1>
       <p2_3>[nazwiskoRodowe]</p2_3>
       <p2_4>[dataUrodzenia]</p2_4>
       <p2_5>[obywatelstwo]</p2_5>
       <p2_6>[PESEL]</p2_6>
       <p2_7_1>[kraj]</p2_7_1>
       <p2_7_2>[miejscowość]</p2_7_2>
       <p2_7_3>[gmina]</p2_7_3>
       <p2_7_4>[Pole tekstowe]</p2_7_4>
       <p2_7_5>[Pole tekstowe]</p2_7_5>
       <p2_7_6>[Pole tekstowe]</p2_7_6>
       <p2_7_7>[Pole tekstowe]</p2_7_7>
       <p2_7_8>[Pole tekstowe]</p2_7_8>
       <p2_8_1>[kraj]</p2_8_1>
       <p2_8_2>[Pole tekstowe]</p2_8_2>
       <p2_8_3>[Pole tekstowe]</p2_8_3>
       <p2_8_4>[Pole tekstowe]</p2_8_4>
       <p2_8_5>[Pole tekstowe]</p2_8_5>
       <p2_8_6>[Pole tekstowe]</p2_8_6>
       <p2_8_7>[Pole tekstowe]</p2_8_7>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 6 2 3 7 4 8 5 ]</p3_>
       <p4_1>[nazwisko]</p4_1>
       <p4_2_subfield_0>[imię]</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>[drugie imię]</p4_2_subfield_1>
       <p4_3>[nazwiskoRodowe]</p4_3>
       <p4_4>[dataUrodzenia]</p4_4>
       <p4_5>[obywatelstwo]</p4_5>
       <p4_6>[PESEL]</p4_6>
       <p4_7_1>[KodKraju]</p4_7_1>
       <p4_7_2>[Miejscowosc]</p4_7_2>
       <p4_7_3>[Gmina]</p4_7_3>
       <p4_7_4>[KodPocztowy]</p4_7_4>
       <p4_7_5>[Telefon]</p4_7_5>
       <p4_7_6>[Ulica]</p4_7_6>
       <p4_7_7>[NrDomu]</p4_7_7>
       <p4_7_8>[NrLokalu]</p4_7_8>
       <p5_1>[kraj]</p5_1>
       <p5_2>[data]</p5_2>
       <p5_3>[data]</p5_3>
       <p5_4_>[Wartość wyboru w polu p5_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_4_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 8 2 3 4 9 5 6 10 7 ]</p6_>
       <p7_1_>[Wartość wyboru w polu p7_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p7_1_>
       <p7_2_1_subfield_1>[nazwisko]</p7_2_1_subfield_1>
       <p7_2_1_subfield_0>[imię]</p7_2_1_subfield_0>
       <p7_2_2_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p7_2_2_subfield_0>
       <p7_2_2_subfield_1>[ulica korespondencji]</p7_2_2_subfield_1>
       <p7_2_2_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p7_2_2_subfield_2>
       <p7_2_2_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p7_2_2_subfield_3>
       <p7_2_2_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p7_2_2_subfield_4>
       <p7_2_2_subfield_5>[poczta korespondencji]</p7_2_2_subfield_5>
       <p7_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_3>
       <p7_4>[Data wypełnienia]</p7_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>NFZ WNE-106</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2408197</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p2_1>Kowalski</p2_1>
       <p2_2_subfield_0>Jan</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>Stefan</p2_2_subfield_1>
       <p2_3>Kowalski</p2_3>
       <p2_4>30-10-1985</p2_4>
       <p2_5>polskie</p2_5>
       <p2_6>23050608219</p2_6>
       <p2_7_1>PL</p2_7_1>
       <p2_7_2>Poznań</p2_7_2>
       <p2_7_3>Poznań</p2_7_3>
       <p2_7_4>test pola tekstowego</p2_7_4>
       <p2_7_5>test pola tekstowego</p2_7_5>
       <p2_7_6>test pola tekstowego</p2_7_6>
       <p2_7_7>test pola tekstowego</p2_7_7>
       <p2_7_8>test pola tekstowego</p2_7_8>
       <p2_8_1>PL</p2_8_1>
       <p2_8_2>test pola tekstowego</p2_8_2>
       <p2_8_3>test pola tekstowego</p2_8_3>
       <p2_8_4>test pola tekstowego</p2_8_4>
       <p2_8_5>test pola tekstowego</p2_8_5>
       <p2_8_6>test pola tekstowego</p2_8_6>
       <p2_8_7>test pola tekstowego</p2_8_7>
       <p3_>1</p3_>
       <p4_1>Kowalski</p4_1>
       <p4_2_subfield_0>Jan</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>Stefan</p4_2_subfield_1>
       <p4_3>Kowalski</p4_3>
       <p4_4>30-10-1985</p4_4>
       <p4_5>polskie</p4_5>
       <p4_6>23050608219</p4_6>
       <p4_7_1>PL</p4_7_1>
       <p4_7_2>Poznań</p4_7_2>
       <p4_7_3>Poznań</p4_7_3>
       <p4_7_4>61-155</p4_7_4>
       <p4_7_5>500600400</p4_7_5>
       <p4_7_6>Strzelecka</p4_7_6>
       <p4_7_7>1</p4_7_7>
       <p4_7_8>1</p4_7_8>
       <p5_1>PL</p5_1>
       <p5_2>30-10-1990</p5_2>
       <p5_3>30-10-1990</p5_3>
       <p5_4_>1</p5_4_>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_1_>1</p7_1_>
       <p7_2_1_subfield_1>Kowalski</p7_2_1_subfield_1>
       <p7_2_1_subfield_0>Jan</p7_2_1_subfield_0>
       <p7_2_2_subfield_0>Poznań</p7_2_2_subfield_0>
       <p7_2_2_subfield_1>Półwiejska</p7_2_2_subfield_1>
       <p7_2_2_subfield_2>1</p7_2_2_subfield_2>
       <p7_2_2_subfield_3>1</p7_2_2_subfield_3>
       <p7_2_2_subfield_4>61-155</p7_2_2_subfield_4>
       <p7_2_2_subfield_5>Poznań</p7_2_2_subfield_5>
       <p7_3>10</p7_3>
       <p7_4>30-10-2014</p7_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>